Begreppet “Vetenskap och beprövad erfarenhet” – en ren villfarelse

21
1113

 

Begreppet “Vetenskap och beprövad erfarenhet” – är en ren villfarelse, men begreppet används ändå flitigt av företrädare från den skolmedicinska eliten för att underminera den alternativa branschen. 

Text: Sara Bo NHF Sweden

En skolmedicinsk behandling kan verka seriösare och baseras på mer vetenskap än behandlingar inom “alternativmedicinen”. Men skenet bedrar. Många gånger vet inte läkaren vad det är för fel på patienten, som friskförklaras och skickas hem eller så sätts starka kemiska läkemedel in och patienten blir istället sjuk på andra sätt, men som lättvindigt avfärdas som “biverkningar” som man måste acceptera. Enligt Socialstyrelsen dör 8 människor varje dag på svenska sjukhus av MISSTAG, och Fass berättar på sin hemsida att biverkningar av läkemedel har rapporterats vara den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA. Bara i USA dör 100 000 människor av biverkningar av sina läkemedel varje år.

I Expressen har vi sista tiden kunnat läsa om hur reportern Anna Bäsén hänger ut icke-legitimerade. Anna Bäsen verkar under falsk flagg och besöker alternativmedicinska teraputer med dold mikrofon och ljuger om sitt sjukdomstillstånd. Sedan förvrängs, och vinklas det som sagts och gjorts vid besöket – milt sagt en mycket oetisk journalistik.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF har enskilt och även tillsammans med Sveriges Radio bedrivit hetsjakt mot icke-legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bland annat hängdes Erik Enby ut som brottslig i Sveriges Radio P1 där han även utpekas att inte behandla enligt “Vetenskap och beprövad erfarenhet” bland annat IVO:s Anders Alexandersson sa att han skulle anmäla Enby, vilket Alexandersson även gjorde. Programmet är nu anmält till Granskningsnämnden. Läs anmälan: Granskningsnämnden2014

Bland annat lever dessa skolmedicinsk orienterade människor med villfarelsen att icke-legitimerade inte får behandla människor med cancer men i lagen står uttryckligen att det är människors cancertillstånd man inte får behandla. Således får man behandla en person med cancer för dennes andra symtom, tex en svampinfektion, migrän eller vad det månde vara.

Skolmedicinen har helt gått bet på cancerfrågan. “Vi har inget botemedel mot cancer” fick Dr Christine Horner lära sig att säga när hon blev språkrör för The American Cancer Society. Varje år dör ca 25 000 människor av cancer i Sverige, det är inte bara allt fler människor som drabbas av cancer utan cancern kryper också allt lägre ner i åldrarna. Skolmedicinen har inte kommit någonstans i cancerbehandlingen sen det första cellgiftet godkändes år 1949, i USA. Förutom att de har 100 tals olika derivat på cellgift. Det är stadigvarande cellgift man behandlar med. Cellgift är ett derivat på ett kemiskt stridsmedel som man använde 1917, under första världskriget. Det började användas som cancermedel pga dess förödande effekt på immunförsvaret, alla vita blodkroppar – kroppens soldater som ska hitta cancerceller och eliminera dessa – försvinner helt på några få dagar! Första tanken var helt enkelt att använda cellgift vid leukemi, blodcancer eftersom man då har ett överskott på vita blodkroppar, istället kom det att användas vid alla former av cancersjukdom. Cellgift är en global multimiljardindustri, närmare bestämt 360 miljarder kronor omsätts per år, om du skulle stapla det i enkronor så skulle det räcka 17 varv runt jorden! Industrin har inte tillåtit en enda ersättande behandling på 65 år!

Människor luras att tro att det inte finns någon annan behandling. Detta är fel, det finns många läkare som har gått ut med de verkliga orsakerna till cancer och hur man kan behandla naturligt – utan cellgifternas förödande verkan t ex Dr Christine Horner, Dr Rath, Dr Linus Pauling – dubbel nobilpristagare, Dr Yamomoto, Dr Enby och Dr Simoncini och många, många fler.

Det som den skolmedicinska eliten ofta hänger upp sig på är att det som de betecknar som alternativmedicin inte är enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet” vilket är en ren villfarelse.

