Osher Centrums ekonomi fortfarande höljt i dunkel

20
1447

 

Det blev en utdragen långbänk för NewsVoice att få fram en fullgod ekonomisk redovisning från KI:s internrevisorer gällande hur Osher Centrum egentligen använt donationen på 43 miljoner kronor, pengar som skulle utreda bästa alternativa vårdformer att integrera i svensk sjukvård. Trots tre omgångar av redovisning från KI kvarstår fortfarande många frågor. 

I den tredje analysen får vi svar på några tidigare frågor genom att ekonomidirektör Ingrid Palmér  KI:s Internrevision bifogat nya dokument, men samtidigt blir det även tydligare var bristerna finns. Nedan följer redovisningsekonom Randi Reins analys av inkommet material.

1. Redovisning

Lönelistor och konsultlistor för åren 2006-2011 finns bifogade, listor med vad som ingår i kontot ”Sociala avgifter löner och arvoden”, fördelningsprinciper för gemensamma kostnader samt övriga svar på föregående analyser. Trots all denna information återstår ändå frågetecken.

Karolinska Institutet skriver att de inte behöver eller brukar ta fram varken årsredovisningar eller resultat- och balansräkningar på projekt. Det kan i sig ifrågasättas. Oavsett det borde det åtminstone kunna göras resultatrapporter för vart och ett av åren över Osher Centrums pengar. En så stor donation (43 miljoner kr) riktad till forskning inom integrativ medicin förtjänar bättre redovisningar än det Karolinska Institutet hittills har bjudit på, skriver Randi Rein.

2. Studier

Det har gjorts 71 studier och det finns saldolistor från tolv olika projekt, men det finns fortfarande ingen uppgift om under vilka av dessa projekt de 71 olika studierna ingår. Det går heller inte ens att utifrån gamla och nya uppgifter läsa ut hur mycket pengar som sammanlagt använts till de 1-4 studier som åtminstone tar upp alternativa metoder, även om de blott handlar mycket om perspektivet ”placebo”.

Vad som däremot framkommit med den senaste informationen från Karolinska Institutet är att det inför varje studie finns en budget, men var finns då alla dessa budgetar till de 71 olika studierna?

3. Anställda

Karolinska Institutet har ett lönepåslag för 26 – 65-åringar på 54,7 % vilket innefattar: sociala avgifter 31,42 %, statens avtalsförsäkringar (där pensionskostnader ingår) 15,64 % samt diverse andra avgifter.

Det kontot borde inte benämnas ”sociala avgifter” då det är vilseledande, enligt Rein.

4. Utbildning och integration

En annan viktig fråga gällande utbildning har inte fått ett svar.

Hur stor del av utbildningsbidragen på närmare 710 000 kronor för åren 2007 till 2011 har använts till det som donatorerna avsett; dvs utbildning inom integrativ medicin?

5. Lokaler och administration

Karolinska Institutet använder en modell för att fördela indirekta ”gemensamma kostnader” och den gäller från den 1 jan 2010.

De procentuella gemensamma kostnaderna uppgår till mellan 11 och 16 procent av omsättningen för åren 2007 – 2011, men varför är de gemensamma kostnaderna för år 2006 hela 40 procent av omsättningen?

Varför har tex: ”Projekt K8 25239093″ haft gemensamma kostnader på 42.000 kr det första året 2006, och inga andra kostnader? Hur kan ”Projekt C3 31901033″ under sitt första år 2006 ha haft 70.000 kr sammanlagd i ”gemensamma kostnader” och lokaltjänstkostnad, och inga andra kostnader alls? Projekt ”K8 25211023″ har också endast en enda kostnad på 98.000 kr i ”gemensam kostnad” under sitt första år 2006. Varför? Och slutligen ”Projekt K1 21011113″ samma sak, 42.000 kr i ”gemensam kostnad” för sitt första år 2006, men inga andra kostnader.

När inget annat har kostnadsfört på ett projekt, hur kan då projektet ha så stora ”gemensamma kostnader”? Vad finns det egentligen för olika typer av utgifter som bokförts som ”gemensamma”?

Randi Rein ger även i den tredje analysen av Osher Centrums ekonomiska redovisning betyget, ej godkänt.

