Vetenskapsakademin och Apotekaresocieteten bjuder in till seminarium om homeopati

41
896
Återigen bjuder Vetenskapsakademin och Apotekaresocieteten in till seminarium om homeopti på Vetenskapsakademin.

Förra gången var i våras.

Inbjudan har gått ut till vetenskapsjournalister och ett antal fack-/branschtidningar, myndigheter, organisationer som vänder sig till vårdpersonal och farmaceuter, samt ett antal personer på regerings- och riksdagskanslierna.

Vetenskapsakademin tillsammans med EASAC har kommit fram till ett gemensamt ställningstagande mot homeoatin. De är oroliga för patienternas säkerhet och vill att de ska få bättre information och de vill införa ett standardiserat ”faktabaserat regelverk för produkternas effekt, säkerhet och kvalitet samt marknadsföringsmetoder” i hela EU. Något som varken patient eller utövare av homeopati och inte tillverkare och importörer har bett om. Ytterligare reglering av homeopatin gynnar endast Läkemedelsindustrin och deras hantlangare.

Talare på seminariet kommer bland annat att vara Dan Larhammar förstås och även Sven Ove Hansson, professor i filosofi och grundare av VoF. Tyvärr kom denna inbjudan till min kännedom alldeles försent. Anmälningstiden gick ut i torsdags, men det kan ju vara värt att maila och anmäla sig ändå, för den som vill vara med på seminariet.

Se inbjudan här nedan:

 

KVA_logo_rgb_bla_word                                                                     mailbox:///C:/Users/Ewa/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/mgbzpuge.default/Mail/pop.djurhomeopaterna.se/Inbox?number=9341&part=1.1.3&filename=image002.jpg

Välkommen till seminarium på Vetenskapsakademien!
Europa enigt om homeopati

 Homeopati ska inte jämställas med behandlingar som är framtagna och godkända enligt vetenskapliga kriterier. Nu har de Europeiska vetenskapsakademierna via EASAC (European Academies´Science Advisory Council) publicerat ett uttalande där man gör ett gemensamt ställningstagande kring homeopati.

 –          Homeopati är en disciplin som saknar evidensbaserad vetenskaplig grund och bör därför inte användas i offentligfinansierad hälso- och sjukvård.

En av dessa europeiska akademier är Kungl. Vetenskapsakademin (KVA) som tillsammans med Apotekarsocieteten inbjuder till ett seminarium kring ställningstagandet.

Måndag 23 oktober kl. 15-17 på Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.

Kaffe serveras från kl. 14:30.

Under seminariet presenteras rapporten samt ges kortfattat en historisk bakgrund till homeopati och antroposofi i Sverige och Europa. Medverkar gör:

Dan Larhammar, KVA

Sven Ove Hansson, professor i filosofi, KTH

Sonny Larsson, Farm dr, Sektionen för farmakognosi, Apotekarsocieteten

Lars Wallentin, KVA

Anmälan till homeopatiseminarium@kva.se senast 19 oktober 2017.

Den här inbjudan skickas till ett antal intressenter. Om du har en kollega som du tycker bör bjudas in så meddela gärna mig.

Mer information hittar du här:

http://www.kva.se/sv/nyheter/nytt-uttalande-om-regler-for-homeopatiska-produkter-och-metoder-i-eu

www.easac.eu

Varmt välkommen!

HELÉNE SUNDSTRÖM  Tekn.Dr/Ph.D.

Vetenskaplig sekreterare/Scientific secretary

Tel +46 8 673 95 55

 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

Box 50005, SE-104 05 Stockholm, Sweden

Besök/Visit Lilla Frescativägen 4 A,
SE-114 18 Stockholm, Sweden

Reception +46 8 673 95 00 
Fax
 +46 8 15 56 70

Web [http://]http://kva.se

—————————————————————————————

Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

The Royal Swedish Academy of Sciences has as its aim to promote the sciences and strengthen their influence in society.

 

41 KOMMENTARER

 1. Söker man på ordet ”vetenskap” på nätet säger de flesta skribenter att ett viktigt kriterium är att vetenskapen skall vara objektiv! Då Kungliga vetenskapsakademin nu inbjudit till seminarium om homeopati, utan att låta någon företrädare för ämnet homeopati få medverka, tycker jag inte att akademin passar att ha det vackert klingande namnet Kungliga Vetenskapsakademin.

 2. Alldeles rätt Gunnar ! Men nu är det så att herr Larhammar och hans följeslagare har bestämt att de INTE ska vara objektiva . Så därför byts namnet härmed ut till kungliga översittar akademin. Avsätt och utvisa samtliga !

  • Exilapotekare, nu undrar jag vad menar du?
   Skulle det vara personangrepp att skriva att Dan Larhammar inte är objektiv? Men det är ju sant. Vi i homeopativärlden vet att det finns studier som visar att homeopati fungerar samt att det finns miljontals patienter som fått hjälp av homeopati. Och om då en person med Larhammars utbildning påstår något annat, (för man får ju förmoda att han kan läsa studier) så är konstaterandet att han är icke objektiiv ganska milt sagt. En litet mer vresig person än Blom kanske till och med skulle antyda att Larhammar talar osanning, men det gjorde han ju inte.

   Sen att Blom vill byta namn på akademin till något mindre smickrande får stå för honom men det där med att utvisa, förstår jag ju inte riktigt, men jag håller med om att alla behöver avsättas i Vetsnkapsakademin och vettigare människor som har en mer objektiv inställning till vetenskap bör sättas där istället.

