3-ÅRING BOTADES FRÅN AUTISM

27
3333

Autism kan behandlas med diet och homeopati

Susanne Davidsson botade sin autistiske son

Det finns forskning som visar att autism är en immunologisk och nervinflammatorisk sjukdom. Det innebär att autism kan botas, i stället för att ses som en obotlig hjärnskada. Susanne Davidsson har skrivit boken Autism – ett nytt hopp för föräldrar som vill pröva alternativa behandlingsmetoder.

Susanne Davidssons intresse för homeopati började med den egna sonen, som vid 3-årsålder fick diagnosen infantil autism.

– Vi fick absolut ingen hjälp att tala om överhuvudtaget, så jag började leta efter alternativ och kom i kontakt med diet och träning. Jag tog hem min pojke från dagis och vi började träna honom. Han kom tillbaka mer och mer och fick ett språk.

Av en tillfällighet läste Susanne Davidsson boken ”Homeopathic Treatment of Children: Pediatric Constitutional Types” av barnläkaren Paul Herscu.

– Jag plöjde den fram och tillbaka och såg att sonen stämde för ett av de medel som beskrevs ingående i boken. Han var runt fem år när jag började ge honom det homeopatiska läkemedlet. Två år senare blev han friskskriven från sin diagnos. Tack vare den homeopatiska behandlingen har han idag heller ingen restriktion i kosten, utan kan äta allt.

Berättelsen om sonen väckte intresse och när journalisten Birgitta Rubin skrev boken ”Barnet i glaskulan” är berättelsen om sonen med i ett eget kapitel.

– När hennes bok kom ut blev jag tillfrågad av en mängd familjer om att behandla deras barn. Jag hade börjat utbilda mig, men var ännu inte klar.

Ganska snabbt hade Susanne Davidsson uppemot 40 barn runt hela landet som hon behandlade.

– Barn under åtta år skickade jag till Norge, där man får behandla barn.

– Sammantaget tycker jag nog att de flesta gick framåt, men i olika grad. Jag hade en pojke där man helt tog bort diagnosen utvecklingsstörning och han fick lämna särskolan för vanliga skolan. För ett annat barn ifrågasattes också barnets diagnos.

– De föräldrar som orkade fullfölja har i stort varit positiva. Men man ska inte humla med att det är mycket krävande. Jag höll ju själv på i fyra år med min pojke.

Att behandla alla dessa barn blev för mycket och när Susanne Davidsson insåg att hon själv höll på att bli sjuk av arbete och stress lade hon ner sin praktik. För att ändå förmedla sina erfarenheter och kunskap har hon nu skrivit boken Autism – ett nytt hopp!, som kom ut våren 2011.

I boken lyfter hon fram den forskning som säger att autism är en immunologisk och nervinflammatorisk sjukdom.

– Man kan se det som en form av allergi, som inte ger några kroppsliga symtom utan som går djupare och ger mentala symtom. Då har sjukdomen gått fruktansvärt djupt och det är mycket värre än att kroppen reagerar med eksem eller astma.

Susanne Davidsson påpekar att hos barn med autism är mag- och tarmsystemet också ofta påverkat.

– Min erfarenhet är att man kommer längre med den homeopatiska behandlingen om man också ser över barnets diet. Det bästa är att kanske börja med dieten och hålla på kanske ett halvår så att det sitter, och att först efter det gå in med homeopati. Det är som att det är lättare för kroppen att tillgodogöra sig den homeopatiska behandlingen om man börjar med dieten.

– Under de år jag arbetade med barn med autism bestod mitt arbete som homeopat nog först och främst i att lyfta föräldrarna och få dem att förstå att det är ett arbete på lång sikt. Detta är familjer där hela familjen kan må fruktansvärt dåligt. Många barn med autism är väldigt aggressiva och att då även stå ut med en förstförsämring kan nästan bli för jobbigt.

– Även om det i den homeopatiska behandlingen kanske upplevs som att det är små steg framåt, så kan man också se det som att det egentligen är rätt stora steg, eftersom det sker i ett sammanhang där den konventionella medicinen säger att autism är obotligt, understryker Susanne Davidsson.