Dessa frågor ovan och några till måste besvaras innan säcken kan knytas ihop. Det gäller även frågor kring de involverade konsultbolagen och de enskilda firmor som tagit emot medel. Det finns frågor kring lokalutnyttjande. Osher Centrum som ”center” verkar nästan helt sakna aktiviteter och det har alltid varit så enligt uppgifter från KI. Det finns fler frågor om Osher Centrum [OCIM] efterlevt donationsavtalet gällande utbildning och integration.

Läs mer, vad donationskontraktet säger och övriga kommentarer samt en sammanfattning vad som hänt tidigare vad gäller Osherpengarna som försvann: NewsVoice.

——————————————————————–

Stöd NewsVoice

20 KOMMENTARER

 1. Om nu avtalet inte efterlevts, som det mer och mer står klart att det inte gjorts, borde då inte Oshercentret vara återbetalningsskyldiga för dessa pengar?

 2. Det verkar onekligen som fokuset i Osher centrum främst har lagts på att bevisa att alternativ medicinen inte fungerar, och det var väll ändå inte det som var tanken kan jag tänka mig.

 3. Ja lägger man huvudansvaret på denna uppgift, att ge alternativmedicinska behandlingsmetoder bästa möjliga uppbackning i form av vetenskapliga bevis, i händerna på Martin Ingvar och hans kollega som är några av Sveriges största alternativmedicin hatare så kan man lätt räkna ut vad som händer med det hela.
  43 miljoner kronor som skulle ha använts till alternativmedicinsk forskning och ge dem vetenskapliga bevis har nu istället använts precis tvärtom, de få studier som gjorts handlar i stort sett bara om Placebo.

  Det finns bara ett enda ord för detta och det är SKANDAL!

  Låt oss nu inte låta dessa herrar komma undan! Hade en dylik sak hänt oss inom alternativmedicinen hade vi suttit bakom lås och bom för länge sedan.

 4. Men, om man inte kan bevisa att t.ex. homeopati fungerar så är det väl inte så konstigt att man då forskar på vad det beror på att det trots allt finns människor som fortfarande tror det?

 5. @ Kerstin

  Problemet är just att det inte skett någon forskning om du inte kunnat förstå det.
  Vad det gäller Homeopati så vet alla som provat och blivit friska av Homeopati att det fungerar, det vill säga många miljoner människor men du vet kanske bättre än alla de människorna…

 6. @ Kerstin

  Du är precis som alla övriga skeptiker, förnekar allting rakt av utan att veta någonting.
  Ta reda på lite fakta, objektiva fakta först innan du uttalar dig!
  Gå till en homeopat och prova också, det låter som du har en del obalanser som behöver botas…

 7. Kerstin,
  Du vet väl också hur väl bekräftad den skolmedicinska terapin är; att bara 11% av alla kardiologiska åtgärder och bara 6% av alla onkologiska terapeutiska interventioner är vetenskapligt bekräftade. Då är homeopati, akupunktur, ja till och med behandling av artros med kesoomslag eller blodiglar minst lika säker, eller hur? Jag antar att Du inte behöver några källhänvisningar, då Du ändå vet bättre.
  GE

 8. Janne,

  ”[…] det låter som du har en del obalanser som behöver botas…”

  Vilka obalanser anser du att jag har och hur har du gjort för att ställa en sådan diagnos?

  Och ja, jag väljer att förhålla mig skeptisk till homeopati tills den visar sig fungera.

  Jag tror dessutom att det är väldigt få skeptiker som ”förnekar allting rakt av utan att veta någonting”. Där tror jag att du missförstått något fundamentalt.

  • @ Kerstin

   Genom att bara helt sonika skriva att homeopati inte skulle fungera visar på en stor okunnighet om livet och därmed en del obalanser inom dig själv eftersom homeopati bevisligen fungerar för miljontals människor runt om i hela världen.
   Har du ens provat homeopati själv? Eller grundar du dina värderingar på alla övriga skeptikers prat?

   Jag har inte missförstått något fundamentalt då jag hittills inte träffat på särskilt många skeptiker som haft några riktiga belägg för sina argument, det mesta är tomt prat.
   Vad det beträffar dig själv har du hittills inte lagt fram några belägg överhuvudtaget!

   • @Janne: Om du är intresserad av att ta del av en vetenskaplig diskussion om homeopati kan jag rekommendera denna tråd: http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?t=19245

    Tråden är lite tjafsig(från båda sidor), men den innehåller många tunga (”skeptiska”) argument som talar för att homeopati inte är mer verksamt än placebo. Marina har även uttryckt en önskan om att få lite uppbackning eftersom hon blir bombarderad av frågor därinne 🙂

    • @ Undrande

     Varför svarar du inte på mina frågor? Är det kanske så att du inte har några svar?

