Autism, vaccin, homeopati, bota och vad är sanningen?

15
1550

 

Intresset är stort att läsa artiklar om autistiska barn som fått hjälp att få sin hälsa tillbaka. Artikel i DH ”Fick sin dotter tillbaka efter ett år i autismbubbla” fick de tre första dagarna 10 000 klick. Likaså mammans artikel på sajten vaccin.me: ”Vår dotter förgiftades av alla sprutor – efter mpr-vaccinet försvann ögonkontakten, talet och livsglädjen” fick på kort tid 10 000 läsare, såg jag på facebook. Detta visar att problemet är stort och många är intresserade att finna bot för sina autistiska barnen.

Medan det finns många som med öppet sinne söker utvägar, har jag förstått att det även finns uppfattningar att autism inte går att bota, att autism skulle vara ett handikapp och medfött, och därmed inte botbart. Och att det är fel att publicera solskenshistorier på Dagens Homeopati, för det kan ge hopp. Och hopp får inte föräldrar till autistiska barn känna, för då kan de bli besvikna.

Det finns två (minst) märkliga saker kring autism:

1. Kopplingen mellan vaccin och autism, får under inga omständigheter erkännas.

2. Autism är enligt läkarvetenskapen en obotbar sjukdom, möjligen kan den lindras med rätt träning. Den som påstår att autism kan botas  har automatiskt fel, och dessutom luras.

Det ligger en mörk vilja hos starka ekonomiska intressen att orsaken till autism inte får komma ut, inte heller kunskapen att det finns behandlingsmetoder som fungerar. Denna lilla flicka som DH tidigare berättade om, är inte ensam. Det finns många andra barn som fått hjälp av homeopatisk behandling. Läs till exempel bloggen: Recovered from autism.com där det berättas om en pojke som fick autism av vaccin, som nu är frisk efter behandling med homeopati och nyttig mat.

Det finns hopp!

Marina Szöges

 

 

15 KOMMENTARER

 1. Under rubriken ”Vad är sanningen” vill jag lägga följande kommentar. Texten är hämtad från Wikipedias artikel om ”kontroversen om MPR-vaccinet”. På den sidan finns källhänvisningar för alla faktapåståenden.
  Sanningen är alltså att kopplingen mellan vaccin och autism byggde på en lögn. Artikeln betraktas som forskningsfusk och flera enligt samstämmiga resultat från flera oberoende forsknings institut finns ingen koppling mellan vaccin och autism.
  Sanningen är också att rädslan för vaccinationer lett till onödiga epidemier och dödsfall hos barn.

  Wikipedias text:

  En påstådd koppling mellan vaccinet och autism framfördes i en forskningsartikel som publicerades 1998 i The Lancet, en ansedd brittisk medicinsk tidskrift. Undersökningar av journalisten Brian Deer vid Sunday Times visade senare att huvudförfattaren, Andrew Wakefield, på flera sätt var jävig, hade manipulerat data, och hade brutit mot andra etiska riktlinjer. Lancet-artikeln drogs tillbaka, och Wakefield befanns i maj 2010, av brittiska General Medical Council, skyldig till allvarligt tjänstefel och ströks ur britternas Medical Register, vilket innebär att han inte längre får verka som läkare där.[5] Den forskning som redovisades i artikeln beskrevs 2011 som ett bedrägeri av redaktionen för British Medical Journal.

  Vad vetenskapen säger
  Vetenskaplig konsensus är att det inte finns något som tyder på att vaccinet kan orsaka autism, och att vaccinets fördelar är enormt mycket större än de risker som finns med att ta det. Efter påståendena 1998, gjordes flera stora epidemiologiska studier. Utvärderingar av den evidens som finns har gjorts av amerikanska Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Pediatrics och Institute of Medicine[8], brittiska National Health Service, och Cochrane Library; ingen har funnit någon länk mellan vaccinet och autism. Cochrane-utvärderingen fann ett behov av förbättrad utformning av och rapportering av biverkningar i MPR-vaccin-studier, men dess slutsats var att evidensen för MPR-vaccinets säkerhet och för dess effektivitet att förhindra sjukdomar som fortfarande medför stor morbiditet och mortalitet rättfärdigar dess användning över hela världen, och att den bristande tilliten till vaccinet har skadat den allmänna hälsan.

