Läkare i Finland ifrågasätter vacciners nytta och säkerhet

Den 10 april 2013 sände den finska tv-kanalen MTV3 ett mycket uppmärksammat inslag i sitt program ”45 minuter”. Tre läkare trädde fram och ifrågasatte nyttan och säkerheten med vaccin.

Dokumentären om vaccin och dr Wakefields förstörda rykte

Misstankar finns att en internationell smutskastningskampanj har bedrivits för att förstöra Wakefields rykte och samtidigt återställa barnvaccina-tionernas (goda?) rykte.

Oscar Neil Duffy dog 4 dagar efter vaccin

Den 1 november fick mamman två sprutor, influensa och kikhostavaccin. Fyra dagar senare dog Oscar i sin mammas mage.

Blev vaccinerad trots föräldrarna sade nej – mår nu dåligt

Samuel sade att han inte skulle ta svininfluensa-vaccinet och han hade en lapp med sig från föräldrarna, trots det blev han vaccinerad.

F.d. forskares syn på vaccin – föredrag 14 november i Växjö med Dr Ann-Charlotte Stewart

Dr Ann-Charlotte Stewart f.d. forskare, är mycket kritisk till den information som de svenska landstingen ger oss. Hon menar att informationen vi får från läkemedelsföretagen inte stämmer överens med den information som finns i USA om samma vaccin. Speciellt skiljer sig informationen gällande biverkningar av vaccin.

Dokumentären ”112 på liv och död” visar vaccinskadad flicka

Jag har mått ”skitdåligt” efter sprutan säger Rebecka, som också berättar att hon samma morgon har haft andningssvårigheter

Nyttan med vaccin förfalskad med statistik

Grafer visar att dödligheten i infektionssjukdomar hade minskat redan innan vaccinations-programmen startade. Minskad dödlighet innebär även minskad risk för allvarliga komplikationer.

Nya genvacciner riskerar bygga om DNA och Sverige står först i kön

Läkemedelsindustrin satsar enorma belopp på nya innovativa vaccin. Parallellt döms samma bolag till miljardbelopp för skadliga läkemedel och vaccin medan de flesta svenska medier blundar. Hur mycket kan vi egentligen lita på dessa läkemedelsbolag och våra myndigheters vilja att skydda oss mot det som kommer, genvaccin som imiterar virus och påverkar vårt DNA.

DN publicerar vilseledande artikel om Gardasil

Lydmedia går stort ut och refererar en opublicerad studie från Karolinska Institutet.

TV och radio används för att kritisera vaccinkritiker

Läkemedelsverket använder public service-bolaget Sveriges Radio för att opinionsbilda mot vaccinkritik.