     Har tittat lite på tråden du skickade och den är lika torftig som allt annat på VOF´s forum, allt som inte är skolmedicin är betraktat som humbug, ni tror er veta allt fastän ni inte har varken intresse eller några kunskaper om alternativa metoder. Det finns vettigare saker att lägga energi på än att försöka diskutera med skeptiker som inte alls är intresserade av annat än att nedvärdera och svartmåla allt som inte finns i deras världsbild.

     • Du har inte adresserat några frågor specifikt till mig, vilket är anledningen till att jag inte svarade. Dessutom tror jag inte Marina är speciellt intresserad av att vi sätter igång med ännu en skyttegravsdiskussion mellan en homeopatitroende och en skeptiker i just denna tråd. Utan önskan att inbjuda till ytterligare diskussion, så kommer här de primära argument jag baserar min åsikt på:

      * ”Lika botar lika” och den sk potenseringen är teorier utan vetenskapligt stöd.

      * De senaste metaanalyserna som gjorts gör gällande att homeopati inte är mer verksamt än placebo.

      * Homeopati är inkompatibelt med grundläggande teorier inom kemi och farmakologi

 9. Jag tror ni alternativnissar missuppfattat syftet med OC:s verksamhet. De skriver själva såhär:

  ”Verksamheten vid Osher centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet utmärks av en psykobiologisk ansats för att undersöka grunder för fysiskt och psykiskt välbefinnande.

  Fokus ligger på grundforskning, där mekanismer för placebo, smärtupplevelse och självskattad hälsa är viktiga områden. I viss mån är behandlingsforskning också representerad, framförallt med inrikting mot sjukdomsövergripande symptom som exempelvis smärta.

  Inom integrativ medicin kan konventionell medicin kombineras med behandling eller kunskap från komplementär och alternativ medicin men med höga krav på vetenskaplig evidens och utvärdering. Vid Osher centrum för integrativ medicin gäller verksamheten då främst vad som brukar kallas ”Mind-Body Medicine”, till exempel psykologisk behandling av smärta eller insomni. Mer sällan gäller verksamheten andra huvudområden av icke-etablerad behandling. All behandling sker inom ramen för forskning och centret bedriver ingen egen patientinriktad verksamhet.”

  Jag förstår inte varför ni är arga för att de inte forskar på just er kuckelimuckmedicin. Det har ju aldrig varit syftet om man utgår från denna text. Dessutom vill jag minnas att jag läst att paret Osher är helt till freds med hur pengarna används. Ärligt talat så förstår jag inte vad ni hoppas att ert jidder ska leda till.

  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=17226&a=111894&l=sv

  • @ Undrande

   Det är väl ändå lite märkligt att 43 miljoner kronor försvinner iväg hux flux utan att det har kunnat redovisats hur de använts?
   Nästa märkliga sak är hur personer som inte har någon som helst kunskap om exempelvis homeopati ska kunna bedriva forskning på homeopati, hur går det ihop?
   Finns det överhuvudtaget någon person på Oshercentret som kan något om alternativmedicin??
   Ska man forska på någonting, för att kunna få fram objektiva resultat, så måste ju rimligen personer med kunnande inom området då bedriva forskningen!
   Jag förstår dock precis problematiken för er, ni är helt enkelt livrädda för att det ska komma fram vetenskapliga bevis som då kommer slå undan benen på läkemedelsindustrin som nu ligger bakom och styr allting med järnhand!

   Vad det beträffar paret Osher själva så är det inte så konstigt att de inte säger något, de fick ju som bekant en doktors hatt för att inte ställa till något men det är kanske något du inte vill kännas vid…

   • Att pengarna skulle ha försvunnit vet jag inte jag håller med om. Det har utförts ett flertal olika studier(71 st har jag för mig) inom det område som OC fokuserar på: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=17690&l=sv

    Mig veterligen har det inte bedrivits någon homeopatiforskning på OC, så jag förstår inte riktigt varför du tar upp detta. Sen skulle jag snarare säga att problemen med alternativmedicinsk forskning beror på brister inom det rent vetenskapsteoretiska området och inte inom kunskapen om ämnet som ska studeras. Den aktuella homepatiska studien som ska utföras på Mittuniversitetet har t.ex ingen kontrollgrupp, vilket kommer att göra att ingen seriös forskare kommer ta den på allvar.