  Konsekvenser av förfalskningarna
  Påståendena i Wakefields artikel i The Lancet fick stor spridningvilket ledde till att vaccinationstalen i Storbritannien och Irland sjönk kraftigt, vilket i sin tur ledde till en stor ökning i antalet fall av mässling och påssjuka. Detta medförde både dödsfall och en del svåra och permanenta skador. Många läkare, medicinska tidskrifter, och redaktörer har kopplat Wakefields bedrägeri till diverse epidemier och dödsfall.

  • Och här vill jag tillägga; Att lita till en text från Wikipedia bör man inte göra. Själv tar jag allt med en nypa salt på wikipedia. Och anledningen till det är att skeptikerrörelsen tar sig för stora friheter på detta forum och det är väldigt svårt att ändra i texterna för andra människor.

   Det var i slutet på artonhundratalet och början av 1900 talet som barn blev sjuka och kunde dö av barnsjukdomar. Det finns grafer som visar att dödsfallen sjönk redan långt innan massvaccination av barn. Och Wakefieldhistorien ser helt annorlunda ut om man tittar litet djupare i den och läser andra texter och bara Wikipedia. Läs till exempel här: http://newsvoice.se/page/2/?s=wakefield

 2. Vad gäller Wakefield så har Wikipedias artikel 121 referenser, de flesta av dem från peer-review-tidskrifter. För den som inte litar på wikipedia självt så kan man helt enkelt läsa källorna.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield

  Barn dör i onödan på grund av människors rädsla för vaccination. Att inte tala klarspråk om detta är att bidra till lögnen.

  • Sissi, hur vanligt är det att västerländska friska barn dör av mässling?
   Och hur vanligt är det att barn i s.k. högriskländer dör av mässling?

   Svar på fråga nummer 1. är att det händer ytterst sällan om någonsin att friska barn i västvärlden dör av mässling, däremot finns misstankar att mässlingsvaccin kan orsaka autism och andra allvarliga problem.
   Svar på fråga nr 2. det är större risk att barn i fattiga länder dör av mässling. Men jag och många med mig anser att det är bättre att lägga pengar på att fattiga barn i Afrika och andra utsatta länder får tillgång till rent vatten och näringsrik mat istället för att utsättas för vaccin, med dess risk för biverkning.

   Du verkar vara bra påläst på wikipedia. Men varför inte istället med egna ord berätta om barn som har dött av mässling i nutid, och göra en egen källhänvisning?

   • Du får själv söka information om risker med mässling i moderna länder. Risken för död är nog liten, risken för hjärninflammation (inkl bestående men) är dock inte negligerbar.
    Jag tänker heller inte söka efter ”exempel på barn som dött av mässling”. Mässling är ovanligt i Sverige eftersom vaccinationstäckningen är god, men vaccinationsskyddet försämras, bland annat på grund av att det sprids desinformation om vaccination som här på din hemsida.

    Mortalitetsrisken i högriskländer är hög, mellan 5-10%. Att du inte anser att man bör vaccinera barn i dessa länder anser jag är häpnadsväckande. Leading cause of death enligt WHO och vaccination kan i princip förebygga/utrota sjukdomen och rädda livet på över 100 000 barn årligen. Hur kan du argumentera för att man inte ska göra det? Det är ett extremt billigt, säkert och kostnadseffektivt sätt att rädda liv.

    Min inledande kommentar handlade om att du sprider myten om att mässlingsvaccin kan orsaka autism. Center of Disease Control, National Academy of Science, Cochrane och svenska SBU (samtliga tunga vetenskapliga institutioner) har undersökt saken systematiskt och de håller inte med dig. De landar alla i slutsatsen att det inte finns någon koppling mellan mässlingsvaccin och autism (om nu fakta spelar någon roll).