   • Det jag specifikt syftar på är de avslutande uppmaningarna om att kalla ledamöterna översittare och uppmana att de ska avsättas och utvisas.Om du som redaktör finner det konstigt men ändå publicerar det ger det en mycket konstig bild av din pressetik. Återigen kan jag bara konstatera att körsbär frodas…

    • Men det är inget personangrepp att kalla ledamöterna för översittare. Ingen person är utpekad. Eller känner du dig utpekad? Kanske du själv sitter i Vetenskapsakademin och kände dig kränkt av Bloms kommentar?

     • Det är tillåtet att ha en åsikt. Dessutom så finns det också en motivation varför Blom har denna åsikt. Även i mina ögon sett har Vetenskapsakademin gjort bort sig. Om flera satte sig in i detta skulle fler ha samma åsikt.

      Men sedan ska du tänka på en annan sak exilapotekare. Både Blom och jag använder våra rätta namn och vi står för det vi skriver. Du är anonym och kan i princip skriva vilka dumheter som helst, vilket du också har gjort här på DH. Träd fram med ditt rätta namn istället för att skriva under alias. Antagligen har du en titel att skydda och skulle aldrig tänka dig att skriva på Dagens Homeopati under ditt rätta namn eller också är du feg, men snarare både och.

      Så javisst, fegis, kalla oss homeopater för ”idioter” om du vill, men gör det under ditt rätta namn.

 3. Utvisa var bara ett frustrations uttryck .Såna människor som försöker med alla möjliga medel terrorisera homeopatin vill man få iväg så långt bort som möjligt . Kanske en ö där alla kan motståndare kan sitta och kvacka ur sig sina negativa åsikter om oss……där ingen hör eller får veta något om deras åsikter. HUR kan man påstå att detta jag skrev var ett personangrepp ? Vad ska vi säga om Larhammar ? Hur är det exilapotekaren ? Du är väl inte intrasslad i nätverket mot homeopatin ?

  • Nej jag är inte intrasslad i något nätverk MOT homeopati (om nu något sådant finns) – men jag är engagerad kring frågor om vetenskapsbaserade terapier och parientautonomi med hjälp av saklig information. Att inte inse att kalla en grupp människor översittare och ge en uppmaning om att utvisa dem är personangrepp utan bara ”frustration” stämmer till eftertanke…

 4. Exilapotekaren……..jodå det finns det ! VEM har sagt nåt om idiot ? Jag tycker att alla ska ha rätt att säga sin åsikt. Det verkar finnas de som inte tycker man ska det…….Hur kommer sig att du är här och skriver ? Här gillar vi homeopati och gillar du inte det så har nog läkemedelsindustrin en massa saker du kan gotta dig i. Läs gärna bipacksedlar…..rena thrillern….

 5. Står fast vid att de är översittare ! Läs Gunnar Janssons inlägg ovan så förstår du säkert
  varför jag tycker det

 6. Ett citat som jag fick som förtydligar vår ståndpunkt här på DH: ”Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa längre” Aldous Huxley .

  Han och många med honom såg vartåt det lutade…

 7. Om någon kan redovisa eller referera till välgjorda upprepade (replikerade) studier som visar att ett visst homeopatiskt preparat hjälper mot en viss åkomma, i jämförelse med relevanta kontrollexperiment (särskilt placebo i dubbelblindade randomiserade studier), och gör det på ett kliniskt meningsfullt sätt, så skulle jag uppskatta om ni kunde förmedla detta till mig på epostadress: Dan.Larhammar@neuro.uu.se
  Mvh
  Dan

  • Dan Larhammar,
   Eftersom din fråga inte stämmer överens med hur homeopati lärs ut och praktiseras blir det svårt att gå din önskan till mötes och skicka in studier som du ber om.

   Homeopatiska läkemedel ges på en individuell symptombild och ges inte i första hand för en specifik åkomma. Till exempel personer med astma, utöver symptomen för astma finns också andra symptom som är individuella och som styr till olika homeopatiska medel. Detta innebär att tio personer med astma, alla tio kan i praktiken få helt olika homeopatiska läkemedel.

   Om ni inom Kungliga Vetenskapsakademin försöker trycka in homeopatin i ett strikt Naturvetenskapligt synsätt där bland annat kravet, en medicin för en specifik åkomma/diagnos är allenarådande, är ni inom Vetenskapsakademin helt fel ute. Homeopati fungerar inte så. Varför inte istället ta homeopatin för vad den är och inse att homeopati bevisas bäst genom att likhetsprincipen beaktas.

   En fråga: Kan ni inom Vetenskapsakademin acceptera studier där likhetsprincipen har använts i en individuellt anpassad homeopati? Eller håller ni strikt fast vid att ni bara godkänner studier där endast ett homeopatiskt medel har använts mot en åkomma?

   • Marina;
    Du uppmanade mig att fråga dig. Det är det jag har gjort och jag gör det igen: Eftersom så gott som alla behandlingsmetoder har en placebokomponent är det väsentligt att avgöra hur stor effekt som kan uppstå utöver placebo. Hur skulle du utforma en studie för att undersöka om homeopati har effekt utöver placebo om du förkastar dubbelblinda randomiserade studier med placebokontroll? Finns det enligt din uppfattning överhuvud taget något test eller något upplägg som skulle kunna undersöka om homeopati har effekt utöver placebo?
    Du skrev att homeopati bevisligen inte skadar. Detta är dubbelt fel. Dels kan utebliven fungerande behandling, pga att en patient förlitat sig på homeopati, leda till att sjukdomen förvärras, ibland bortom behandlingsmöjligheter – detta är visserligen en indirekt effekt av homeopati men kan icke desto mindre vara livsavgörande. Dels finns rapporter från USA att patienter fått allvarliga biverkningar av homeopatiska preparat.

