Homeopater på Hälsomässan i Älvsjö

Under fyra dagar arbetade homeopater på Hälsomässan och pratade med besökare. Tendensen är uppåtstigande och många är intresserade att prova homeopati.

Sänkta vårdkostnader med CAM-läkare

Sjukvården kostar allt mer i Europa. Därför bör kostnadseffektiviteten hos olika behandlingsmetoder undersökas och jämföras menar två holländska forskare. De visar i en studie med över 1,5 miljoner patienter att för allmänläkare som arbetar med homeopati, akupunktur och antroposofisk medicin blir vården tio procent billigare jämfört med vanliga allmänläkares insatser.

Frågeformulär hjälper föräldrar beskriva viktiga symtom hos barn med adhd

Kan färdiga skräddarsydda frågeformulär leda till snabbare och bättre behandling? Jo, säger en schweizisk forskare som bland annat studerat hur barn med adhd bäst behandlas homeopatiskt.