Vad gäller “vetenskap och beprövad erfarenhet” så saknar begreppet definition i lag, betänkande, förarbete, proposition, vägledande domar och kommittédirektiv. Inte heller den medicinska branschen har någon definition av begreppet. Europarätten föreskriver att lagar måste vara klara, tydliga och begripliga för att de ska kunna leda till straff. Lagar måste helt enkelt vara otvetydiga och inte kunna lämna utrymme för godtycke eftersom godtycke i myndighetsutövande inte är tillåtet enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt den svenska grundlagen.

När man använder begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” lutar man sig alltså på godtycke som inte är tillåtet varken i svensk grundlag eller i EU.

Om det skolmedicinska etablissemanget inte tycker att en behandling ska beredas plats i sjukvårdssystemet så bereds den inte heller plats. Det har inget med vetenskap att göra – utan enbart godtycke. Sanningen är att när etablissemanget vill föra fram något då behövs det väldigt ringa bevis, vilket visas av det faktum att det mesta inom skolmedicink behandling inte är vetenskapligt verifierat. En amerikansk kongressrapport avslöjar att endast 10-20% av skolmedicinens behandlingsmetoder har visat sig vara effektiva enligt kontrollerade vetenskapliga studier – men när det handlar om något som de inte vill föra fram då kan man aldrig uppnå det godtyckligt uppställda kravet, eftersom ingen vet vad det är. Detta är det bisarra vårdsystem som vi på skattebetalarnas bekostnad har köpt in i Landstingen. Det finns tex en jättebra behandlingsmetod med laser mot hyperakusi och tinnitus som sjuksköterskan Michael Zazzio utför på sin klinik, en behandling som till och med är internationellt erkänd. Det finns massor med studier som visar på att laserbehandling är effektivt, men det vill skolmedicinarna inte införliva i Landstingen trots att de idag inte har någon fungerande metod att erbjuda inom skolmedicinen. De erbjuder dock KBT (Kognitiv beteendeterapi) som enbart går ut på att lära sig att leva med sitt tillstånd. Vi behöver helt enkelt ett nytt sjukvårdsparadigm som tar tillvara den kunskap och kompetens som besitts utav både legitimerad och icke-legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedriver verksamhet utanför Landstingens regi, vars terapier inte bara sätter människan i centrum utan som också leder till bättre miljö och inte minst ekonomi – i dessa tider av krav på kostnadseffektivitet, som vi lever i.

Under människans miljoner år långa historia har vi alltid bara haft tillgång till naturlig vård, ända tills skolmedicinen med sin syntetiska, kroppsfrämmande kemikaliebehandling gjorde intrång med patenterade preparat, som alltså bara har funnits i hundra år – då kan man ju undra vilken vård som egentligen ska kallas för “alternativ”.

Enkla, naturliga icke-patenterbara medel, och terapier bör införlivas i landets sjukvårdssystem – inte bara för att kemiska läkemedel håller på att ruinera landet, förgifta våra vatten och odlingsmarker utan också för att befolkningen högst alarmerande blir allt sjukare. Hade kemiska mediciner fungerat så hade vi varit friska/friskare efter dessa hundra år med syntetisk kroppsfrämmande kemikalie- behandling. Men tvärtom så har sjukdomarna ökat, inte minst allvarliga sjukdomar som cancer och diabetes, de drabbar dessutom allt yngre människor.

Vi får inte glömma bort att vi är biologiska varelser. Genom optimering av individens organfunktion inte minst i förebyggande hälsovård i landstingens regi med metoder som av skolmedicinen betecknas som ”alternativa” – så kan vi utveckla den bästa sjukvården och få de friskaste människorna i världen. Dessa för individen betydligt mildare metoder måste få en ärlig chans att konkurrera på lika villkor och inte lagstiftas bort genom att ge utrymme för godtycke.

Sara Boo, ordförande NHF Sweden

Bakgrund till artikeln: Artikeln skapades ursprungligen för att bemöta föreningen för Vetenskap och Folkbildning, VoF:s debattartikel på SVT Debatt, där de uppmanar myndigheterna att “ta kvacksalveriet på allvar”.

 

Begreppet “Vetenskap och beprövad erfarenhet” – en ren villfarelse

21 KOMMENTARER

 1. Som avrundning kan vara lämpligt att läsa en liten artikel som heter: 100 000 skadas och 3000 dör av vårdmissar varje år.

  3000 onödiga dödsfall medför onödig tragedi för anhöriga. 100 000 onödiga vådskador innebär att 6 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar, som skulle kunna användas till bättre saker, går bland annat till 630 000 extra vårddygn.

