Vaccinskadade röstade på Annika Linde

10
1231

 

Efter en demokratisk omröstning på sajten Årets Förvillare har Annika Linde fått utmärkelsen ”Årets Förvillare” för sin med-verkan vintern 2009 – 2010, med skrämsel och mördande reklam övertala folket att vaccinera sig.

Annika Linde, chef för smittskyddsinstitutet var en av flera krafter som arbetade stenhårt med att få svenska folket att vaccinera sig med pandemivaccinet Pandemrix. Tyvärr lyckades de mycket bra med att prångla ut detta vaccin, innehållandes både kvicksilver och skvalen. Sverige var det land i världen som var ”duktigast” på att vaccinera sin befolkning. Flertalet av Sveriges skolbarn tog vaccinet. Allt som allt var det 60% som ställde sig i vaccinationskön.

Nu har 100 – 200 barn fått narkolepsi av vaccinet och det är garanterat bara ”toppen på isberget” Läser man sajten ”Livet efter sprutan” får man veta att även många vuxna har fått narkolepsi och även andra neurologiska skador som till exempel ALS, känselrubbningar, smärta, ansiktsförlamning m.m.

Barnen med narkolepsi bara toppen på isberget

I min omgivning vet jag två som har blivit allvarligt skadade, för resten av sina liv. En kvinna som inte längre kan använda sina händer och en äldre kvinna som helt plötsligt inte kunde gå längre. Benen vek sig under henne på väg från affären. En snäll person körde henne till sjukhuset, där hon vårdades i två veckor. Sedan fick hon vistas tre veckor på rehabilitering och kom därefter hem i rullstol.

Personen som fick problem med sina händer fick sin skada klassad som biverkning av vaccinet. Men kvinnan som blev förlamad i benen insjuknade fem veckor efter vaccinet, och eftersom det anses vara för lång tid, är hennes förlamning inte klassad som en biverkning. Man kan undra hur många flera fall av biverkningar det finns, som inte får vara med på läkemedelsverkets biverkningslista, av den ena eller andra anledningen.

Vaccinet var dåligt testat

Man visste att vaccinet var dåligt testat, men ändå påstod Annika Linde med flera, att vaccinet var säkert. Inga tester hade gjorts på gravida och mycket få hade gjorts på barn, men det ansågs ändå både viktigt och ofarligt att vaccinera dessa grupper. Ganska tidigt efter massvaccina-tionens start började illavarslande rapporter komma in. Allt från ont i armen till hjärnblödning, förlamningar och dödsfall.

Här nedan några exempel på biverkningar som rapporterades i media:

Frisk 29-åring skadades av vaccin
Höggravid fick hjärnblödning efter vaccin 
Kevin 4 år, föll i koma av vaccinet
Fick missfall av vaccinet

Men trots dessa larm, fortsatte man att vaccinera.

Sedan började rapporter om barn som drabbats av trötthet efter sprutan, dyka upp. Först ut att sluta vaccinera var Finland, strax därefter slutade även Sverige.

Artikel i Expressen sommaren 2010:  Ovanligt många barn har fått narkolepsi.

Livet efter sprutan 

Jag skulle här kunna räkna upp massor av fler människor som har fått allvarliga biverkningar av vaccinet, men väljer att inte göra det. Den som vill läsa mer om den saken kan gå in på vaccinationsfaran.se och livet efter sprutan.

Jag var en av tre som arbetade på hemsidan vaccinationsfaran.se. Vi gjorde allt vi kunde för att upplysa folk om denna spruta. Att den innehöll många otrevliga ämnen och troligen skulle förorsaka många och allvarliga biverkningar. Läser man Fass.se ser man direkt att Pandemrix är giftigare än andra vaccin (som inte heller är hälsokost)

Annika Linde stadsepidemiologen, läste tydligen inte Fass och det gjorde inte heller personerna på övriga berörda myndigheter; Äldre och folkhälsominister Maria Larsson på Regeringskansliet, Avdelningschef Anders Tegnell på socialstyrelsen, Generaldirektör Johan Carlson på Smittskyddsinstitutet (som Annika Linde tillhör) Generaldirektör Helena Lindberg på Myndighet för samhällsskydd och beredskap och Generaldirektör Christina Rångemark på Läkemedelsverket.