    • Dan,
     Ingenstans står att jag förkastar dubbelblinda placebokontrollerade och randomiserade studier. Det jag vänder mig emot är det du skrev: ”…ett visst homeopatiskt preparat hjälper mot en viss åkomma”.

     Studier där man bara använder ett medel mot en åkomma gör homeopatin en otjänst. Däremot absolut det går bra att göra studie på homeopati dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad. Det viktiga är att man beaktar likhetsprincipen, alltså att homeopaten har frihet att välja för personen rätt individuellt anpassat medel. Som innebär att tio personer med diagnos astma, alla kan i teorin få helt olika homeopatiska medel.

     Du anser att homeopati kan skada:
     1. P g a utebliven behandling. Min kommentar är: de flesta patienter som söker homeopat, är ofta diagnostiserade och undersökta ofta av flera läkare från topp till tå. De har mestadels gått igenom många behandlingar utan att få tillfredsställande hjälp. Och tråkigt nog ganska ofta berättar de också om allvarliga biverkningar de fått av skolmedicinska läkemedel. Med andra ord att patienter inte ska få en fungerande behandling för att de går till en homeopati, den risken finns knappt.

     2. Du nämner ”allvarliga biverkningar av homeopatiska preparat”. Blir det inte litet dissonansproblem här? Ni påstår inom Vetenskapsakademin att homeopati är orimlig och går emot grundlagarna och är bara placebo, men ni påstår samtidigt att homeopatiska preparat kan orsaka allvarliga biverkningar. Hur får ni dessa två helt motsägelsefulla påståendena att passa ihop i en och samma akademi?

     • OK. Jag trodde det var randomisering och dubbelblindning du avsåg när du skrev ”ett strikt naturvetenskapligt synsätt”.
      Det jag undrar är: hur du vill lägga upp ett test som skulle kunna visa huruvida homeopati har effekt utöver placebo.
      Enligt den variant av homeopati du förespråkar måste det väl ändå finnas något skäl till att du väljer ett visst preparat, eller en viss kombination av preparat, mot en viss symtombild. I så fall måste det rimligtvis finnas data i någon form som styrker effekt mot den symtombilden. Hur har i så fall denna effekt kunnat observeras vara specifik, dvs utöver placeboeffekt?
      Skadeverkningar av homeopati:
      1. Det finns dokumenterade fall där patienter behandlats med homeopati varvid deras cancer fortsatt att förvärras så att den inte varit möjlig att behandla med fungerande läkemedel.
      2. Det finns dokumentade fall där patienter fått biverkningar av homeopatiskt preparat. Detta preparat kallas homeopatiskt av homeopaterna själva och/eller av företaget som tillverkat preparatet. Frågan om hur biverkningar uppstod bör riktas till dem.

 8. Att ”lika bör botas med lika” är knappast särskilt logiskt. Med tanke på att det är ett påstående hämtat från över 200 år tillbaka i tiden är det anmärkningsvärt att man inte lyckats visa hur det kan fungera. Även om homeopatiska läkemedel inte i första hand ges för en specifik åkomma borde den bakomliggande mekanismen vara densamma efter spädning och skakning, oavsett om den tillämpas på astma, huvudvärk etc.

  Jag köper inte resonemanget om att Hahnemann var så otroligt smart och före sin tid att ingen annan i historien kunnat knäcka gåtan med homeopati. Ta exempelvis Fermats sista sats. Han påstod för flera hundra år sedan att han hade ett bevis men att det var för långt för att få plats i bokens marginal. De flesta matematiker trodde inte på hans påstående och inte förrän på 1990-talet lyckades man bevisa satsen. Ett matematiskt påstående kan testas ett otal gånger och tyckas vara sant men det är ändå inte samma sak som ett bevis. Det är lite mer av den sortens inställning ni homeopater borde ha anser jag. Finns det en mekanism bakom homeopatins påstådda effekter då måste det gå att finna den.

  Det vore intressant om någon kunde ge Dan Larhammar det han efterfrågar. Om inte det är möjligt borde det finnas någon som kan presentera en trovärdig modell för den mekanism som ligger bakom homeopatin. Om ni homeopater kan förstå hur det kan fungera kan ni utveckla homeopatin till det bättre samt få gehör från de icke-troende. Två flugor i en smäll.

  • Här kommer svar till dig ”Brynolf”:

   Du skrev: Att ”lika bör botas med lika” är knappast särskilt logiskt. Med tanke på att det är ett påstående hämtat från över 200 år tillbaka i tiden är det anmärkningsvärt att man inte lyckats visa hur det kan fungera. Även om homeopatiska läkemedel inte i första hand ges för en specifik åkomma borde den bakomliggande mekanismen vara densamma efter spädning och skakning, oavsett om den tillämpas på astma, huvudvärk etc.