    Länkar nedan.
    http://web.archive.org/web/20080407015528/http://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/mmr_autism_factsheet.htm
    http://www.iom.edu/About-IOM.aspx
    http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD004407.pub3
    http://www.sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/Barnvaccinationer-raddar-liv-och-ar-sakra/

    • Med tanke på att det finns statistik som visar att dödsfall i mässling minskade åratal innan massvaccination och det finns stora risker för biverkning med mässlingsvaccin är det enbart av omtanke om barnen som jag anser att man ska ifrågasätta massvaccination.

     Och om barn i västvärlden blev friskare och klarade av mässlingen bättre, och då pratar jag om tiden FÖRE massvaccination, borde även barn i högriskländer också kunna stå emot mässlingen bättre genom att få näringsrik mat och rent vatten. Det handlar antagligen också om att människor i de fattigaste länderna får bättre sanitära förhållanden.

     Jag anser att det är skonsammare att ge fattiga människor rent vatten och tillgång till bra mat än att vaccinera med avdödat? virus och giftiga komponenter. Kolla grefer här, som visar att dödsfall i mässling minskade redan före massvaccination: http://newsvoice.se/2011/07/25/graferna-som-visar-att-massling-forsvunnit-till-90-innan-masslingsvaccinet-existerade/

 3. Vet du Marina, jag står faktiskt svarslös. Du förespråkar något som med stor säkerhet leder till många barns förtidiga död. Det gör mig lätt illamående.

  Det här blir sista inlägget för min del. Ett citat från WHO-länken ovan:

  Overwhelming evidence demonstrates the benefit of providing universal access to measles and rubella-containing vaccines. Globally, an estimated 562 400 children died of measles in 2000. By 2012, the global push to improve vaccine coverage resulted in a 78% reduction in deaths. Since 2000, with support from the Measles & Rubella Initiative (M&R Initiative) over 1 billion children have been reached through mass vaccination campaigns ― about 145 million of them in 2012.

  The M&R Initiative is a collaborative effort of WHO, UNICEF, the American Red Cross, the United States Centers for Disease Control and Prevention, and the United Nations Foundation to support countries to achieve measles and rubella control goals.

  • Men Sissi, har du tittat på graferna som visar att mässlingsfallen minskade redan innan massvaccination? Enligt dessa så minskade mässlingen redan slutet på 50-talet och vaccineringen startade först 1963. Ingen kommentar på det?

   Och om graferna stämmer, alltså att mässling och även andra infektionssjukdomar minskade kraftigt redan före massvaccination, är det ju annat som har gjort minskningen och inte vaccination. Och om det är så, betyder att vaccin till folket behöver ifrågasättas. Och det innebär i förlängningen att fattiga barn i Afrika med säkerhet mår bättre av rent vatten och tillgång till näringsrik mat, än vaccin.

   • Att vaccinera ett barn mot mässling kostar cirka två dollar. Två dollar räcker till mat och vatten i kanske två dagar.

    Det vore givetvis fantastiskt bra om alla fick tillgång till bra mat, rent vatten och modern sjukvård, men det är otroligt mycket dyrare. Det går framåt, men det kommer att ta tid. Vaccin räddar liv NU.