JK- anmälan

En person som läste noga och som gick till bottnen med svininfluensa-vaccinet och pandemin var Leif Arnold. Han skickade in en anmälan till JK för att försöka stoppa massvaccinationen. Så här skriver han bland annat i sin anmälan:

Förhoppningsvis kommer myndigheter och politiker att agera i tid för att avvärja en mänsklig hälsokatastrof av magnitud större än man tidigare skådat i mänsklighetens historia”

Hans anmälan avser myndigheterna jag nämnde ovan och han skriver vidare ”De anmälda har uppvisat en fullständig vetenskaplig oskicklighet, då man har till populationen falskeligen påstått att experimentvaccinet är säkert. Detta experimentvaccin utsätter populationen för enorma risker, där stora delar av populationen kan få bestående men för resten av livet, dödsfall går inte att utesluta”

Leif Arnold hade lagt ned över 600 timmar på denna anmälan, men tyvärr folket skulle vaccineras. Det var redan bestämt.

Kontrakt på vaccin vid Pandemi

En anledning till att svenska myndigheter var så fastlåsta att tvinga på oss vaccinet kan ha varit det skumma avtal man hade skrivit på. Att Sverige skulle vara tvunget att köpa vaccin av läkemedelsbolaget GlaxoSmithKlein, om det blev en pandemi.

Och det blev en pandemi, sa de i alla fall. WHO uppgraderade pandemin till nivå sex på pandemiskalan, på mycket lösa grunder.

Svininfluensan var mild. Det dog färre människor än vanligt av influensa den vintern. Och det berodde inte på massvaccinationen. Polen som inte vaccinerade sin befolkning, hade inte flera fall av svininfluensa än vad Sverige hade.

Massvaccinationen kostade ca 1.3 miljarder kronor, exakt summa är höljt i dunkel. Läkemedelsföretaget har friskrivit sig från ansvar, vilket innebär att biverkning av svininfluensavaccinet betalas med skattemedel. Varje barn som har fått narkolepsi skall få 50 000 kr i skadestånd. Det är oförskämt litet pengar för ett förstört liv, men multiplicerar man 50 000 med antalet barn som fått narkolepsi efter svinvaccinet blir det miljontals kronor som kommer betalas av skattebetalarna och inte av vaccintillverkarna.

Sedan för övrigt, ingen vet idag hur barnen som nu lider av narkolepsi kommer må som vuxna. Kommer de klara av ett arbete eller kommer de vara beroende av bidrag från samhället för att klara sitt uppehälle? Alla vuxna som har fått problem efter sprutan som inte än har tillfrisknat, har kostat och kostar samhället massor av pengar och tyvärr med dagens sjukskrivningsregler har det troligen också kostat dem själva en hel del i förlorad arbetsinkomst.

Massvaccinationen mot svininfluensan var en mycket dålig hälsoinvestering. Det blev både dyrt i lidande och i kronor mätt.

Och ur den synvinkeln är Annika Linde en värdig vinnare av utmärkelsen Årets Förvillare 2011. Hon bär ett tungt ansvar för de som nu är skadade av svininfluensavaccinet.

Det som hänt är sorgligt både för dem som nu lider av allvarliga biverkningar och det är också sorgligt för Annika Linde och övriga inkompetenta människor, som sitter på viktiga poster i samhället. De gör mer skada än nytta och ger sken av att de gör någonting som är bra. För att skona nya framtida offer och även dem själva från att göra bort sig ännu mer, borde de inte få sitta kvar på sina höga poster.

Vi behöver vettiga myndigheter

På dessa poster borde det istället sitta klokare människor, som kan tänka själv och har mod att säga ifrån när det kommer konstiga dekret uppifrån som saknar både sans och vett. För kom ihåg, påhittet kom från WHO som hade hemliga rådgivare, som de först vägrade tala om vilka de var. Sedan visade det sig att dessa rådgivare hade osunda kopplingar till läkemedelsindustrin.

Att ge folk sprutor som innehåller både kvicksilver och skvalen plus diverse andra skadliga ämnen som till exempel, formaldehyd, natriumdeoxikolat, polysorbat 80, dinatriumvätefosfat, gentamicinsulfat samt restprodukter från ägg saknar helt sans och vett. Det borde Annika Linde ha förstått.

Innehållsförteckning här på Pandemrix.

Marina Szöges

 

10 KOMMENTARER

  • Skulle du själv vilja få detta ämne injicerat i ditt blodomlopp Jan. D?
   Tycker du att det är en bra lösning att injicera sådana giftcoctails i människor? Tror du människor blir friskare av det?

