Fiende till alternativmedicinen utnämnd till årets apotekare

3
Dan Larhammar som har vigt sitt liv till att bekämpa homeopati och antroposofisk medicin har fått utnämningen årets farmaceut från Sveriges Farmaceuter.    

Dan Larhammar ”informerar” om homeopati i Partimatsalen, Riksdagen

34
Dan Larhammar professor i molekylär cellbiologi, som kan ingenting om homeopati och Karin Meyer PhD i farmakologi och VD för Apotekarsocieteten, som troligen inte heller vet någonting om homeopati, ska den 9 juni informera om homeopati i Partimatsalen, Riksdagen.

Chris Jörgenfelt ger slutreplik till VoF och Dan Larhammar

26
Naturen är mer komplex än skeptikergruppens förståelse. Sjukdom och hälsa är ett lika komplext område som naturen för övrigt. En förståelse för mekanismerna kräver en helhetssyn och täcks därmed inte tillräckligt väl av den kvantitativa forskningsmetodik som används inom medicinsk vetenskap. Att arbeta för en ökad förståelse för bakomliggande orsaker till kroniska sjukdomar hade varit ett bättre sätt att använda all er samlade kompetens, istället för att bekämpa människor med en annan uppfattning än er egen.

Dan Larhammar har åsikter om autistisk pojke som blev bättre av kostomläggning

1
Familjen Mauritson har lagt om sin livsstil, slutat med socker äter hälsosam mat och har börjat löpträna. Hela familjen blev friskare och äldste sonens autism förbättrades.