 2. Så om det vore lagligt att behandla cancer med homeopati skulle ni göra det? Ni har ju sagt att ni inte behandlar akuta sjukdomar på homeopatiakuten… cancer dör man ju av om man inte får rätt vård. Skulle ni vara så säkra på att hitta rätt homeopatika för varje patient. Har ni metoder där ni kan se om cancern sprider sig eller går tillbaka?

 3. Mycket bra artikel som beskriver situationen här i Sverige sedan skolmedicinens intåg för cirka hundra år sedan. Med facit i hand kan vi konstatera att vi fått en kraftigt ökad kroniskt sjuk befolkning, en likaså kraftigt skadad miljö av alla gifter som kommer ut och förgiftar hela vår ekologi samt en samhällsekonomi som håller på att braka ihop fullständigt av alla konstant ökade utgifter som vi alla samhällsmedborgare får gå in och betala på skatten. Visst, vi har en akutsjukvård som är ganska välfungerande och bra men tyvärr så är det inte så mycket mer.

  De enda som tjänat på detta är läkemedelsindustrin och alla dess gelikar som blir rikare för var dag som går.
  Enligt en uppgift på Facebook så inbringade cancerindustrin den lilla nätta summan av 95,5 biljarder dollar år 2013, då förstår man varför de försvarar detta med både näbbar och klor!

  Det är hög tid att byta ut det gamla begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” som dagligen utnyttjas och missbrukas till max, trots att de och ingen annan heller kan definiera begreppet.
  För att rädda folkhälsan, vår natur och vår samhällsekonomi behöver vi snarast byta detta föråldrade begrepp mot ett nytt som leder till förbättringar för alla.

  Hos naturfolken där ingen skolmedicin utövas existerar inte några vällevnadssjukdomar och mycket sällan heller andra sjukdomar, och evolutionen har pågått i 14 miljarder år sedan Big Bang utan vare sig kemiska mediciner eller vacciner.
  Det är fakta som talar för sig själv!!

  Vad sägs om begreppet visdom och beprövad erfarenhet?
  Det är hög tid att byta ut den diktatoriska skolmedicinen mot en väl fungerande alternativ sjukvård som kan ta över den delen av sjukvården som inte är akutsjukvård.
  En ”alternativ” som egentligen är den ursprungliga läkekonsten som utövats sedan tidernas begynnelse…

  Med andra ord – Dags för skolmedicinen att sluta leka Gud!!

 4. @ Katten
  Rätt vård vid cancer är det cellgifter och strålning anser du?
  Skolmedicinen orsakar varje år 25 000 cancerpatienters liv genom sina giftiga cellgiftsbehandlingar och elaka strålningsbehandlingar.
  Detta är helt legalt medan naturliga effektiva alternativmedicinska behandlingar helt utan biverkningar förbjuds att användas mot cancer i Sverige.
  Är det okej att folk ska tvingas till detta när det finns andra bra alternativ att använda anser du?

 5. Självklart ska man ta den medicin som man blir frisk av… om det nu är homeopatika ellernågot som Astra producerar är irrelevant. Dock så har nog cancerpatienter som endast använder sig av alternativa metoder ganska dåliga odds att överleva… eller vet Du något som jag inte vet? Linus Pauling dog ju i cancer trots att han överkonumerade c-vitamin….

