”Efter två behandlingar hos homeopaten blev min fru gravid”

Vi har två barn som nu är 12 och 14 år. Vi försökte i sex års tid att få ett syskon till dem. Till slut kontaktade vi en homeopat och fick hjälp!

Speciella färgämnen kan förklara hur homeopatiska läkemedel verkar

Steven Cartwright utvecklar system för att mäta vad som finns i homeopatiska mediciner.
 

Komplementärmedicin integreras i Toscanas vårdutbud

Artikel av Chris Jörgenfelt. Europa öppnar upp allt mer för alternativa behandlingsmetoder.

Patienter uppgav att homeopatin förbättrar hälsan medan vanlig skolmedicin gör dem sämre

Nio av tio patienter i en belgisk observationsstudie uppgav att homeopatin hjälpte dem. Samtidigt sa 55 procent av de tillfrågade att deras hälsa försämrats under konventionell behandling. Belgien som nation skulle kunna spara in två tredjedelar av sin läkemedelsbudget med homeopati

Homeopati får cancerceller att begå självmord

Studie visar att Lycopodium i potenserna 5C och 15C orsakar apoptos, alltså programmerad celldöd hos cancerceller. Homeopati på friska celler ger däremot ingen eller liten skade-effekt.

Föreläsning – Vad kan homeopati göra för dig?

Välkommen till Norrtälje Hälsocenter måndagen den 4 mars kl 18.30. Posthusgatan 10 i Norrtälje
 

Homeopatisk behandling har effekt

Det är troligt att homeopatisk behandling har effekt, säger forskargruppen Cucherat et al i en meta-analys som publicerades år 2000. Studien ingick i en rapport framtagen av EU-kommissionen

Homeopati ger större effekt än placebo – forskare tonar ner resultaten

Är homeopati effektivt? Ja, i alla fall effektivare än placebo. Så kan resultatet sammanfattas av de fyra stora meta-analyser som hittills gjorts

Homeopati 2,45 gånger mer effektivt än placebo

En meta-analys publicerad i medicintidskriften The Lancet år 1997 visar att homeopatisk behandling är mer än dubbelt så effektivt som placebo. Totalt ingick 89 studier i meta-analysen.

Homeopati och akupunktur minskar sjukfrånvaro med 33%

Yael Jusidman studerar Klassist Homeopati på Arcanumskolan i Brastad utanför Göteborg. Hon anser att människor bör lära sig mer om alternativmedicin.
– Det är dags att att vi börjar ta ett mer personligt ansvar för vår hälsa.