Domslut klargör att homeopati får användas inom svensk sjukvård

Sedan september 2011 får legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal använda alternativmedicin i sitt yrkesutövande.

JO-anmälan nedlagd

Michael Zazzios anmälan till Justitieombudsmannen är nu tyvärr nedlagd. JO har läst Socialstyrelsens yttrande till Kammarrätten och kommit fram till att ingen anledning finns att fortsätta utredningen. Tråkigt, men ärendet är nu avslutat.

Minnesanteckningar från konferens om egenvård och integrativ medicin 4 maj ABF-huset, Stockholm

Fredagen den 4 maj hade Hälsofrämjandet i samarbete med Läkarföreningen för Integrativ medicin LIM en konferens i ämnet egenvård och integrativ medicin ABF-huset i Stockholm

Läkare blev falskeligen anklagad av Socialstyrelsen

När läkaren Anders Pettersson kompletterade den skolmedicinska behandlingen med homeopatiska läkemedel såg sig Socialstyrelsen tvungen att med alla medel straffa honom. Eftersom Socialstyrelsen inte hittade några allvarliga anklagelsepunkter var de tvungna att hitta på egna.

Läkaren Anders Pettersson vann i förvaltnings-domstolen – det var inte fel att ge homeopatiska läkemedel

DOMSTOLSBESLUT SLÄPPER FRAM HOMEOPATI I VÅRDEN

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att läkaren som rekommenderade homeopatiska läkemedel inte gjorde fel. Enligt domstolen utsatte inte läkaren sina patienter för någon fara och slipper därmed den prövotid som han fått av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Homeopati prövas i rätten

Får svenska läkare skriva ut alternativmedicin till sina patienter rutinmässigt? Den frågan ska nu avgöras av högsta rättsliga instans. Beslutet kan få stor betydelse för hur alternativmedicin får användas inom svensk sjukvård.