 6. Det är ju så att Linus Pauling dog när han var 93 år och hade haft cancer ganska länge och att det hävdas att han hade dött mycket tidigare om han inte tagit C-vitaminerna. och 93 års ålder är väl en bra ålder. man kan ju inte leva för evigt. http://www.whale.to/a/pauling_h.html
  Cancer patienter som använder cellgifter har ju också dåliga odds. varför ska det framstå som att alla blir botade av det? så fort nån dör som haft cancer och de använt alternativa metoder så anklagas alternativmedicine branchen totalt sätt också för att inte vara effektiv mot andra saker. det ska bota allt eller inget. Och det faktum att folk använder ofta alternativa metoder som en sista utväg när deras läkare gett upp hoppet det brukar tystas ner. Det är inte konstigt om folk dör om cancern redan spridit sig. Det är ju så att det är förbjudet att behandla cancer med alternativa metoder här i sverige. sen verkar det på skeptikerna att det är det som görs och enbart görs och att allt är förklädda cancercliniker. vem som har flest konspirationsteorier vet jag snart inte. är det vi anhängare till alternativ metoder eller är det ni skeptiker(VoF)
  Det snackas jämt om att folk som blivit botade med alternativa metoder inte finns i verkligheten att alla artiklar och tv program etc är på låssas. Det anser jag vara konspirationsteorier. Jag lider själv av epilepsi och om jag tar emot alternativmedicinsk behandling mot min fotsvamp så försöker de bota epilepsin då eller? Vänta jag har kanske cancer föresten på mina tår 🙂 All svamp är inte cancer. Särskit inte kantareller. får man tillaga dem på kurser i matlagning eller är det då också förklädda cancerkliniker? det sägs föresten att shiitake svamp är bra mot somliga typer av cancer. och då ska vi förbjuda matbutikerna att sälja dem för att folk kan ju använda det som medicin istället för att bara ha det i maten. Är matbutikerna förklädda cancerkliniker? inte vet jag varför fotsvampen försvann föresten utan medicin från apoteket jag tog bikarbonat i fotbadet regelbundet tills det var borta. Har inte kommit tillbaka på flera år…….

 7. Du lever i en mycket stor omedvetenhet och okunskap om livet Katten. Att ”behandla” ur ett skolmedicinskt perspektiv innebär att vara tvungen att gå igenom deras trånga flaskhals med cellgifter och strålning som enda alternativ, vilket i slutändan leder till, just det för närvarande cirka 25 000 dödsfall varje men Du verkar tycka det är helt okej!

  Hur ska en sjuk och svag människa kunna läka utan vare sig någon näring eller energi när den bara får gifter och elak strålning? Det är något Du kanske skulle tänka över och fundera på!!

  Ett alternativmedicinskt synsätt på svåra degenerativa sjukdomar som t.ex. cancer innefattar en rad olika metoder och behandlingar som innefattar samtliga plan, det fysiska, mentala, emotionella och andliga för att lösa ORSAKEN till symtomen.
  Det handlar om att se till Helheten och inte endast symtomen som skolmedicinen gör.

  Se gärna denna video om hur all cancer kan läkas ut naturligt inom loppet av endast några veckor, kanske kan den ge Dig en tankeställare…
  http://m.youtube.com/watch?v=DgbdNNfotwM

  • Rekommenderar du till nära och kära skippar den konventionella giftläkarkonsten i förmån till den alternativa om de får cancer? En youtubefilm gör mig inte övertygad. Finns filmer på youtube där präster healar människor mha handpåläggning… det är ju inte så trovärdigt… en ful variant av trolleri/illusionism som inviger folk i falskt hopp.

   • Katten, att försöka föra en saklig diskussion med dig fungerar inte nåt vidare när du bara slår dövörat till och varken vill se eller höra något annat än dina egna illusioner om giftbehandling vid cancer.
    Du är inte en bit bättre än övriga skeptiker, ni kör alla med samma gamla valser och håller er inom de snäva ramar som skolmedicinen arbetar inom.
    Är det inte snart dags att ni börjar kliva ut och se hur verkligheten ser ut utanför er Box som ni alla sitter i?

    • Vaddå slår dövörat till? Jag ställer en fråga som du inte vågar svara på rakt ut. Jag förstår varför du inte heller svarar på den men kom inte och anklaga mig för saker du inte har en aning om. Det är väl snarare du som svarar undvikande. Du tycker skolmedicinskt cancerbehandling är dålig och den skadar många människor eller hur? Sedan förespråkar du en alternativ behandling eller hur?