   Mitt svar: Det är givet att den ”bakomliggande mekanismen” är lika oberoende om personen har astma, huvudvärk eller något annat hälsoproblem. Förtydliga gärna hur du tänker där. Eftersom du tror fel här, skulle det vara intressant för mig att veta litet mer hur du tänkte. För oss som är homeopater är ”liknande ska med liknande botas” helt logiskt. Det är så vi arbetar och det är så vi får goda resultat. Om vi inte beaktar den principen skulle resultatet bli sämre och homeopati inte vara den snabbast växande alternativmedicinska metoden i världen. Den ligger som tvåa näst efter skolmedicinen.

   Du skrev: Jag köper inte resonemanget om att Hahnemann var så otroligt smart och före sin tid att ingen annan i historien kunnat knäcka gåtan med homeopati.

   Mitt svar: För er är det en oknäckt gåta, men inte för oss. Vi vet att homeopati fungerar. Man kan säga att genom fenomenologisk erfarenhet vet vi att det finns substans i homeopatin. Det pågår också mycket forskning på både homeopatins effekt men även på homeopatiska läkemedel, vad i dem som förmedlar energin och hur det går till. Det är först nu som vetenskapen börjar tangera detta område och det ser ut som om det blir en syntes av kemi, fysik och även biologi som kommer att bidra med en förklaringsmodell. En fråga: Har ni och jag frågar också Dan Larhammar med flera, kommunicerat med Homeopathy Research Institute HRI för att ta reda på det senaste inom homeopati- och potenserade lösningar? Annars vore det väldigt lämpligt. De vet allt om homeopatisk forskning i världen.

   Du skrev: Det vore intressant om någon kunde ge Dan Larhammar det han efterfrågar. Om inte det är möjligt borde det finnas någon som kan presentera en trovärdig modell för den mekanism som ligger bakom homeopatin.

   Mitt svar: Dan Larhammar frågar efter något som vad jag vet inte homeopatin kan ställa upp på. Han ställer sin begäran fel och det vet ni. Han har inte bett om en trovärdig modell. Dessutom har Kungliga Vetenskapsakademin tillsammans med EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) manifesterat ut att ”att påståendena om homeopati är orimliga och oförenliga med vetenskapliga grundlagar”. Ganska fastcementerat alltså. Vetenskapsakademin, Apotekarföreningen och EASAC är rörande överens om att vetenskapen idag känner till alla naturlagar och utifrån dagens ofullständiga kunskap dissar de homeopatin. Men så länge vetenskapen inte kan till exempel förklara mekanismen bakom jorden dragningskraft och vad svart materia och svart energi är, anser jag att det det helt uppenbart att det finns mer att upptäcka vad gäller de ”vetenskapliga grundlagarna”. De är nog riktiga så här långt, men de behöver kompletteras med mer kunskap.

   Du, Dan Larhammar och övriga vetenskapliga förespråkare som tror ni vet att homeopati är orimlig borde i rimlighetens namn veta att vetenskapen inte vet allt än. Och så länge ni är så oflexibla som ni verkar vara och gör antydningar om vetenskapliga lagar som om de vore kompletta och blundar för svart materia, svart energi, ovetskap om vad som gör jordens dragningskraft osv… får man nästan den känslan av att ni försöker lura oss. Man får den känslan av att ni undanhåller sanning och ni manifesterar ut det som ligger i ert intresse. Och av någon anledning finns det ett stort intresse att reglera homeopatin till döds. Och misskreditera den. Varför inte istället ta reda på vad är det som lockar miljontals människor runt världen att använda homeopatiska läkemedel? Varför gör vetenskapsakademin inte en ärlig undersökning vad är det för speciellt med homeopati? Och varför frågar akademin inte oss?

   Men nej istället för att fråga homeopater i Sverige och inte heller utomlands, där det finns fler akademiskt utbildade homeopater, så väljer Vetenskapsakademin att föra konferenser litet i smyg. Vi blir inte inbjudna. Jag har fått mail från en person från Kungliga Vetenskapsakademin att inbjudan till senaste seminariet endast hade gått ut personligen till utvalda. Detta är tillräckligt i sig bevis som visar att Vetenskapsakademin tillsammans med Apotekarföreningen vill konferera själva utan inblandning av de berörda, nämligen homeopaterna.

   Kungliga Vetenskapsakademin har visat noll intresse i att fråga oss. Vetenskapsakademin med Dan Larhammar i spetsen har bestämt att homeopati är ”orimlig” och inte förenlig med naturlagarna och håller nu som bäst tillsammans med ”European Academies’ Science Advisory Council” att skissa fram förslag på hur de med lagar och regler ska begränsa homeopatin i EU och även antagligen i Sverige. De lägger ner mycket energi på att begränsa en alternativmedicinsk/integrativ metod som bevisligen inte skadar och som de själva säger är ”orimlig”. Bara det borde ju väcka folk, för varför ska Vetenskapsakademin tillsammans med Apotekarföreningen lägga ned en massa energi på att ta bort en läkekonst som folk bevisligen vill ha??
   – Just det, följ pengarna och svaret uppenbaras. Så enkelt är det.

   • Jag tror att du har tolkat min formulering fel. Det jag syftade på var att det måste finnas en bakomliggande mekanism för de homeopatiska medicinernas läkande effekt, oavsett vad de avser att bota. Om spädning och skakning är helt nödvändig för att ett homeopatiskt preparat ska ha en verkan, vad beror det på i grunden? Du antyder att en kombination av kemi, fysik och biologi kan vara den underliggande förklaringen men då ska man veta att dessa vetenskaper bygger på mätbara storheter. Om det finns en effekt borde den kunna mätas på annat sätt än via människors upplevelser.

