Blev snabbare friska och slapp biverkningar

Sex kliniker i fyra länder skrev antingen ut homeopatiska läkemedel, eller antibiotika, hostmedicin och dylikt, åt 456 patienter. De som fick homeopati blev snabbare friska och fick färre biverkningar.

Homeopati hjälper vid klimakteriebesvär

Värmevallningar minskade och sömnen blev bättre för 83 av 102 kvinnor som deltog i en engelsk studie där de fick homeopatisk i stället för hormonell behandling.

Två av tre kroniskt sjuka blev bättre

Att homeopatisk behandling ger bättre hälsa visar en engelsk studie som under sex år följde hur patienter med kroniska diagnoser behandlades och hur deras hälsa förbättrades.

Forskaren Robert Hahn – Homeopati fungerar mycket bättre än placebo

Robert Hahn har skrivit två nya blogginlägg där han återigen visar att homeoati fungerar.

Hahn går igenom hur studierna har gjorts och menar att det enda sättet att få studierna att visa att homeopati inte fungerar är att att strimla ner litteraturen i små undergrupper så att den statistiska signifikansen försvinner eller alternativt rätt och slätt helt enkelt ta bort 95% av studierna, innan den sk metaanalysen görs.

Torsdagen den 7 juli ska svenske astronauten Christer Fuglesang ta livet av sig

Med anledning av Fuglesangs jippo artade självmord blir det debatt i TV2 kl 20.00 torsdagen den 7 juli.

Fuglesang och medlemmar från Föreningen Vetenskap och Folkbildning ska hälla i sig massor av homeopatiska piller och sedan under skrik och skrän utropa – titta jag dog inte!

Homeopatisk behandling av autism – Olivias historia

Olivia fick autism efter MPR vaccin vid 18 månaders ålder – Nu frisk tack vara homeopatisk behandling

”Sjukvården skulle vinna på att samarbeta med oss”

Efter 14 år och uppemot 6 000 patienter gläds Barbro Nilsson fortfarande åt varje människa hon lyckas göra frisk. Särskilt glad, men också lätt förargad på den vanliga vården, blir hon när patienter som dömts ut och förklarats obotliga, blir helt återställda under hennes vård.

Hennes dröm är att få till ett samarbete mellan skolmedicinen och homeopatin. – Vi skulle tillsammans kunna hitta rätt vårdnivå för varje sjukdom;

som att hjärtinfarkten tas på akuten, men att vi tar öroninflammationen på barn med homeopatin.

Läs mer om Barbro Nilsson, klassisk homeopat verksam i Vimmerby och Stockholm

Vetenskaplig studie visar att homeopati kan förebygga diarré hos griskultingar

En forskningsrapport från Wageningen Universitet i Holland visar att homeopatiska medicinen Koli K 30 kan ersätta antibiotika vid behandling av E-Koli diarré hos nyfödda grisar.

Användningen av antibiotika inom djurhållningen ökar i sådan utsträckning att det hotar ge negativa hälsoeffekter för både människor och djur. Homeopati kan vara ett alternativ till antibiotika och har därför testats i en randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad studie.

Studien visade att i gruppen där suggorna hade fått homeopatisk behandling hade anmärkningsvärt färre smågrisar fått diaré än i placebogruppen. Studien gör klart, att eftersom antibiotikabehandling i djurbesättningar är ett stort problem med tanke på risk för resistens och läkemedelsrester, kan homeopatisk behandling, för att att förebygga E-kolidiaré, vara ett mycket bra alternativ istället för antibiotika

Homeopati fungerar

Två videoklipp; den ena patienten led av huvudvärk och den andra hade allergi och hösnuva och bägge säger att homeopati fungerar.

Homeopat Bert Breuker – Undersök homeopatin, så ser du att den fungerar

Vi tackar så mycker för läkemedelsverkets erkännande att pandemrix kan skada vissa barn. Det betyder att andra vacciner också kan göra det. Narkolepsi är enligt vanlig medicinsk vetenskap, en obotlig sjukdom som i bästa fall kan kontrolleras med mediciner.
Om skolmedicinen inte kan bjuda på en behandling som botar, betyder det inte att den är obotlig. Det betyder att man inte har hittat lösningen än.