     • kolla biverkningar av tex tamosifen som anvönds vid bröstcancer. detta är utdrag ur fass. och inte ett utdrag ur nån hopeopatis websida och våra svenska myndinheter star bakom den. och titta på hur denna cancermedicin orsakar cancer. cancern sprider sig inte från bröstet utan den orsakas av biverkningar från medicinen. och det är inte en SKADA anser du? och även de andra biverkninganr är de bagateller eller tror du biverkningar är inbillningar. en del personen har blivit blinda av medicinen. Får man inte lov att tala om det för allmänheten när det är KÄNDA fakta? Det ör inte vi anhängare till alternativmedicinen som sprider ut lögner. vi är bara förfasade over hur de förstör folks liv. vore faktistk batter I manga fall att patienterna fick sjävdö. ursäkta mig det är inte trevliga biverkningar. en av mina anhöriga fick minskat blodflöde till hjärnan så denne har fått en demenssjukdom. de trodde cancern hade spridit sig til hjärnan men sen sa de att det var minskat blodflöde som gjorde att hon fått problem men hjärnan och tankeverksamheten. I 5 års tid tog hon denne medicin. vore bättre om hon avlidigt av cancern. nä jag är inte elak mot henne. jag ser henne varje dag. hon kan inte ta hand om sig själv. hon har inget värdigt liv längre. hon klarade cancern och blev ett vårdpaket resten av livet. Har tagit hand om henne i 12 år. hoppas varje dag att hon inte vaknar nästa morgon. nu har de sagt att hon förmodligen dör inom 2 år. hoppas den inte tar två år till. Räddas vad som räddas kan eller. ska skolmedicinen göra folk till hjärnskadade kollin i hopp om att en dag hitta ett botemedel. eller ska vi låta folk dö av cancern och dö i värdigt tillstånd. en av mina vänner blev opererad för sin hjärntumör och dog några veckor senare. Vi var förutom chockade att en så ung männiksa drabbats av cancer……förutom detta var vi glada att hon dog. för hon var svårt hjärnskadad efter operationen. en annan av mina vänner operades för cancer och dog efter att fått hjärtsvikt. hon ville inte opereras men hennes vuxna barn sa till henne att de ville hon skulle leva några år till. hon hade levt längre utan operation nu dog hon nästan direct ju.. De sa till mig föresten när min pappa fick sin cancer att han skulle antagligen dö om han blev opererad. typ 50% risk och han bestämde sig för att inte bli opererad och han levde 1 år till. ett givande år som vi tillbringade tillsammans. tänk om vi inte fått det året. vad det vore tomt utan. Folk ska ha rätt att välja behandlingsmetod. jag vet inget om alternativmedicinskbehandling av cancer jag har ingen sådan utbildning jag kan inte uttala mig om detta. men jag vill inte att folk ska bli hjärnskadade av sina mediicner eller hjärnskadade av operationen. eller dö av narkosen eller av hjärtsvikt. när de vet att man kan i visa fall leva 1-2 år till om man inte behandlar. varför ska de göra operationerna? och sen dör personen av svåra komplikationer. jag känner ännu flera personen som dött av cancerbehandlingen. Jo visst dör folk även utan cancerbehandlingen. men ska folk inte få välja? ska folk få livmoderscancer av cancermedicinen? och sen skyller de på att cancern spridit sig av sig själv. nä vet du det står i FASS att det är medicinen som orsakar livmoderscancer. så försök inte att anklaga homeopater för att sprida ut lögner. jag har bestämt mig för att om jag får cancer ska jag använd alternativmedicinsk behandlig utomlands eller så ingen behandling alls och hoppas på det bästa.

   • Ja katten du slår verkligen dövörat till och vill varken se eller hör något annat än skolmedicinska symtombehandlingar. Hade du haft något vettigt att komma med så hade du gett mig bra svar på mina inlägg men istället kommer du bara med orelevanta motfrågor.

    Till att börja med har jag ingen i min närmaste bekantskapskrets som har cancer men skulle jag få det så skulle jag rekommendera dem att börja söka objektiv information om olika möjligheter till att få kropp & själ att komma i balans igen. Ibland är kirurgi viktig och nödvändig vid cancer om tumören vuxit sig så stor att den ligger och trycker på något vitalt organ. Vid övriga tillfällen finns det en hel ocean av naturliga behandlingsmöjligheter för att komma i balans och återfå den genuina hälsan.

    Och nej… Jag tycker inte skolmedicinska behandlingar vid cancer (om det inte rör sig om nödvändig kirurgi) är något bra alternativ då den årligen tar kål på cirka 25 000 människors liv enbart här i Sverige.
    Tycker du det är bra att 25000 cancerpatienter får sätta livet till pga skolmedicinens giftiga och elaka strålningsbehandlingar samt övriga mer eller mindre hemska biverkningar?
    Vad är det som gör att du har ett så stort motstånd mot alternativmedicinen?
    Är det kanske möjligtvis för att den är ett så stort hot mot läkemedelsindustrin?

    • När en icke homeopat genomför en studie där det bekräftas att homeopatisk behandling har andra än placeboefffekter då kan jag börja ta er homeopater på allvr.