    Jag har absolut inget emot att homeopati finns eller tillämpas världen över, det är inte där mitt ifrågasättande ligger i första hand. Jag har en högre naturvetenskaplig examina i bagaget och är intresserad av forskning. Jag brinner för att ta reda på hur saker och ting i vår värld fungerar och homeopati kan jag ännu så länge inte ta till mig.

    Med oknäckt gåta avser jag avsaknaden av en hållbar modell som dessutom kan veriferas experimentellt. Vad jag hittills läst om olika förklaringar är inte övertygande. Det har bland annat föreslagits att kvantmekanisk sammanflätning kan ligga bakom homeopatins verkan. Se exempelvis Jan Pilottis inlägg med kritik mot KVA på Newsvoice: https://newsvoice.se/2016/02/17/kungliga-vetenskapsakademin-har-fel-om-homeopati/. Läs också gärna kommentarerna så ser du att även jag svarat och ställt en del, enligt mig, relevanta motfrågor. Eftersom han inte kunde svara på mina frågor dog diskussionen ut. Man måste ha lite mera på fötterna när man påstår sådana saker som Pilotti gör.

    Visst har du rätt i att mörk materia och mörk energi fortfarande gäckar kosmologerna men de är ödmjuka inför möjligheten att de saknar viktiga pusselbitar i förståelsen av hur världen fungerar. Den ödmjukheten tycker jag på sätt och vis att homeopater saknar för om man skulle visa att homeopatin inte fungerar så som antagits i över 200 år skulle de flesta homeopater vägra att acceptera det. De skulle bara säga att ”vi vet att det fungerar, punkt”. Det är dessutom så att gravitation, mörk materia och mörk energi är något man kan mäta. Det är ju därför man vet att de existerar 🙂 Effekten av homeopatisk preparat är ju inte alls direkt mätbar, det är bland annat därför den inte kan accepteras av skolmedicinen. Med all respekt, om den förmodade mekanismen bakom homeopati ska ha någon effekt borde den vara mätbar.

    Angående Dan Larhammars önskemål är han själv bäst lämpad att svara på dem. Mitt fokus ligger främst på att få en förklaring på hur homeopati kan fungera och varför spädning och skakning enligt förutbestämda instruktioner. Att människor över hela världen upplever sig bli hjälpta av homeopati är en annan fråga som andra kan engagera sig i.

    • Brynolf efterlyser verkningsmekanismen bakom homeopatin. Det vore givetvis intressant att veta hur det fungerar, men inte nödvändigt att veta! Det viktiga är att att våra patienter blir friska! Inte ens Hahnemann kunde förklara verkningsmekanismen, vilket framgår av Organon § 20.

     § 20

     ”Denna, inne i läkemedlet förborgade icke materiella kraft att ändra befinnandet och därmed bota sjukdomar kan icke på något sätt iakttagas genom förnuftets ansträngningar. Blott genom dess yttringar med inverkan på befinnandet låter den sig erfaras och detta tydligt nog”

     Att förstå verkningsmekanismen kan ta tid, men den s k vetenskapen skall väl ha något att göra även de närmaste 1000 åren. Beträffande vetenskapliga undersökningar hänvisar jag alltid till Robert Hahns metaanalys som går att hitta på nätet.

     Gunnar Jansson

     • Om användningen av homeopatika ska kunna förbättras krävs kännedom om verkningsmekanism. Eftersom homeopati trotsar naturvetenskapliga grundlagar är det extra viktigt att söka mekanism. Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis.
      Vetenskapsbaserade läkemedel är i många fall kända i detalj med avseende på verkningsmekanism. Det är i vart fall inget mystiskt med dem, de trotsar inte naturvetenskapliga grundlagar, mekanismerna är helt förenliga med kemins och fysikens mekanismer. Kunskapen har ökat enormt. Homeopatin har inte ens en antydan till rimlig förklaringsmodell efter mer än 200 års användning. Däremot har vår kunskap om placebo ökat enormt sedan Hahnemanns tid.

     • Gunnar Jansson,
      Om era patienter blir friska tack vare homeopatin råder det så klart delade meningar om, men det är inte det jag vill fokusera på just nu.

      Att Hahnemann inte kunde förklara verkansmekanismen bakom homeopati anser jag inte vara särskilt anmärkningsvärt. Angående följande citat får det åtminstone mig att undra vad vi här har att göra med: ”Denna, inne i läkemedlet förborgade icke materiella kraft att ändra befinnandet och därmed bota sjukdomar kan icke på något sätt iakttagas genom förnuftets ansträngningar. Blott genom dess yttringar med inverkan på befinnandet låter den sig erfaras och detta tydligt nog”

      Om behandling av patienter inte ska handla om förnuft, vad ska det då handla om? Tro kanske? Jag tycker att det är ytterst osannolikt att Hahnemann för drygt 200 år sedan skulle kunna veta att det fanns något annat än vatten i den utspädda och skakade vätskan. Hans påstående liknar mer ett önsketänkande.

      Som jag ser det måste en verkansmekanism på ett eller annat sätt kunna mätas. Kan man inte registrera någon signal eller förändring på organ- eller cellnivå kan det homeopatiska preparatet knappast ha någon verkan. Låt oss anta att den verkansmekanism som antas ligga bakom homeopatins botande effekt är så subtil att den på något sätt är dold, hur kan den då kontrolleras och riktas så att den botar en viss åkomma? Det måste på ett eller annat sätt alstras viss energi i samband med prepareringen av ett homeopatiskt preparat eller en behandling, energi kan mätas.