 4. jag tycker man ska separera vissa saker ur debater som handlar om biverkningar av vaccinet med dess eventuella nyttiga verkan. Att folk i afrika lider av undernäring och att de drabbas av svåra komplikationer av infektioner som vi i de rikare länderna inte drabbas av lika ofta har ju inte med att göra att det finns biverkningar av vaccinet. Det finns ju det. Jag har själv blivit svårt sjuk efter jag blev vaccinerad som vuxen. Men man får inte säga det högt verkar det som. jag fick under en tid kortisonbehandling och då ska man tydligen inte bli vaccinerad men inte frågade de mig om jag tog nåt kortison. http://www.drugs.com/cdi/cortisone.html
  Finns många olika anledningar till att folk blir sjuka av vaccineringar. och sen detta kortison ska vi inte snacka om biverkningar ifrån……..fast det hör ju till en annan debatt.
  Jag har anledning till att tro att vissa personer kan bli allergiska mot olika födoämnen efter vaccineringar. och då är det bra att lägga om kosten. jag vill inte säga nåt om vaccineringar i sig. om det funkar mot epidimier. okey det är kanske bra. jag är ingen expert. men ska de barn eller vuxna som blivit dåliga av biverkningarna inte få hjälp alls?
  jag har abretat med autistiska barn som barnskätare på 80 talet och jag vet att de ofta är allergiska mot olika födoämnen. Vare sig de blir av med autismen eller inte ska de inte få en chance då att få äta en sund allergikervänlig kost? ofta ges enbart mediciner till dessa barn och vuxna. det är ju skadligt att äta ensidig kost men man tillåter att barn och vuxna med autism gör det- inte ovanligt att vuxna som är på gruppboende äter otroligt mycket kakor och godis och efterätter och glass. tänk vad man skulle spara in på lidande om tex en näringsteraput fick lov att hjälpa dem! jo visst det finns folk i afrika som svälter och folk blir då jättesjuka av barnsjukdommar och så vidare. Men man måste ju får lov att tala om vilka biverkningarna är av vaccinet eller hur? och hur man kan komma tillrätta med det efteråt. Och att det finns hopp om att de som blivit sjuka av vaccineringen ska bli bra igen. klart att ingen av oss vill att folk ska dö av barnsjukdommar och epidemier. Folk lider av undernäring i u–länderna och detta ska vara ett bevis på att vare sig homeopati eller näringsterapi fungerar? det finns ju barn som dött direkt efter de fått en vaccinering. och barn som fått en anafalytisk chock av vaccineringen. Och även somliga vuxna som jag själv då som blev sjuk på grund av att jag tog kortison när jag blev vaccinerad. man kan ju inte låssas att det inte finns problem kring dessa vaccineringar. självklart finns det folk som blir sjuka av att de blir smittade av barnsjukdommar. jag har ju själv varit barn på 60talet och minns hur dålig man blev av röda hund och mässling. jag har också när jag var barn träffat vuxna som blivit blinda av barnsjukdommar.Det fans inget pensilin när de var barn och undernäring var vanligt och också har jag en släkting som fick polio som barn. allt har sina biverkningar. om vi nu ska fortsätta vaccinera folk…….jag vill inte lägga mig i om man fortsätter vaccinera eller inte. men OM man gör det…….då ska de som får de allvarliga biverkningarna också få vård och få förståelse för att de mår dåligt av att ingen sa till dem om riskerna. jag minns själv hur TBC vaccineringarna var omdiskuterade på grund av alla komplikationerna folk fick. det fick jag också. jag fick en stor varböld på min arm och det läkte inte förrän ett halvt år senare. kunde inte använda armen på många år. Har tyvärr fått förtvinade muskler i den armen.
  alla fick det inte. jag var ensam om det på skolan jag gick. men det var vaccineringen som gjorde det. folk får gärna vaccinera både sig själva och sina barn för min del. man man får väl lov att tala om att saker kan gå snett. och de föräldrar vars barn har blivit sjuka har väl rätt att tala om sina observationer att det kom efter vaccinerinarna. Jag vet inte hur sjuk jag hade blivit om jag inte hade vaccinerats mot TBC eller polio etc etc. Jag kanske hade fått TBC och dött. vem vet. en av mina vänner fick TBC och fick en tumör i ena lungan som de opererade bort. jag vet att sjukdommar är farliga. och jag hoppas ingen tror att jag är ute efter att skada någon människa bara för att jag vill sprida ut fakta om hur folk faktiskt får komplikationer av vaccineringarna. det kanske är värt riskerna att vaccinera. eller kanske är det inte värt riskerna. men biverkningar ska tas på allvar.