Hennes egen erfarenhet att man får slåss mycket själv som förälder stämmer med de berättelser hon fått från föräldrarna.

– Jag hade till exempel några äldre tonåringar som var utåtagerande där skolan tvingade dem att börja ta mediciner för att de skulle få gå kvar.

– När man som förälder börjar leta på internet hittar man massor av exempel på behandlingar där barn gått framåt, men söker man på vad som finns i Sverige är det kalla handen till det mesta som handlar om alternativa behandlingsmetoder. Man får slåss hela tiden.

– Idag har vi en jättestor ökning av barn som har särskilda behov, med alla möjliga typer av bokstavskombinationer. Det läggs väldigt mycket resurser på att hitta hjälpmedel för att klara av att leva med exempelvis autism, i stället för att försöka hitta vägar att bota autism.

Susanne Davidssons råd till föräldrar idag är att vara försiktig med vaccinationer.

– Vi lever i ett samhälle där vi tror att vi kan medicinera bort allting. Men ett vaccin är inget som stärker immunförsvaret, snarare tvärtom. I stället för vacciner borde vi jobba på att stärka immunförsvaret.

– Det jag hoppas kunna förmedla till föräldrar med boken är att de inte ska ge upp. Det finns ett hopp om att det går att göra jättemycket för att få deras barn att utvecklas framåt i positiv riktning. Jag önskar verkligen att föräldrar ska våga lita på sin intuition, och framför allt att känna att det finns hopp.

Boken Autism – ett nytt hopp! inleds med en genomgång av vad autism är och synen på sjukdom och hälsa. Den lyfter fram en förklaringsmodell inom forskningen som indikerar att autism är en immunologisk och nervinflammatorisk sjukdom, och därmed en obalans som går att behandla och inte en obotlig hjärnskada.

De behandlingsmetoder som tas upp är bland annat olika dieter och olika alternativmedicinska behandlingar. Den går även kort igenom Cease-metoden, som utvecklats av den holländska läkaren Tinus Smits, och som bygger på en teori om att autism utlöses av en ackumulering av olika orsaker som vaccinationer, tungmetaller, med mera. Cease står för Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression.

Författaren beskriver även olika pedagogiska träningsmetoder. Boken avslutas med några patientfall som fått homeopatisk behandling, samt en mängd källhänvisningar och länkar.

Av Margot Granvik

 

Autism – ett nytt hopp! Handbok för föräldrar om alternativa behandlingsmetoder för möjligheten till tillfrisknande. Susanne Davidsson. 2011. Se mer på www.autismettnytthopp.se

 

 

27 KOMMENTARER

 1. Hej. Denna forskningen du talar ganska generellt om. Var finns den att ta del av/är publicerad? Vore otroligt intressant att läsa.

  • Hej Susanne!

   Jag undrar vad du själv tänker om möjligheten att det är ditt oerhörda och fantastiska engagemang för de barn och familjer du hjälper, som är det som faktiskt är verksamt? Det som gör föräldrarna nöjda och som gör att du ser att vissa barn blivit friskförklarade.

   Den studie du länkar till förklarar inte varför din metod skulle fungera. Den påpekar själv i sitt sista stycke att studien är liten, att den är spekulativ och att mer forskning krävs (den nämner heller inte något om homeopatisk – eller någon – behandling).

   Med nyfikenhet och vänlighet,
   Torkel

 2. @Lisinski.
  Jag har valt att inte godkänna ditt inlägg. Återkom gärna med det, men vänligen rensa bort förlöjligande ordval som ”hokuspokus” och liknande. Vidare så vill jag heller inte se inlägg som andas överlägsenhet. Det är inte ok att ha en överlägsen attityd gentlemot människor som tänker annorlunda.

  Antingen har de fel och då kan du vara storsint och ändå ha en ödmuk ton eller också har de rätt och då är det också bra att ha en ödmjuk ton.