      Jag vill påstå att upptäckten av gravitationsvågor implicerar att, om det finns någon verkansmekanism bakom homeopatin skulle även denna kunna uppmätas. Inte för att det är sannolikt att gravitationsvågor och homeopati har med varandra att göra men som Einstein uttryckte det angående gravitationsvågor: ”De är så små att de aldrig kommer att kunna påverka någonting, och ingen kommer att kunna mäta dem”.

 9. Jag började denna debatt genom att kommentera seminariet om homeopati där ingen företrädare för homeopatin fick vara med och försvara den, vilket enligt min uppfattning var ynkligt!

  Nu fortsätter debatten men med helt annan inriktning. Både Dan Larhammar och Brynolf efterlyser verkningsmekanismen bakom homeopatin, för att den skall kunna användas.

  Då jag debatterade med Dan Larhammar 11 ggr på Uppsala Universitet minns jag mycket tydligt att Dan sade att man icke behöver veta verkningsmekanismen bakom ett läkemedel. Det viktiga är att man kan visa dess praktiska användning. Jag hänvisar på nytt till Robert Hahns mycket noggranna undersökning om homeopati.

  Med den inställning Brynolf och Dan Larhammar företräder, anser de således att det var fel att göra som den engelska läkaren James Lind, som gjorde försök med olika kosttillskott mot skörbjugg år 1747. Han fann att citrusfrukter gav bäst effekt mot sjukdomen.

  Då, som nu, fanns det skeptiker, så inte förrän 1795 beslöts att de engelska sjömännen skulle få citronsaft som daglig ranson.

  År 1937 fick Albert Szent-Györgyi nobelpriset i medicin för sina studier av askorbinsyrans biologiska funktion.

  Dan L och Brynolf menar således att det var fel att använda C-vitaminrik kost för att man inte visste dess verkningsmekanism?

  Samma resonemang gäller paracetamol. Denna mycket vanliga substans, som ingår i bl a Alvedon, Panodil och Citodon har funnits på marknaden sedan 1955, men ännu har ingen lyckats lösa gåtan fullt ut om dess verkningsmekanism. Liknande kan man läsa om Escitalopram och Klozapin (Leponex).

  • Gunnar Jansson,
   Du har rätt i att mina kommentarer inte riktigt speglar det inlägget handlar om. Ber om ursäkt för det, jag drogs med i tidigare kommentarers innehåll.

   Det stämmer inte att jag är emot användandet av homeopatiska preparat eller naturläkemedel som visar sig hjälpa människor. Det är bara det att jag här främst vill veta hur homeopati kan ha någon verkan – förutom placebo- om den nu har det.

   Jag har ingen medicinsk utbildning och är inte bekant med Larhammar, förutom det jag läst här eller pånågon annan webbsida. Jag har en fysikerutbildning i grunden och inom det området är man intresserad av krafter och energier som är mätbara. Kan man registrera något vill man självklart gå på djupet och beskriva den mekanism som ligger bakom. Det är grundforskning utan att i första hand blanda in eventuella tillämpningar.

   Är generellt sett inte emot att homeopati används men mitt främsta intresse är ”hur fungerar det?”

   • Brynolf, om du har en ärlig önskan att veta något om homeopatins verkan, bör du sluta sjunga i samma kör som Dan Larhammar och istället ge dig ut och söka sanningen. Homeopatin och mänsklikgheten behöver ärliga människor som vågar dra sig loss consensus trans och ärligt undersöka homeopatin. Kanske du kan bli en av dem? Den som tar sig igenom bullervallen som skepticismen har skapat kommer att hitta intressanta saker. Jag lovar.

    Här nedan tips på forskare vars forskning kommer att kunna förklara en hel del i framtiden. En kombination fysik, kemi, biologi.

    1. Dr Steven Cartwright. Han tittar på potenser i homeopatiska läkemedel med en speciell metod där man färgar in medlen med en speciell teknik som kallas solvatochromic dyes. Hör vad han har att säga här: https://www.youtube.com/watch?v=qt7rRc1Rvp0

    2. Dr Stephan Baumgartner undersöker homepatiska beredningars påverkan på växter. https://www.youtube.com/results?search_query=dr+stephan+baumgartner

    3. Dr Alexander Tournier. En sammanfattning om forskningsläget inom homepati. https://www.youtube.com/watch?v=boPN9wo_r_4&t=10s

    • Gunnar;

     Med tanke på homeopatins långa och omfattande användning är det ytterst angeläget att försöka förstå hur det skulle kunna tänkas fungera. Dock förefaller det onödigt att söka mekanismer eftersom homeopatin inte har lyckats bevisa tydlig effekt utöver placebo.

     Vissa läkemedel har tydlig effekt och lång beprövad erfarenhet vilket möjliggör användning trots dålig kännedom om mekanismer. Men det är inget hos dessa läkemedel som trotsar kända naturvetenskapliga grundlagar på det sätt som homeopatin gör.

     Det är ytterst anmärkningsvärt att du jämför homeopatin med upptäckterna som gjordes av James Lind och Albert Szent-Györgyi. Dessa gjorde studier med vetenskapligt upplägg som ledde till banbrytande upptäckter. Inget i deras slutsatser trotsade naturlagarna.