 5. Människor har i alla tider fått mässlingen och påssjuka utan att dö. Min väninnas barn fick svininfluensan vilket var som en helt vanlig influensa och risken för ett i övrigt fullt friskt barn att dö är ytterst liten. jag ville inte låta mina barn vaccineras för svininfluensan. Men tyvärr så fick jag mycket påtryckningar av skolan samt andra föräldrar att göra det så min äldsta pojk fick den första sprutan (vilket jag ångrar att jag föll för det hemska trycket från etablissemanget) men dock inte min yngsta. Biverkningarna av svinfluensesprutan har många av oss läst, de är mycket värre än att få självaste influensan. Folk som Sissi och många andra icke pålästa människor går bara efter saker de läser på oseriösa sajter som wikipedia, och när de blir tillsagda att ta reda på mer fakta och ge mer bevis att de har rätt, sticker de direkt under stolen och skyller på att motparten skall göra detta. Mina barn äter inte mycket av skiten som livsmedelsverket säger att vi skall äta utan får en mer nyttig kost med proteiner och mestadels stenålderskost. De mår mycket bra och är fullt friska. Mina barns kompisar är nästan samtliga överviktiga varav vissa av dem har adhd (som faktiskt kan botas utan den jäkla medicinen de tar enbart genom att förändra kosten) Blir rent ut sagt förbannad på personligheter som Sissi som inte tar reda på fakta utan vräker sin ilska över folk som varit med om biverkningarna av bla vaccinerna. Har en syster vars son fått diagnosen autism. Hennes historia är exakt likadan som den kvinnan det länkas till i artikeln. Hennes enda hopp är nu homeopatin och hon har redan börjat se resultat på hennes lille bebis… tack för ordet… Anna

  • År 2013 dog 145 700 personer i mässlingen. Under tiden det tog mig att läsa din post om hur ingen dör av mässlingen, så dog en person av mässlingen. 1980 dog uppskattningsvis 2.6 miljoner människor, huvudsakligen barn under fem år, i mässlingen, men tack vare en massiv vaccinationskampanj har antalet minskat radikalt.

   Och om nu Wikipedia är oseriös, så kanske WHO duger?
   http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

   • Nyttig mat och rent vatten är bättre än vaccin

    Läser man länken från WHO står att allvarliga komplikationer kan undvikas med bra behandling och dödligheten minskar med 50 % om undernärda barn får A-vitamin. Detta betyder att om barn slipper svälta i världen så skulle barn inte dö av mässlingen.

    Bättre att se till att barnen har mätta magar, än att pumpa dem fulla med vaccin. Så här står det på WHOs hemsida: ”Allvarliga komplikationer från mässling kan undvikas om understödjande behandling som säkerställer god näring, adekvat vätskeintag och behandling av uttorkning med WHO-rekommenderas vätskeersättning. Denna lösning ersätter vätskor och andra väsentliga delar som går förlorade genom diarré eller kräkningar. Antibiotika bör ordineras för behandling av ögon- och öroninfektioner, och lunginflammation.

    Alla barn i utvecklingsländer med diagnosen mässling bör få två doser av vitamin A-tillskott, med tanke 24 timmars mellanrum. Denna behandling återställer låga vitamin A nivåer under mässling som inträffar även i välnärda barn och kan bidra till att förebygga ögonskador och blindhet. Vitamin A-tillskott har visat sig minska antalet dödsfall från mässling med 50%”

 6. Om mässling från Wikipedia: Komplikationer är ganska vanliga och drabbar främst barn under fem år men även vuxna över tjugo år. Småbarn drabbas ofta av pseudokrupp[…] öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation[…] Mässlingviruset har också i sig själv förmåga att orsaka lunginflammation.Sjukdomen kan ibland (ungefär ett fall på tusen) kompliceras av en allvarlig hjärninflammation. Denna läker i regel ut, men dödsfall förekommer, och ibland ses kvarstående hjärnskada.

  Lite om påssjuka från Wikipedia: Viruset som orsakar påssjuka kan ibland angripa andra körtlar i kroppen och hjärnhinnorna. Sjukdomsförloppet blir då svårare. Följdsjukdomar är testikelinflammation, bukspottkörtelinflammation och hjärnhinne- och hjärninflammation.

  Visst iom. antibiotikans intåg så är ju många av komplikationerna från t.ex. mässling ganska ”lindriga” och går att bota relativt lätt men samtidigt så står vi inför stora problem med antibiotikaresistens så redan där ställs ju olika krafter mot varandra!

  • Tilläggas bör att wikipedia inte är en tillförlitlig källa. Ämnen där man bland annat ska ta wikipedia med en nypa salt är. Homeopati och alternativmedicin i största allmänhet. Åsikter om vaccin och biverkningar av läkemedel. Övrigt allt som anses ”politiskt inkorrekt” bör man läsa andra källor än bara wikipedia.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.