  Lisisnki, du vet nog mycket av betydelse, men det är inte alls säkert att Du har rätt i allt.

  • Jag ger dig friheten att publicera inlägget med ”hokuspokus” ersatt av ”homeopati” – det är ju synonymer, så det spelar ingen roll för mig.

   Är det någonting jag INTE sett på detta forum, är det just ödmjukhet och vänlighet, vilket du inte gjort någonting åt när det drabbat mig. Du selekterar lika mycket i forumet, som du gör när du letar vetenskapliga artiklar.

   • @Lisinski

    När du betraktar Homeopati som hokupokus får du nog räkna med att inte bli så populär här. Du kanske skulle ta och gå en homeopatiutbildning och lära dig från grunden hur den fungerar, och att den fungerar ja det bevisar alla miljontals människor blir blivit friska av den, det är något som INGEN kan förneka!

   • Alexander, var har du fått din språkutbildning?
    När blev homeopati och ”hokuspokus” synonymer??
    Hokuspokus kommer ursprungligen från den tid då vi hade latin som språk i kyrkorna
    Det kommer alltså från prästernas ramsor, och det var ju nästan ingen som begrep vad som sades.

   • @Lisinski
    Du nämner ordet ödmjukhet och att vi ska vara ödmjuka mot varandra. Du skrev följande: Jag ger dig friheten att publicera inlägget med ”hokuspokus” ersatt av ”homeopati” – det är ju synonymer, så det spelar ingen roll för mig.
    Vad är det för ödmjukhet i att säga att homeopati och hokuspokus är synonymer? Att stoppa i kroppen farmakologi, syntetiska mediciner och tro att de ska göra folk friska är nog betydligt mer hokuspokus. Varför blir annars inte folk friska av farmakologi?

  • Du kanske missade den extremt långa diskussionen när jag blev kallad jude, judehatare, kommunist, barnamördare och dum i huvudet? Du kanske inte alls har gjort ett antal ogrundade påhopp på föreningen jag är medlem i? Eller så har du förträngt det.

   Hur som helst fick jag inget svar på huruvida du tänker publicera mitt inlägg. Du har som sagt fritt fram att göra ovan nämnda ändringar.

   • Jag har inga som helst intressen av att skriva om Dina inlägg, det får Du göra själv. Och som jag sade tidigare; skippa ord som hokuspokus och inlägg med härskarteknik m.m.

    Ledsen om Du har känt dig påhoppad och blivit ledsen här på Dagens Homeopati. Men samtidigt så stoppar Du ju in huvudet i bikupan genom Ditt sätt att agera. Men jag måste säga att Dina tidigare väldigt långa inlägg vittnar om energi och någon slags övertygelse från Din sida. Det verkar som om Du verkligen tror på det Du håller på med. Problemet är bara att Din övertygelse krockar våldsamt med min och de flesta andra läsare här på DH.

    Jag och övriga homeopater inklusive miljontals av homeopati botade patienter, vet att homeopati fungerar och sedan kan Du komma dragande med Dina åsikter, hur mycket Du vill. Jag viker inte en tum.

    • Jag kommer inte dragande med åsikter, jag presenterar motstridande fakta, vilken du och andra här inne ännu inte lyckats bemöta utöver att ifrågasätta min och mina ”åsikters” legitimitet. Det är ingen särskilt konstruktiv debatt.

     Vetenskap handlar om att hela tiden vara öppensinnad – detta är någonting du inte insett, Marina. Den som inte kan acceptera att ens hypoteser är felaktiga, är ingen vetenskapsman. Vetenskapen måste hela tiden acceptera nya rön för att få kalla sig vetenskap, vilket kan bli smärtsamt för dem som haft fel, och kräver styrka att hantera. Homeopatin grundar sig inte på någon vetenskaplig modell och kan därför egentligen inte angripas eller utforskas med kliniska studier. Resultaten kan absolut bli till dess fördel ibland – men detta bevisar snarare svagheterna i kliniska studier än att teorin stämmer, speciellt då det sammanvägda resultatet är ett annat.