 1. Dinatriumvätefosfat är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  Vid djurförsök har råttor blivit förgiftade vid förtäring.
  Anses dessutom vara miljöfarligt avfall. http://www.labservice.se/varuinfoblad/131679.pdf

  Om ett ämne har sådana egenskaper anser jag att man inte bör injicera det i människors kroppar. Sedan om dosen är liten spelar ingen roll. Om råttor blir förgiftade av att äta det kan människor bli förgiftade av att få det injicerat. Sedan för övrigt så innehåller Pandemrix åtskilliga fler ämnen som är rejält giftiga. Tillsammans blir det en giftig soppa.

 2. Maria och Janne!
  Det jag frågade var på vilket sätt dinatriumvätefosfat (Na2HPO4) är skadligt i den dos som det är frågan om. Frågan var enkel och inte illa menad. Det finns inte den ringaste anledning till upprördhet eller att gå utanför ämnet.
  Janne, det gällde alltså inte huruvida jag ville få substansen injicerad i blodomloppet. Vaccinering sker ju normalt intramuskulärt så din fråga är inte alls relevant i sammanhanget. Men jag skall ändå svara Dig: Eftersom substansen normalt skall finnas i vårt blod, har jag inget att invända mot att få en långsam intravenös injektion av föreningen löst i vatten om jag skulle befinnas lida av allvarlig hypofosfatemi (onormal och farligt låg halt av fosfatjoner i blodet).
  Och Maria, jag undrade inte om de andra komponenterna i vaccinet. Vi kan naturligtvis återkomma till dessa senare om Du vill. Det skulle vara intressant, men låt oss reda ut en sak i taget. Jag tackar för länken. Säkerhetsbladet handlar om fast, vattenfri dinatriumvätefosfat, alltså inte om den form som substansen har i vattenlösning. Jag fann ändå en del av uppgifterna som fanns där extremt egendomliga och kontaktade därför den ansvarige på företaget. Jag återger här hans svar: “Hej Jan och tack för påminnelsen. Jag kommer att uppdatera bladet inom kort, du har helt rätt att informationen är felande, grunduppgifterna kommer från olika källor och olika leverantörer av SDB
  Med vänlig hälsning och God Fortsättning på det nya året
  Lars Eriksson”
  Beträffande Dinatriumvätefosfat gissar jag att föreningen finns med i vaccinlösningen för att buffra pH, d.v.s. hålla surheten/basiciteten konstant i lösningen så att andra komponenter inte faller ut eller förstörs. I vattenlösning föreligger fosfatjonen, särskilt i blandning med andra ämnen, i tre former som står i jämvikt med varandra. Enligt vad som tycks mig är Na2HPO4 i vattenlösning ett av de absolut minst skadliga ämnen som vi kan utsättas för. Det är naturidentiskt, finns i allas våra och andra ryggradsdjurs kroppar och deltar i ämnesomsättningen bl.a. för att bygga upp skelettet. I den intracellullära kroppsvätskan (vätskan mellan cellerna i vår kropp) är fosfatjonen den dominerande negativt laddade jonen och föreligger där mest i s.k. divalent form, alltså den som i dinatriumvätefosfat. Den normala fosfatkoncentrationen i plasma (blodvätska utan celler) är grovt räknat c:a 0,1 g per liter.
  Den akuta giftigheten återspeglas i LD50 försök. Oral (intag genom munnen) LD50 dos för råtta (d.v.s. den dos då hälften av råttorna i ett försök överlever) är 17g/kg! Således en riktigt rejäl dunderdos. Om man lite slarvigt antar att samma dos gäller för människa, innebär detta att jag måste trycka i mig hela 1,25 kg (om jag väger 75 kg) för att utsätta mig för en 50%-ig risk att avlida av intaget. Som jämförelse är oral LD50 dos för råtta vad gäller vanligt bordssalt “bara” 3 g/kg och för nikotin 0,05 g/kg (Wikipedia)
  Jag vill hänvisa till länken (ett 2 månader gammalt säkerhetsblad från samma företag som Du hänvisade till Maria) http://www.antivenena.com/kemrisk/msds/10/04/100423G001.pdf Där kan vi finna information om föreningen i fråga (som dodecahydrat förvisso, men det spelar ju absolut ingen som helst roll eftersom det som tillsatsämne i vaccinet är löst i vatten). Ni kan säkert Googla själva men om ni vill kan jag ge er att antal ytterligare länkar där dinatriumvätefosfat och dess olika hydrater (d.v.s. dinatriumvätefosfat som fast substans med olika halt av vatten) beskrivs. I inget av säkerhetsbladen, utom i det som Du hänvisar till Maria, finner man anledning att tro att substansen på något sätt skulle vara giftig, miljöskadande eller på annat sätt farlig vid normal och avsedd användning. Tvärtom, tycks den vara en mycket snäll, livsnödvändig förening som är mindre akut giftig än vanligt koksalt! Men, jag håller med den berömde nationalekonomen John Maynard Keynes när han i en ofta citerad diskussion sade: “då fakta ändrar sig, ändrar jag åsikt. Hur gör ni min herre?” 😉
  God fortsättning och ha det bra,
  Jan

