Rapport från Homeopatiskt Forskningssymposium Göteborg 12-13 oktober 2013

4
939

 

CIMG1564Nordens första forskningssymposiet med ca 150 deltagare hölls i aulan på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap NHV. Vi både åt, sov och hade symposium på samma plats. Ett trevligt ställe, en före detta örlogsbas, vid hamninloppet till Göteborg.

Här nedan sammanfattar vi i snabba drag vad de olika talarna sade. Först ut var Peter Fisher:

CIMG1543Dr Peter Fisher, forskningschef, Royal London Hospital för integrativ medicin UK, pratade om tidigare forskning. Bland annat tog han upp metastudien av Shang et al. som publicerades i Lancet 2005. Studien är upplagd på ett bedrägligt sätt. Det går enligt Peter Fisher inte att följa vad forskarna har gjort, på vilka grunder de exkluderade 93 % av de först utplockade studierna av hög kvalitet.

Det är en stor skillnad jämfört med Lindes metaanalys 1997 som är helt transparant. I Shangstudien lämnades endast 8 studier kvar, som dessutom var anonyma! Först efter hård påtryckning namngavs de 8 studierna i slutet av året. Forskarnas agerande visar tydligt att de valt ut studierna för att framkalla ett negativt resultat för studien som helhet. Orsaken till den konklusionen är att det i genomgången av studierna angavs att det fanns 50 % fler bra studier inom homeopati än inom konventionell medicin, så någon orsak att exkludera större delen av de homeopatiska studierna fanns inte. Med tanke på ovanstående fakta är det högst anmärkningsvärt att såväl Socialstyrelsen som skeptikerorganisa-tionen till stor del bygger sitt motstånd mot homeopatin på just Shangs studie.

Fischer pratade också om studien angående behandling av diarré hos smågrisar ”Homeopathy as a replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets” av Cammerlink et al. som visar hur en nosod på colibakterier minskade nivån av diarré hos den behandlade gruppen jämfört med placebogruppen. Han berättade också om en positiv studie med Arnica vid knäkirurgi.

PhD Trine Stub Stipendiat vid NAFKAM, talade om säkerhet vid homeopatisk behandling. Hon berättade om en undersökning som visade att 7 – 14 % av befolkningen i Skandinavien använder homeopati (Hansen B. et al 2005) och att det finns en hög nivå av nöjda användare. Hon presenterade sedan sin doktorsavhandling om patienträttigheter och säkerhet där hon sett närmare på aggravation och icke aggravation dvs. förstförsämringar inom homeopatisk behandling.

Dr Alexander Tournier direktör för Homeopathy Research Institute, fysiker i botten och utbildad homeopat, talade om möjliga förklaringar till hur homeopati fungerar. Redan vid 5CH finns ingenting av ursprungsmaterian kvar och vattenstrukturer försvinner efter några nanosekunder, men ändå uppstår tydligt avläsbara effekter i såväl kliniska studier som grundforskning. Han gick igenom nobelpristagaren Montagniers forskning och förklarade hur den fungerade. Det finns andra forskare som visar att det sker tydliga effekter av potentierade lösningar bl.a. professor Christian Endlers försök med Thyroxine 30 på grodyngel.  Dr Tourniers föredrag var intressant, men lätt att tappa bort sig bland nanopartiklar och kvantkoherens. Han menade att elektromagnetiska fält är involverade i hur potentierade lösningar fungerar.

PhD Jean Duckworth, kursledare masterutbildning i homeopati vid Lanchashire Universitet England, berättade om en studie på barnmorskor som också var utbildade homeopater och hur det gick för dem att alternera mellan de olika yrkesrollerna.

Dr Lionel R Milgrom, forskare och kemist sedan 30 år med doktorsgrad i kemi och utbildad homeopat. Talade på temat om den homeopatiska processen kan vara en form av kvantum-entaglement (sammanflätning). Alltså ungefär som att kasta två stenar i vattnet och se ringarna sprida sig och sedan när vågorna stöter på varandra blandar de sig med varandra. Dr Milgram var dessutom inte särskilt förtjust RCT-studier och nämnde bland annat Prozak som ett exempel på läkemedel som i studier inte visat sig vara bättre än placebo, men ändå används som ett vanligt förekommande läkemedel.