     Jag är redo att vika mer än en tum för att fortsätta vara vetenskaplig. Skolmedicinen fungerar inte alltid hundraprocentigt i praktiken (och speciellt inte i dess tidigare dagar) – vilket är ibland korrekta poänger som pekas ut här. Att däremot angripa själva modellen, som baserar sig på öppenhet för nya rön, krav på god evidens och säkerhet i behandlingen, och som löpande kritiskt utvärderas, är någonting helt annat.

     • Anders, du har fel i påståendet att homeopati inte har någon tankemodell.
      Modellen riktar sig på INDIVIDNIVÅ och inte på kollektiv nivå. Det är orsaken att homeopatin har så svårt att passa i de vetenskapliga tester du åberopar.
      Modellen vi använder är att vi testar våra medel på friska människor, testerna görs med enkel blid test: dvs det är endast försöksledaren som vet vilket ämne som prövas.
      Det går ut på att se vilka symtom deltagarna får av prövningen, detta skrives noggrant upp i våra böcker Materia Medica (vår fass).
      Metoden sedan är då patienten berättar om sina besvär och symtom, så letar homeopaten upp en substans som har gett en prövare ett liknande besvär.
      Då homeopaten funnit detta, ger vi det medlet.
      Så här gör vi varje gång, det funkar bra på både människor och djur.
      Att det sen funkar med de potenserade medlen, det vet inte vi heller hur mekanismen är. Så vi kan inte svara på det. Men å andra sidan kan humlan inte flyga heller, men den gör ju det ändå.

      Därför Alexander anser vi att vi arbetar efter en vetenskaplig modell
      Medelvalet bekräftas av prövningen, vi gör så i alla fall
      Som kuriosa, vissa medel har testats många gånger och det blir samma symtom som återkommer, fast deltagarna inte vet vad som prövas.

      Nu finns det också medel som INTE är prövade i sin nuvarande blandning, jag talar om de medel som kallas komplexmedel. Det kan vara 3 – 10 olika för sig själva prövade medel, men som blandats samman. Jag och många med mig anser det inte skall kallas homeopati därför medlet i sin blandning inte har testats.

      Så Alexander, det krävs bara ett öppet sinnelag att innan man förkastar något, bör man pröva det.

     • Det finns mängder av bevis som visar att homeopati fungerar samt miljontals nöjda och botade patienter. Det räcker för mig, Lisinski.

      Läs mer här: https://dagenshomeopati.se/category/vetenskap-forskning/

      Även om Du inte kan godta bevis som visar att homeopati fungerar borde dessa bevis åtminstone övertyga dig att det finns någonting i homeopatin värd att undersökas närmare.

      Massor av människor världen runt använder homeopati och blir friskare och ofta helt friska. En fråga Lisinski; Hur kan Du bortförklara när människor blir friska av homeopati i sjukdomar som anses kroniska, som att de har blivit botade bara av en placeboeffekt?

      Och om homeopati är placebo (vilket det alltså inte är) varför använder sig inte sjukvården sig av denna placeboeffekt? Ingenting att förlora. För det viktiga är väl ändå att patienten blir frisk, eller hur?

      Och det skulle inte heller vara oetiskt. För om man säger till patienten att homeopati bara är sockerpiller (vilket det alltså inte är) så vet den sjuke det, men blir ändå bättre. Alltså mycket att vinna, patienten blir friskare, mår bättre, kostar mindre för samhället, orkar arbeta osv.

 3. @Marina, @Alexander L,

  Allraförst: jag måste hålla med Alexander när han påtalar den låga nivån av diskussionen, som innehöll bitvis grova personangrepp. Om ingen annan gör det, så vill jag be om ursäkt och hoppas innerligt, att det inte upprepas. Jag är personligen intresserad av en fortsatt dialog, därför att enligt min mening bottnar all kultur i en konfrontation med det främmande. Så låt oss vara kultiverade och och göra ett nytt försök för att komma närmare varandra.

