PMS besvär minskar när homeopati läggs till den vanliga skolmedicinen

Nu är PMS-studien slutförd och resultaten publicerade i en vetenskaplig artikel.
Som så ofta är studien upplagd så att den inte visar homeopatins fulla potential.
 

 

Studier på homeopati blir allt skarpare

Homeopatiska studier vässas till och utförs till allt bättre kvalitet. Det är kontentan av HRI:s 2:a vetenskapskonferens i Rom 5-7 juni 2015.

Vetenskapskonferens tar upp senaste nytt om homeopati


I ett stekande hett Rom träffas ledande internationella forskare inom homeopati för att berätta om sina rön.

Dokumentär positiv om homeopati ifrågasätter placeboeffekten

Mycket bra video som låter forskare och homeopater komma ut med information

Homeopati och hälsa i Afrika

Projektet Homeopathy for Health in Afrika har gjort stora framsteg; nya tolkar och etablerade kliniker, varav två på sjukhus.

Billigare vård och längre liv med homeopati, akupunktur och antroposofisk medicin

En holländsk studie som undersöker vad olika former av vård kostar visar att vården blir billigare och att patienten lever längre när de går till allmänläkare som behärskar andra behandlingsmetoder än den vanliga skolmedicinen.

Rapport från Homeopatiskt Forskningssymposium Göteborg 12-13 oktober 2013

Sammanfattning vad de olika talarna sade. Först ut var Dr Peter Fisher, forskningschef, Royal London Hospital för integrativ medicin UK

Är homeopati lönsamt för samhället?

UPPDATERAD 2 NOV. I åtta av 14 studier förbättrades patienternas hälsa, till en lägre kostnad, med homeopati, jämfört med andra behandlingsmetoder.

Prövningsstudie vid svensk homeopatiutbildning

Monika S Swärd söker deltagare till en prövnings-studie, som hon och hennes elever ska genomföra.

Rapport från Vetenskaps-konferensen Barcelona 2013

Det pågår mycket homeopati-forskning runt världen och här berättar homeopat Chris Jörgenfelt vad som sades på Forsknings-konferensen i Barcelona 2013.