Nu ska homeopati ingå i den obligatoriska sjukförsäkringen i Schweiz

9
763

 

Pressmeddelande från Dakomed (paraplyorganisation för komplementärmedicinare) och UNION (sammanslutning av schweiziska komplementärmedicinska läkarorganisationer):

Bern den 2 maj 2014: Dakomed och UNION välkomnar det schweiziska inrikesdepartementets förslag att definitivt uppta läkarutövad komplementärmedicin i den obligatoriska sjukförsäkringen genom att likställa den med andra medicinska specialiteter. Dakomed och UNION önskar nu snara förändringar i regelverket och vi förväntar oss att alla berörda förvaltningsområden stödjer processen på ett positivt sätt.

För fem år sedan, den 17 maj 2009, röstade schweizarna ja med 2/3-majoritet till författningsartikel 118a gällande komplementärmedicin i den schweiziska sjukvården. Även senare rundfrågningar visar tydligt att komplementärmedicinen stöds och önskas av en majoritet av befolkningen. Ett av de centrala kraven är att de fyra inriktningarna utökad antroposofisk medicin, klassisk homeopati, fytoterapi och traditionell kinesisk medicin ska ingå i sjukförsäkringens grundskydd då terapeuterna är läkarutbildade och har vederbörlig kompletterande utbildning. Terapeuter utan läkarutbildning står utanför grundskyddet. Ersättningen där regleras som tidigare medelst tilläggsförsäkringar.

Utvärderingen av evidensbaserad komplementärmedicin, som skett under de senaste 13 åren, fastställer att komplementärmedicin utövad av läkare likställs med den konventionella medicinen. Kvalitetssäkringen är garanterad genom de höga kraven på medicinsk och komplementärmedicinsk utbildning: skolmedicinsk läkarutbildning på minst fem år plus tilläggsutbildning i minst en av de fyra ovan nämnda komplementärmedicinska inriktningarna. Därmed står ingenting mer i vägen för det definitiva upptagandet av komplementärmedicin utövad av läkare i den obligatoriska sjukförsäkringen.

 

9 KOMMENTARER

 1. Är det inte risk att homeopater utan läkarutbildning nu blir utkonkurerade där? Undrar vad de tycker om utvecklingen?

  • Jag tycker det låter bra… även i sverige borde man skydda fler titlar som t.ex. elektriker för att höja standarden. Självklart tycker väl de enskilda individerna som inte har någon utbildning att det är dåligt men folket är nog glada och nöjda.

  • Den här diskussionen och debatten pågår för fullt i Europa. Läkarorganisationer för genom CEN processen fram sina positioner för att få in KAM-terapierna som en del av sitt godkända vårdutbud till patienterna. Gruppen av icke-läkare med adekvat medicinsk utbildning för att inneha ett medlemskap i organisationerna bakom European Central Council for Homeopaths (ECCH) är rädda för att utvecklingen gradvis leder till att de blir utestängda från möjligheterna att utöva sitt yrke. Därför är det viktigt att vår grupp markerar att den är en självständig yrkeskår som uppfyller samhällets krav på seriösa yrkesutövare, vilket är vad skapandet av European National Standards handlar om. ECCH arbetar med frågan för närvarande.
   I Sverige pågår inget arbete med CEN eftersom ingen myndighet är intresserad av att lyfta fram KAM-terapierna.

 2. Vad pratar du om? Homeopater har utbildning – i homeopati. Men du kanske menar att homeopater ska få skyddad titel? Eller menar du att homeopater inte kan göra sitt jobb och att läkare utbildade i homeopati kan göra deras jobb bättre? Vad har du för evidens till stöd för det i så fall?

  • Det där med att vi inte skulle ha utbildning, är en vanlig vanföreställning hos skeptiker. De tror de vet, men egentligen vet de ingenting.

 3. Skeptiker vill att all behandling ska ske av skolmedicinare, så i den händelse någon alternativ metod skulle införlivas i skolmedicinen vill de prompt att den ska utövas av dagens skolmedicinare, helst då läkare som är deras hjältar. I deras värld är alla alternativmedicinare outbildade bluffmakare. Och skolmedicinare tycker ju förstås också det är bra att bara de ska få verka inom systemet och ev nya metoder bara ska få ges av dom. Här anser jag ligger en risk i att ta fram evidens för alternativ medicin eller som i Schweiz folkrösta fram dess metoder, om man inte samtidigt ställer krav på att dess legitima utövare också ska få rätt att verka inom systemet. Annars blir de utestängda och kanske med tiden bortkonkurrerade av subventionerade skolmedicinare. Det är i vart fall min hypotes, det vore intressant att se vad som verkligen sker.

 4. Jag anser att en homeopat gör ett bättre jobb än dagens läkare gör! Anledningen till det är att en läkare intervjuar dig i 5 min för att sedan ta fram receptblocket och skriva ut en medicin som ”du kan prova” annars får du komma tillbaka. Medicinen du får symptomdämpar dig kanske men oftast blir du inte frisk (beroende på sjukdom förstås.) Diagnosen är ställd efter att läkaren har tittat i ett formulär på datorn. Medicinen ska passa alla. osv.
  Homeopaten gör en djupare bedömning av vad du behöver och du får ett anpassat läkemedel just för din person och dina behov. Att vara läkare betyder inte att man är en bra homeopat! Utbildning har man till homeopat.

 5. Den amerikanske berömde homeopaten James Tyler Kent beskrev i sin kända bok ”Lectures on Homeopathic Philosophy” skillnaden mellan hur en ”vanlig” läkare tänker och hur hen ser på den sjuka människan jämfört med hur en homeopat tänker. Det är stora avgörande skillnader mellan dessa två yrkeskategorier. Jag har svårt att föreställa mig hur en skolmedicinskt skolad läkare ska kunna förlika sig med klassisk homeopati. Det är ett HELT annat tänk! Jag vet för jag har jobbat länge inom vården och när jag utbildade mig till homeopat var det som om jag behövde ”omprogrammera” mig för att kunna ta till mig homeopatin, även om det egentligen är ett självklart och naturligt sätt att se på sjukdom och obalans. Läkare och sjuksköterskor och andra kategorier inom svensk sjukvård är väldigt indoktrinerade eller hjärntvättade av den naturvetenskaplig skolmedicinen och det lämnas inget eller mkt litet utrymme för holistiskt, komplementärt tänk. En viktig orsak är att läkemedelsföretagen och livsmedelsindustrin har stor makt över vården. Nu står jag med ett ben i båda ”världarna” och har funnit en hyfsat bra balansgång, men det är brandväggar mellan. Och det blir ibland inre konflikter i mitt sinne.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.