     För paracetamol finns nu evidens för verkningsmekanismer via TRP-kanaler, både från farmakologiska undersökningar och gentekniska studier. För både SSRI som citalopram och för klozapin finns flera måltavlor identifierade, men kanske inte alla, och det är svårt att säga vilken eller vilka av dem som är viktigast för effekt. Citaplopram har sannolikt olika effekter i olika sammanhang (depression, PMS).

 10. Jag har sett på dagens homeopati att det pågår en diskussion om homeopatins
  verkningsmekanism.
  För mej som patient hos Gunnar bryr jag mej absolut inte om verkningsmekanismen.Utan jag bryr mig om att jag ska bli frisk.Jag tror att många andra patienter vill bli friska än att dem bryr sig om vad det är för verkningsmekanism och väljer därifrån om vilken medicinering man vill ta. Jag blir frisk av homeopatin vet många som också blivit det. Det är helt underbart att inte behöva få mer mediciner för krämporna som kommer på köpet från skolmedicinerna(biverkningar). Det är så fantastiskt att få bli frisk…efter alla dessa år!
  Det räcker med att se och känna och erfara dess effekt.Jag har bild på hur hemskt uppsvullen jag var pga mina återkommande besvär med mina bihålor…och som jag fått både spray och tabletter i massvis med år från läkare.Som inte hjälpt!

  Gunnar har hjälpt mej med mina bihålor
  och numera har jag INGA
  besvär längre!
  Jag som hade återkommande problem o värk flera ggr om året innan jag träffade Gunnar som har hjälpt mej. Är honom evigt tacksam.

  Vi har även en hund i familjen som Gunnar hjälpt. Han börjar komma upp i åren och han har en lång lista med krämpor. Plus att han har/hade tappat all päls utom i ansiktet och på benen. Även där har Gunnar hjälpt till med hans krämpor och helt fantastiskt pälsen är på g tillbaks! Och vår älskade hund har även fått livsgnistan tillbaka, vi som sakteliga ställt in oss på att det är inte så långt kvar nu för vår fina familjemedlem. Helt otroligt! TACK en än gång Gunnar för att du finns och för att du hjälper så många medmänniskor…även djur.
  Djuren ljuger inte, dem vet inte om dem får i sig homeopatimedicin eller skolmedicin.
  Pratade med djursjukhuset och fick då rådet att det nog var dags att avliva vår älskade hund. Och ang att han tappat päls hade dom inget riktigt svar på… även fast vi tagit prover.

  Hade tänkt sätta in en före och efter bild men har tyvärr inte lyckats då jag inte är så teknisk på data.Det var fina före och efter bilder på både mej och vår hund.
  Mvh Agneta & familj.

  Detta inlägg är publicerad som en egen artikel. Där finns talande bilder att titta på: https://dagenshomeopati.se/2017/12/27/agneta-frisk-av-homeopati-och-hunden-fick-livsgnistan-och-palsen-tillbaka/

  • Hej Agneta!
   Om du vill får du gärna skicka in dina bilder till mig på mailen evamarina@live.se så kan jag publicera ditt inlägg som en artikel, om du vill, med bilder före och efter.
   Mvh
   Marina/
   Redaktören

  • Agneta, det är förstås utmärkt att du upplever dig ha blivit bättre av den behandling du fick. Jag förstår att du som privatperson kan resonera helt självcentrerat och strunta i verkningsmekanismer. Men de som utövar sjukvård och vi som forskar på behandlingsmetoder har, och måste ha, högre målsättningar än placeboeffekter: vi vill göra metoderna så bra som möjligt för så många som möjligt, med minimerade biverkningar och helst till rimliga kostnader. Vi kan inte nöja oss med placeboeffekter på enstaka individer. Var skulle den medicinska vården ha befunnit sig idag om alla hade nöjt sig med placeboeffekt och orimliga och motbevisade hypoteser från slutet av 1700-talet?

   Djur kan förvisso också uppleva placeboeffekter, detta är väldokumenterat i noggranna studier. Djur kan visserligen knappast få placeboeffekt utifrån förväntan, men väl av omhändertagande och betingade reflexer (som ju också påverkar människor). Dessutom utvärderas ofta djur av antingen den som behandlar eller av djurägaren, och båda dessa kan förstås påverkas av placeboeffekt, detta är också välbelagt i studier.

 11. I ett uttalande från 21/11 säger D L ”om användningen av homeopatin ska kunna förbättras krävs kännedom om dess verkningsmekanism.

  Homeopatin förbättras ständigt då vi använder oss av ett mycket stort symtomlexikon där det för många av våra läkemedel finns mer än 10 000 symtom samlade i en databank.

  Numera använder många homeopater datorer, som hjälper dem att finna det optimala läkemedlet.

  Vi kan numera mycket enkelt rapportera våra kliniska erfarenheter till ett homeopatiskt arkiv. Min slutsats är att homeopatin är i ständig utveckling.

  D L:s argumentering från den 28/11 är mycket märklig.

  James Lind upptäckte 1747 att citronsaft botade skörbjugg, men inte förrän 1937 fick Albert Szent-Györgyi nobelpriset för sina studier av askorbinsyran biologiska funktion. Detta tog jag som exempel på Dan Larhammars påstående att man måste känna till ett ämnes verkningsmekanism för att använda det i terapeutiska sammanhang är helt fel. Såsom D L har uttryckt sig menar D L att man skulle väntat i 190 år innan man använde citronsaft mot skörbjugg!?!?