    Jag skulle bli jätteglad om homeopati fungerat, eftersom det skulle ha löst en massa medicinska problem som finns i världen. Dock gör de senaste metaanalyserna gällande att homeopati är verkningslöst utöver placebo, samt att dess teorier är inkompatibla med grundläggande medicinsk och kemisk forskning.

    Angående paret Osher så är det du skriver enbart spekulationer utan några som helst belägg. Fram tills dess att de gör ett uttalande där de hävdar att pengarna använts felaktigt anser jag det är ytterst ohederligt att hävda något dylikt. Jag betvivlar dock att paret Osher kommer att göra detta, eftersom de förefaller totalt ointresserade av att svara på Sassersons upprepade försök att få till stånd en kommentar i frågan.

 10. Nu glider du undan igen och inte svarar på frågorna, pengarna är borta och de kan inte heller redovisa vart de tagit vägen, det är fakta som ingen, inte ens du kan förneka.
  Har du läst denna artikel överhuvudtaget?

  De 71 studier du refererar är gjorda av de forskare som Oshercentret själva köpt, vad tror du resultatet blir när man köper forskare och betalar dem för att de ska påvisa ett visst resultat? Blir det då ett objektivt resultat?
  Vad kan dessa forskare sedan om alternativmedicin? Kan den ens överhuvudtaget stava till alternativmedicin?? Det går inte att använda sig av forskare som inte kan något om det som de ska forska om, men det är väl poängen i det hela för då blir ju resultatet precis som Oshercentret vill att det ska bli.
  Man kan inte forska på något man inte har kunskap om – det borde till och med DU begripa!

  Du skulle ha blivit jätteglad om homeopati hade fungerat för då hade det löst en massa medicinska problem i världen? Detta uttalande betyder alltså att du är glad för att homeopati fungerar och att det kan lösa en massa medicinska problem ute i världen! Det enda problemet för dig då är alltså den vetenskapliga bevisningen. Om du då istället skulle koncentrera dig på verkligheten, där folk blir friska och botade av homeopati, vare sig den vetenskapligt kan bevisas eller inte, så skulle det innebära lösningen på en massa medicinska problem ute i världen!
  Vilket är viktigast – att folk blir friska av en metod oavsett om den vetenskapligt kan bevisas eller inte eller att folk fortsätter vara sjuka p.g.a.. att en metod inte vetenskapligt kan bevisas?

  Vad det gäller paret Osher så är det inga spekulationer, det är ren fakta som du inte vill kännas vid bara. Tystnaden från paret visar ännu mer på hur mycket mygel som ligger bakom alltihopa. Hade de varit ärliga så hade de brutit tystnaden för länge sedan.

  • Vänligen sluta lägg ord i min mun Janne.

   Jag ställer mig extremt tveksam till att OC skulle ha köpt forskare för att säkerställa ett visst resultat. Vad har du för belägg för det? Dessutom borde ju din åsikt i denna fråga göra så att forskare som är FÖR alternativmedicin diskvalificeras från att forska inom sitt eget område för att undvika partiska resultat. Hur ska du ha det egentligen?

   Sen så är INTE syftet med OC att integrera all möjlig alternativmedicin i den svenska vården. Läs gärna syftesbeskrivningen som jag postade tidigare.

   Jag anser INTE att homeopati är verksamt utöver placebo. Läs gärna Shangs metaanalys från 2005 om du är intresserad av det vetenskapliga läget för homeopatin. Att människor tror sig bli botade är inte samma sak som att något fungerar, eftersom placeboeffekten förvränger vad som är sant och inte. Observera att jag inte önskar någon vidare diskussion i detta ämne eftersom det är OT för artikeln i fråga. Om du vill diskutera ytterligare hänvisar jag till VoF-tråden som jag postade tidigare.

   Utan ett uttalande från paret Osher så är det självklart bara spekulationer från din sida. Om du inte har några belägg för dina anklagelser anser jag denna diskussion vara avslutad. Jag kan dock tycka att det vore intressant att få höra vad paret Osher har för åsikt i frågan(även fast det i det stora hela är av underordnad betydelse)

 11. Där sade du något viktigt, Janne. Borde inte paret Osher ha hört av sig på något sätt?
  Mig veterligen har de varken sagt bu eller bä.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.