  Av diskussionen här har jag även lärt mig något annat: det är extremt viktigt att skilja mellan kontroverser som uppstår på grund av olösta frågor INOM ETT VISST TANKEMODELL och sådana som uppstår därför att DEN FÖRHÄRSKANDE TANKEMODELLEN, ett för närvarande gällande paradigm ifrågasätts av en anomali. En diskussion inom en och samma tankemodell vore till exempel når man överlägger i fall behandlingen av en koronar insufficiens kräver en operativ bytas eller inte. Ingen skulle ifrågasätta grundkonsensen, nämligen att man måste förbättra blodförsörjningen. Frågan är på sin höjd hur och inte om. Sådana spörsmål klaras relativt lätt: man undersöker frågan metodiskt och vet det därefter. (Tyvärr är det inte alltid så. Jag har hittills inte fått klara svar beträffande skillnaden mellan homeopat och klassisk homeopat). Däremot är kiv och käbbel som uppstår mellan två kontrahenter, som inte är överens om de rådande förutsättningar, det rådande paradigmet, svårare att bilägga. Kontrahentens paradigmatiska grundvalar ifrågasätts alltid implicit och framställs aldrig som tema. Vi är sällan medvetna om våra grundantaganden, de är för oss som luften vi andas.

  Man berör nämligen tabuzoner när man betvivlar paradigmatiska grundstenar. Därför blir dispyten så häftig, man använder ovänliga glosor och inte sällan bestrider man motpartens kompetens. Ofta tillstöter ytterligare ett problem: det ifrågastta fenomenet är dåligt undersökt. Inget att undra på, ingen har ju brytt sig om det tidigare.

  Jag anser att dogmatism som tjurskallighet är alltid fel. Det är fel att skälla på skolmedicinen, men det är också fel att lovorda den okritiskt. Det är lika fel att lovprisa homeopatin som enda option för framtiden som att fördöma den som ovetenskaplig och efterbliven. Vi har mycket att lära av båda riktningar.

  Lucus

 4. Jag har nu tryckt på knappen så inläggen godkännes direkt och kommer ut direkt på DH. Lisinski om Du och övriga håller håller en god ton på inläggen får det vara så framledes.

  /Marina

 5. Ag undrar dock om det är autism i sin helhet eller vissa delar och visa grader av autism, sedan nämns det att i ett fall var det någon som blivit friskförklarad från sin utvecklingsstörning vilket även där intresserar mig om det handlar om utvecklingsstörning helhet eller vissa delar eller vissa grader.???

 6. Hej,

  Jag vill bara påpeka att det står att Susanne började behandla sin son vid 5 års ålder och han vad fri från sin diagnos efter 2 år. Han bör alltså ha varit 7 år och inte 3 som rubriken säger.

  /Linus

  • Hej .. i sverige får dom inte behandla barn under 8 år. Men åk till köpenhamn där finns homeopati och dom hjälper barn i alla åldrar

 7. Min unga vuxna son har lindring autism men fick kämpa själv i skolan och det har påverkat honom med mycket stress och oro.Han fick inte rätt support i svenska skola..Efter läst jag om Homeipati behandling är intresserat aty ho om kan prova den. Jag bo nära Malmö undrar vilken behandlingen finns här? Hoppas hittar på Google.

 8. Hej finns det någon här som har hittat en homeopat som behandlar autism? Jag har läst att behandlingar görs på olika håll men har inte träffat någon homeopat i Sverige. Det finns en klinik i Oslo som gör så kallad biomedicinsk behandling av autism och ADHD och även använder kompletterande antroposofiska mediciner.

  • Hej i sverige får dom ej behandla barn under 8 år. Men i danmark behandlar dom barn från 2 år. Så sök er dit. Sen tycker jag så här är man desperat och man hör om en behandling som kanske kan hjälpa varför frågesätta behandlingen på nätet åk dit istället träffa en homeopati ställ frågor eller kanske prova behandlingen. Behövs inte kritisera varandra frågeställa varandra
   Alla är här av samma anledning och det är barnen
   Åk till köpenhamn träffa en homeopati fråga .. man vet aldrig kanske just ert barn blir diagnosfri

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.