  Med D L:s påstående att man måste veta verkningsmekanismen bakom ett läkemedel förkastar D L alla tidigare läkare t o m Hippokrates, som knappast kunnat veta verknings-
  mekanismen bakom de läkemedel han använde. Beträffande Hippokrates kan jag berätta att han enligt boken ”Hippokrates och hans tid” av professor Ernst Nachmansson på sidan 74 kan man läsa att Hippokrates använde sig av rent homeopatiska principer då han botade ett fall av kolera, som på rent homeopatiska indikationer botades med Veratrum album.

  Den 28 november skriver D L att homeopatin inte har lyckats bevisa tydlig effekt utöver placebo. Menar D L att Robert Hahn har fel då han säger att det finns 230 vetenskapliga studier om homeopatin och om man slår ihop de 100 bästa studierna till en s k metaanalys, vilka alla är läkemedelsprövningar (randomiserade dubbel-blindstudier) så får man enligt Robert Hahn fram att homeopatin är dubbelt så bra som placebo. Om D L menar att Robert Hahn har fel, var vänlig och påpeka vad som är fel i hans slutsats!

  Vidare diskussion känns meningslös.

 12. Fantastisk att du Dan Larhammar lägger ner så mycket energi på att jaga och på alla möjliga sätt sätta p för homeopatin . OM det är så att människor blir blir botad och lyckliga
  över att använda sig av homeopatiska medel varför vill du förbjuda denna terapi ? Är det inte bra att människor är friska och välmående ?
  Många dör pga den behandling som du och dessa girigbukar förespråkar. 100 tals miljoner dollar i mut pengar betalas ut till vaccinskadade i usa varje år för att sätta munkavle på dessa stackare. Sluta att motarbeta oss och håll dig till din mördarindustri .
  En nära anhörig till mig har varit nära döden efter att intagit era vetenskapliga beprövade dödspiller….. 3 ggr har jag räddat livet på den personen tack vare att jag varit i närheten när detta inträffade. Subutex finns det mycket att säga om plus många andra idiot piller
  som du Dan Larhammar förespråkar. Hur går företaget förresten ? Skulle vara spännande och syna ditt företag och se var tentaklerna sträcker sig . Misstänker mycket skumma metoder inom den branch du verkar.
  Har du läst den här boken förresten !https:

  //www.bokus.com/bok/9789172411302/sjuka-pengar-en-svensk-insider-skakar-lakemedelsindustrin/

 13. Länkarna du skicka till mig Dan var löjeväckande. Det fanns inget fall där som visar att någon pga ett homeopatiskt medel dött. Det de hade gjort var att vägra vård från den traditionella vården vilket ledde till döden. I många fall ska man undvika läkare och deras farliga gödselspridning som leder till att 700 tusen dör bara i USA. Så INGEN har dött när ett homeopatiskt medel intagits till skillnad mot de giftpiller du förespråkar.

 14. Till PO Blom: Att homeopati förorsakat dödsfallen indirekt tyckte jag var så självklart att det inte behövde sägas.

  Som jag skrev förut men som inte blev upplagt på webbsidan:
  Här tycks flera missförstånd föreligga. Granskning av alternativmedicinska metoder utesluter givetvis inte granskning och kritik av läkemedelsanvändning och läkemedelsföretag. Överförskrivning och överanvändning av läkemedel är gigantiska samhällsproblem med ödesdigra konsekvenser, särskilt för äldre, i form av biverkningar och dödsfall. Oskäliga läkemedelskostnader i vissa sammanhang är också ytterst bekymmersamt. Härom veckan hade jag seminarier med läkarstudenter om vinklad publicering av läkemedelsstudier som gav en alltför positiv bild av läkemedlens effekt.

  När man jämför evidensbaserad medicin och alternativmedicin är det viktigt att beakta vilka sjukdomar det är som ska behandlas och behandlingsmetodernas risk-benefit-relation, dvs eventuella biverkningar i förhållande till nytta. För allvarliga sjukdomar finns det ofta skäl att acceptera mer biverkningar (t ex vid cancerbehandling) än vid lindrigare åkommor. För allvarliga sjukdomar som cancer är det inte tillåtet för legitimerad sjukvårdspersonal att använda metoder som saknar evidens i stället för sådana som är evidensbaserade, och det är inte tillåtet för icke medicinskt utbildade att överhuvud taget behandla cancer, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvacksalverilagen

 15. Dan Larhammar: Vill bara påpeka att evidens enligt Socialstyrelsen (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/evidensbaseradpraktik) betyder att det ska finnas bevis för eller vetenskapligt stöd för en behandlings effekt och det finns ju för Homeopati. Finns många vetenskapliga studier på homeopati och inte minst den omnämnda metaanalysen som Robert Hahn skrivit om. Vad är det för en vetenskaplig institution som bjuder in till ett seminarium om Homeopati och inte bjuder in några representanter som kan något i ämnet? Hur vetenskapligt är det??? Vad ska de diskutera?

  • Seminariet handlade om uttalandet om homeopati från EASAC, baserat på analys gjord av vetenskaplig expertis från flera europeiska vetenskapsakademier och tillstyrkt av samtliga europeiska vetenskapsakademier. Ställ detta med Robert Hahns bristfälliga metaanalys som har bemötts av farmakologidocenten Carl-Olav Stiller på Karolinska Institutet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.