Dr Rune Eliasson, ordförande för Läkarföreningen för Integrativ Medicin pratade bland annat om ”Vetenskaplig och Beprövad Erfarenhet” och menade att det egentligen är en kombination av omöjliga ord, men det uttrycket används hela tiden. Och nämnde samtidigt att ett pris på 10 000 kr väntar den som kan förklara vad begreppet ”Vetenskap och Beprövad Erfarenhet” betyder, men ingen har hittills gjort anspråk på priset, genom att förklara ordramsan. Eliasson berättade också att den tredje vanligaste dödsorsaken är död av läkemedel och rekommenderade boken ”Forskningsfusket” av Ralf Sundberg. (Nr ett dödsorsak är cancer, nr två är hjärtsjukdom och nummer tre är biverkning av läkemedel).

Han slog fast att det i dagsläget inte går att lita på Socialstyrelsens omdöme för vad som är ”vetenskap och beprövad erfarenhet” eftersom det finns ett flertal konventionella mediciner som accepteras trots att de saknar forskningsstudier. Då används istället termen ”beprövad erfarenhet”.

PhD Sandra Holt från Läkemedelsverket berättade varför homeopatiska läkemedel är registrerade på läkemedelsverket. Och anledningen till det är att det är en lag, att medlen ska vara säkra och tillverkade på rätt sätt. Hon förklarade att Sveriges hårda reglering jämfört med andra länder beror på följande orsaker:

–        Det finns ingen tradition bland läkarna att använda homeopati

–        Avsaknad av utbildningskrav för terapeuterna

–        Inget apotek saluför homeopatisk medicin

–        Enbart den förenklade registreringsprocessen är möjlig

MSc Sofie Rehndell, som har en masterutbildning i biologi samt homeopatutbildning från Arcanum Skolan, berättade att det finns drygt 6000 homeopatiska läkemedel, men svenskarna har idag bara lagligen tillgång till 298 stycken av dessa enkelmedel. Enligt EU-lag får patienten köpa medel själv, men måste åka utomlands och själv ta läkemedlet över gränsen. Den homeopat som skickar efter icke registrerade homeopatiska läkemedel åt sina patienter, riskerar upp till ett års fängelse.  Det finns ett rättsfall från Frankrike, där en privatperson som importerande via post fick rätt mot den Franska staten av EU-domstolen. Och eftersom det ska föreställa vara fri marknad i Europa borde även svenska homeopater ha samma rätt.  Dr Rune Eliasson ansåg att lagstiftningen bör testas eftersom den förmodligen inte håller för EU-domstolen.

Steven Gordon Generalsekreterare för ECCH, berättar litet om homeopatins historia i USA och England. I England blev ett stort uppsving för homeopati och från slutet av 70-talet och fram till 90-talet startade många utbildningar på universitet och högskola. Skeptikerrörelsen började sedan attackera och regler har uppkommit om vad en homeopat får säga och inte säga. Han berättade också om Portugals nya, en lag som gör homeopatin till en lagskyddad profession. Gordon berättade att i också i Kanada går homeopatin framåt, samt att det nu finns 400 studenter i Syd Korea.

Steven Gordon pratade även litet om korruptionen inom läkemedelsindustrin, – Glaxo Smith Klines skandal i Kina och att sjukvården sakta kollapsar. Han menar att vi måste skifta paradigm från drugs och kirurgi till förebyggande medicin.  Och eftersom homeopatin är ett reellt hot mot systemet blir den attackerad.

MSc Susanne Vetter pratade om vilka kvalitéer prövningsdeltagarna och prövningsledaren ska ha för att få fram korrekt utförda prövningar på homeopati. Hon slog fast ett viktigt faktum – att all forskning inom det medicinska området behöver utvecklas i hela sitt system.

