Frågeformulär hjälper föräldrar beskriva viktiga symtom hos barn med adhd

0
834

Frei H. Polarity analysis, a new approach to increase the precision of homeopathic prescriptions. Homeopathy. 2009. 98: 49-55.

Artikelförfattare: Margot Granvik och Chris Jörgenfelt

Fokusera på försämringar i repertoriseringen av patienter med adhd

De mest tillförlitliga symtomen att ta med i en repertorisering är modaliteter, särskilt de som orsakar en försämring (aggravation). Detta enligt slutsatser från två studier av homeopatisk behandling av barn med adhd.

I två vetenskapliga studier 2001[1] och 2005[2] har Frei et al undersökt hur effektiv homeopati är jämfört med metylfenidat eller placebo i behandlingen av barn med adhd.

Den här artikeln beskriver och sammanfattar erfarenheterna från de två studierna.

I samband med studierna arbetade forskargruppen med att modifiera och förbättra träffsäkerheten för att för varje individuell patient hitta det homeopatiska läkemedel som bäst stämde med patientens symtombild. En svår avvägning i behandlingen av patienter med adhd är hur många, och vilka, av typiska adhd-symtom som bör tas med i repertoriseringen.

Det är intressant att ta del av slutsatserna, särskilt när Frei går igenom vilka symtom som enligt forskarna är tillförlitliga att använda i repertoriseringen för att hitta simillimum. Dessa är i fallande viktighetsordning: Modaliteter, särskilt när det gäller ”aggravations”; polaritetsbaserade symtom enligt Boenninghausens modell; undersökningsfynd; upplevelsebaserade symtom, samt mentala symtom.

När det gäller patienter med adhd fann Frei et al att man inte helt kan exkludera patognomoniska symtom, det vill säga de symtom som är karaktäristiska för adhd, eftersom det bryter mot likhetslagen. De karaktäristiska symtomen bör således tas med.

Ytterligare en erfarenhet är att föräldrarnas beskrivningar av sensationer och mentala symtom ofta är missvisande, medan modaliteter och polaritetsbaserade symtom vanligen är mer tillförlitliga.

För att öka träffsäkerheten i förskrivningen testade och utvecklade Frei et al frågeformulär, checklistor och den så kallade polaritetsanalysen.

Frei har gått vidare och testat frågeformulären och checklistorna mot andra kroniska tillstånd, samt tagit fram checklistor för såväl akuta som kroniska tillstånd.

Hans metod vid kroniska tillstånd är att dela upp konsultationen i två delar, först ett möte där patienten berättar och även undersöks fysiskt. Patienten får sedan med sig hem ett frågeformulär att fylla i i lugn och ro. Vid nästa möte sker förskrivningen utifrån en sammanvägning av all information.

Artikeln innehåller också en konkret fallbeskrivning med repertorisering och urval av rubriker, samt en avslutande diskussion om införandet av checklistor och frågeformulär i den homeopatiska konsultationen, både för- och nackdelar.

 

Av Margot Granvik och Chris Jörgenfelt

 

KÄLLA:

Frei H. Polarity analysis, a new approach to increase the precision of homeopathic prescriptions. Homeopathy. 2009. 98: 49-55.

 

Samtliga artiklar och studier av Frei et al finns på www.heinerfrei.ch välj Publications English.[1] Frei H, Thurneysen A. Treatment for hyperactive children: homeopathy and methylphenidate compared in a family setting British Homeopathic Journal. 2001. 90: 183-188.

 

[2] Frei H, Everts R, von Ammon K, Kaufman F, Walther D, Hsu-Schmitz SF, Collenberg M, Fuhrer K, Hassink R, Steinlin M, Thurneysen A. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005. 164: 758-767.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.