     • Ska det omvända gälla också? Att när en icke läkemedelsforskare/skolmedicinare gör en studie som bekräftar att sjukvårdens mediciner har effekt, – då först kan vi ta skolmedicinen på allvar?

      Alltså i klartext. Varför skulle inte homeopater kunna forska på homeopati? Och vad tror du resultatet skulle bli om personer som ingenting kan om homeopati forskar om homeopati. Att tro att forskning kan ske på homeopatiska medel för att kolla effekten utan kunskaper i homeopati, är lika galet som att tro att trädgårdsmästaren kan sättas som forskare på Big Pharma och forska fram nya skolmediciner.

 8. Man behandlar ju faktiskt inte ’sjukdomar’ inom naturmedicinen. Man behandlar hela människan – fysiska och psykiska obalanser.

  Dessutom går det egentligen inte att jämföra så olika läkemetoder som (t.ex.) homeopati och skolmedicin. Det ser man på alla dessa ’scientific studies’ (ofta medelst tvivelaktiga metoder!) och ännu fler diskussioner i ämnet som förekommer.
  Dessa leder oftast inte till något annat än att ’stå oss upp i halsen..’

  För mig handlar det inte om att ’bevisa eller motbevisa’ det ena eller det andra – utan det handlar om att ha möjlighet att välja de läkemetoder som passar oss.

  Skolmedicinen kämpar, med näbbar o’ klor, för att förgöra allt som har med naturmedicin att göra. Jag hör aldrig att Naturmedicinen kämpar för att förgöra skolmedicinen. Är det bara ’naturliga’ människor som är demokratiska eller..?!!