 3. Hej Jan D.
  Kvicksilver är mycket giftigare än natriumdivätefosfat det är vi säkert överens om. Men jag köper inte din teori om att natriumdivätefosfat skulle vara ofarligt att injicera. Och det av flera skäl.

  Det är onaturligt att få saker insprutade in i vävnad som sedan kommer ut i blodomloppet. Det naturliga är att intaga ämnen via munnen som sedan tas upp via tarmsystemet. Där finns ett försvar mot skadliga ämnen och även om ämnen kommer in i för stor mängd. Prova att injicera nubben så får vi se hur du mår. Istället för att alkoholen tas upp i jämn takt och dessutom skickas först en vända in i levern innan vidare ut i blodomloppet, kommer hela nubben infarandes i muskeln. Hua. Det skulle aldrig fungera.

  Så din jämförelse med att en människa måste äta 1.25 kg dinatriumfosfat för att till 50% riskerr att dö, haltar. Dels handlar det ju knappast om att döda folk via vaccination (i alla fall inte så de faller döda ner med en gång) och dels vid injektion finns inget försvar mot giftiga ämnen, som det finns när ämnen intas via munnen och sedan går ut via levern innan det går ut i blodomloppet.

  Du skriver också att dinatriumvätefosfat är en snäll och livsnödvändig förening som är mindre farlig än salt. Ja visst det säger jag inte emot, men är det klokt att injicera den?

  Jag gör nu en spännande jämförelse med skvalen. Det ämne som nu anses vara orsaken till att Pandemrix orsakade så allvarliga biverkningar.
  Skvalen är en oljeprodukt, som är ätlig. Hajolja om jag inte är felunderrättad. Och fiskolja det vet alla att det är nyttigt att äta, MEN absolut inte nyttig att injicera och det vittnar nu alla allvarliga biverkningar av Pandemrix om. Alla vaccin riskerar att orsaka skada men det verkar som om Skvalenet gjorde denna spruta ännu skadligare.

  (Ingen fara du skrev fel om mitt förnamn. Heter man Szöges i efternamn så är man van 😉

 4. När det gäller mängden gifter som vi människor kan tänkas tåla beror det ju på den giftmängd varje individ har i sin kropp för tillfället vid varje enskild ”överdos” gift. Därför anser jag bland annan att alla mängder litet som stora gifter är ointressant för tillfället. Alla gifter är därför farliga när de inte har i den mänskliga kroppen att göra.

 5. Föreliggande diskussion gällde endast huruvida Na2HPO4 är giftigt eller ej för den mänskliga organismen. Min argumentation syftade till att visa för er att substansen i fråga generellt sett svårligen kan betraktas som ett gift i de doser som var aktuella, varken för människor, andra däggdjur eller fiskar.

 6. Jan D. De ”doser som var aktuella” När betraktas Na2HPO4 som ett gift?
  Hur kan vetenskapen veta när ett nyttigt ämne förblir nyttigt? som du förstår uppkommer det många frågeställningar om ett ämnes farlighet eller nytta i en organism. Alla främmande ämnen för en organism är toxiska så länge man inte kan påvisa nyttan med ämnet för organismen. Några vetenskaplig belägg behöver inte jag, bara beprövad erfarenhet.
  Om jag har en sjuk organism och påträffar utan tidigare träff ett främmande ämne som sedan avlägsnas och organismen blir återställd, då anser i alla fall jag att min erfarenhet har underbyggts.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.