MSc Petter Viksveen presenterade den studie som han gjort tillsammans med Z. Dymitr och S. Simoens (alla från ECCH)  ”Economic evaluation of homeopathy; a review. I studien undersöktes ifall homeopati är kostnadseffektiv eller inte vid en jämförelse med konventionell medicin.  Sammanlagt 16 artiklar från 14 studier där 3 512 patienter ingick låg som bas för undersökningen. Majoriteten (10) av studierna visade på både en förbättrad hälsonivå parallellt med en lägre kostnad för den homeopatiskt behandlade gruppen. För två av grupperna visades högre kostnader. Viksveen lyfte fram det faktum att kostnadseffektivitet borde vara en standardiserad del av alla forskningsstudier vilket hade skapat säkrare data.

Dr Frauke Musial, forskningschef NAFKAM universitetet i Tromsö menar att homeopati i sin helhet är ett medicinskt system och att homeopatin står inför utmaningar huruvida kvantitativ forskningsmetodik med randomiserad kontrollerad studier (RCT) ska användas eller inte. Hon berättade också att den första dubbelblinda testen i världen skedde i Tyskland 1835, – och det var en studie inom homeopati!

Frauke gjorde också en jämförelse mellan skolmedicinska och homeopatiska läkemedel och menar att vi inte vet mekanismen bakom homeopatins effekt (teorier finns) men vi har mycket bra kliniska erfarenheter, hur homeopatin fungerar på patienter. Man vet hur kemiska läkemedel fungerar i RCT studier men sedan när det kommer till klinisk användning, vet man mindre hur den kemiska effekten blir.

Charlotte Yde, MSc homeopathy University of Central  Lancashire berättade om sin studie, varför cancerpatienter väljer homeopatisk behandling. Och anledningen till att patienter väljer att behandla sig med homeopati är bland annat att de tidigare av erfarenhet vet att homeopati fungerar, det finns evidens och medicinen är inte giftig. Eller också att de har en obotlig cancer med återkommande återfall och vill försöka en annan behandlingsmetod. Patienterna var positiva till den homeopatiska behandlingen och de flesta valde att kombinera vanlig cancerbehandling med homeopatin.

På slutet steg PhD Jean Duckworth upp på podiet igen, och berättade om masterutbildningen på Universitetet i Lancashire. Under 1980 till 1990 talet utvecklades homeopatin och andra CAM-terapier enormt i England, vilket ledde till att homeopati undervisades på flera av universiteten. Men parallellt med att homeopatin växte i England, växte skeptikerrörelsen och de började attackera universiteten. Nya regler tillkom och det blev allt svårare att få ekonomisk möjlighet att gå utbildning vid universiteten.  När den ekonomiska kollapsen kom reducerades universitetsutbildningar i homeopati och CAM ytterligare.  År 2006 startade därför den första E-learningkursen till MSc i homeopati. Utbildningen är på 3 år och är uppdelad på 9 moduler.  I en vidareutveckling kommer universitetet 2014 att starta en doktorandkurs för homeopater med en Master of Science (MSc) utbildning.

Sist ut var Stephen Gordon som berättade om CAMbrella, ett EU bekostat projekt som undersökte CAM terapiers förutsättningar i de olika europeiska länderna. Varje enskilt land har olika förutsättningar för CAM-terapierna eftersom alla länder har olika regelverk! Från Sverige har docent Torkel Falkenberg varit en del av arbetet.

CIMG1542
Moderator Birgitta Williams rektor ArcanumSkolan

Symposiet avslutades och finansiärerna tackades. Och förhoppningsvis gick alla hem med en känsla av att det hade varit mycket lyckat. Och kanske några av oss fick litet mersmak…..

 

Text: Marina Szöges och Chris Jörgenfelt
Foto: Marina Szöges

 

 

——————————————————————————

Journalisten David Finer från I C skriver följande: Konferensen lockade 150 deltagare, forskare, studenter, doktorander och utövare av homeopati och integrativ medicin samt skolmedicinska forskare och praktiker och några journalister (från bland annat Tidskrift för Hälsa, Dagens Homeopati och I C). Inbjudna talare kom främst från Storbritannien, Norge och Sverige.

I C rapporterar från konferensen i två artiklar. Den här första handlar om forskningen om homeopatins påstådda effekter och kostnadseffektivitet. Den andra artikeln diskuterar bland annat presenterade förklaringsmodeller för homeopatins effekter. Läs gärna mer: THE INTEGRATIVE CARE SCIENCE CENTER

 

4 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.