 9. Det efterlyses alternativa/komplementära behandlingsmetoder vid cancer. Sverige är mycket konservativt och restriktivt vad gäller cancerbehandlingar – de enda lagliga som får utfärdas av leg. sjukvårdspersonal är kirurgi, strålning och kemoterapi (inkl. den nyare antikroppsbaserade terapin). Ibland är det förnuftigt att först avlägsna en stor tumörmassa för att minska cancercellsbelastningen för efterföljande dos av strålning eller kemoterapi med patent cytostatika. Flera valmöjligheter finns inte i svensk cancersjukvård.
  Som enda alternativmedicinsk klinik i Norden hade Danmark tills helt nyligen den internationellt kända kliniken Humlegaarden vid Humlebaek på Sjaelland som drevs av Dr. Finn Skött Andersen som tyvärr gick bort i slutet av 2013 och kliniken stängdes. Dess verksamhet har nu flyttats till Universitetssjukhuset i Bochum i Tyskland. I Europa finns 2 kliniker i Tyskland, 1 i Spanien och 1 i Italien (se länk nedan) som erbjuder hypertermi, mistelterapi, näringsterapi, högdos intravenös C-vitamin terapi, immunterapi, fytoterapi, homeopati, cellulär medicin, EDTA-kelatterapi, stereotaktiskt kropps radiokirurgi. m.m. Alla dessa behandlingar på kliniken görs under ca 3 veckor och kostar enligt uppgift i runda tal maximalt 10 000 Euro. Detta kan tyckas vara en oöverkomlig summa för oss i Sverige att betala ur egen ficka, vi som är vana att få all behandling nästan ”gratis” via sjukvården (som vi finansierar via våra världsledande skatter), men där i USA och andra europeiska länder måste stora summor betalas via obligatoriska dyra privata hälsoförsäkringar för läkarbesök, mediciner, operationer och vård. Det finns ytterligare ett 10-tal cancerkliniker runt om i Tyskland och Schweiz med integrativa behandlingsmetoder.
  I Wien i Österrike finns den närmaste klinik i Europa som erbjuder IPT mot cancer (Insulin Potentiation Therapy som Dr Donato Perez Garcias farfar var banbrytare i) där en liten dos insulin ges någon timme innan man får en mindre dos cytostatika (ungefär en tionde del av den normala dosen men som är ändå effektiv). Detta innebär att man inte får de svåra biverkningarna som håravfall och illamående.
  Bland andra effektiva cancer behandlingar kan nämnas här ozonterapi, väteperoxidterapi (H2O2 ofarligt som bad), MMS (Master Mineral Solution), bioelektrisk terapi (Dr Bob Beck) och många, många fler.
  Vad kan man själv göra som inte kostar en massa pengar? Att vid diagnos av cancer (men helst innan medan man fortfarande har sin hälsa) omedelbart sluta med det raffinerade sockret och minska mängden av raffinerade kolhydrater t. ex vit mjöl, därför att socker matar cancercellers anaeroba metabolism, man vill svälta ut dem istället och tillföra syre till cellerna. Sluta dricka alla sockerhaltiga läskedryck, alkohol, sluta röka – är att rekommendera. Ät högvärdig kost (mycket grönsaker, frukt och lagom mängd animaliskt protein av bra kvalitet, alltså ingen skräpmat). Använd orthomoleculärterapi (vitaminer, mineraler, enzymer, aminosyror) för att bygga upp din kropp och hjälpa immunförsvaret att bekämpa cancercellerna inifrån. Se länkar nedan. Att få emotionellt stöd för att bli psykiskt stabilare i denna svåra fas av obalans är viktigt. En total livsstilsändring kan vara nödvändig – hur mycket ändring man är villig att göra är upp till var och en. Det är ditt liv – och din död – det handlar om.
  Vid cancer gäller att använda flera metoder i kombination (konventionell och integrativa) för att få så gott resultat som möjligt. Man får lägga prestige åt sidan – man skall inte hävda att det är bara strålning eller bara homeopati eller bara någon annan metod som ökar livslängden/livskvalitet för patienten, utan det är en kombination av kanske 3-5 åtgärder som synergistiskt kan åstadkomma ett bra resultat.
  De ovannämnda alternativen är resultatet av många timmars internet surfande och läsning där jag tagit reda på information – i förväg, så jag är beredd om och när cancer skulle knacka på min dörr. Man vill inte slösa en massa tid med att börja leta när man är i chocktillstånd och inte har sinnesnärvaro att fråga läkaren vilket stadium cancern är i och att be att få en realistisk prognos vid de erbjudna standardbehandlingarna.
  Ni bör göra era egna hemläxor nu med denna lilla knuff i rätt riktning… Lägg inte hela ansvaret för din kamp att bli frisk passivt i någon annans händer men ta ansvar själv för din egen bättring – Take back your health! som Bob Beck uppmanade.
  Länkar:
  http://www.curaforis.se.
  http://www.educate-yourself.org/cancer (på engelska) Finns också många intressanta ämnen på denna sajt.
  Googla också några av USAs främsta naturläkare – Dr Joseph Mercola, Dr Jonathan Wright, Dr Keith Scott-Mumby för mer nyttig information.
  En läsvärd liten paperback publicerad av LivOn Labs heter The Cancer Breakthrough – A nutritional approach for doctors and patients ISBN 9779520-3-7 skriven av 2 brittiska forskare Dr Steve Hickey och Dr Hillary Roberts, om högdos Vitamin C i iv eller oral liposomal formulering.

 10. Min fru har lidit av sköldkörtelcancer som bekräftades vara etapp fyra, berättade för läkaren mig att det fanns lite att hon kunde göra eftersom hon inte svarar på behandlingen men min svåger kom till vår räddning genom att beställa denna hampa olja från Dr gareth Walsh stiftelse som han sade har hjälpt några patienten kampen mot cancer av olika typer så beslutade vi att ge det en chans, så länge min fru förbättras perfekt mycket bra och nu kan hon gå runt huset allt av sig själv. Jag kände dess nödvändiga jag låta andra som lider av denna akut sjukdom som när du har goda hampa olja det kan verkligen ge en en sund andra chans att leva. Om du råkar vara i behov av denna hampa olja du kan kontakta stiftelsen som levererat min bror i lag med denna e-post: drwalshmedicalservice@outlook.com.

 11. Det finns en bok av Madison Cavanaugh One minute cure,kan läsas i sin helhet gratis som E-bok på freedom-school.com/health/one-minutecure
  Där nämns Dr Otto Warburg som fick Nobelpriset 1931 för upptäckten av att virus, bakterier,och patagener.Kan inte existera i en syreberikad miljö,de orsakar i sig inte sjukdom,men söker sig till syreberövade organ,där de frodas.Det finns enkla metoder att tillföra Syre till kroppen. Att ozonbehandla dricksvatten hemma och dricka 6 glas av det,per dag.Eller använda väteperoxid livsmedelskvalite,båda omvandlas till syre i kroppen, Mycket nöje

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.