Homeopater demonstrerar för bättre villkor

Homeopater i Pakistan demonstrerar för rätten att arbeta på statliga sjukhus
 

Homeopati allt populärare i Indien

Homeopati är inte placebo. Homeopati är en effektiv behandling av många allvarliga sjukdomar, bland annat vissa typer av cancer, och kostar bara en femtedel av konventionella läkemedel, säger experterna.

Stor homeopatikongress i Indien 1 – 4 december 2011 – 290 vetenskapliga artiklar kommer redovisas

Mer än 2500 homoeopaths väntas närvara vid kongressen, där över 290 vetenskapliga artiklar kommer att presenteras.

Europeiska kommittén för Homeopati

Europeiska kommittén för Homeopati (ECH) representerar läkare som specialiserat sig på homeopati, organiserade i 40 föreningar i 25 europeiska länder.

Homeopatisk medicinsk högskola startar snart i Sri Lanka

Sri Lankas hälsominister Salinda Dissanayake – Regeringen har planer på att grunda en Homeopatisk medicinsk högskola

Allt fler Amerikanska sjukhus erbjuder alternativterapier

Uppdaterad 12/9 2011.
Allt fler Amerikanska sjukhus svarar på patienternas efterfrågan visar en nationell undersökning. 42% av sjukhusen i undersökningen, erbjuder en eller flera alternataiva terapier såsom homeopati, avslappning, kiropraktik och meditation.

Det är en ökning med 5% sedan 2007. Rapporten bygger på svar från 714 sjukhus.

Intervju med professor George Vithoulkas

We had both heard about the internationally acclaimed Greek homeopath and the Alternative Nobel Prize (Right Livelihood Award) he was honored with in 1996 ‘for upgrading Classical Homeopathy to the standard of a science’, and being fans of homeopathy and complementary medicine overall we were thrilled to find that right there on Alonissos we had the opportunity to visit the Academy and meet the Professor himself.

Ny artikel SvD – ”Homeopati splittrar EU”

SvD: Europas homeopater hoppas på ny lagstiftning från Bryssel för att tvinga alla EU-länder att göra deras produkter lättillgängliga för konsumenterna, och för att mjuka upp den strikt vetenskapsbaserade godkännandeprocessen för läkemedel inom EU.

Undrande EU medborgare ställer frågan om Sverige är ett U-land

I alla andra länder i EU är det tillåtet för läkare att ordinera komplementärt homeopati. I EU råder den viktiga principen om fri rörlighet av varor och tjänster. I Frankrike och Österrike får endast läkare ordinera homeopati.

Dana Ullman Evidence Based Homeopathy – Homeopathic Medicine: Europe’s #1 Alternative for Doctors

Numerous surveys over the past 150 plus years have confirmed that people who seek homeopathic treatment tend to be considerably more educated than those who don’t.

What is not as well known is the fact that homeopathic medicine is the leading ”alternative” treatment used by physicians in Europe…and growing numbers of the citizenry.