Öppet brev till riksdagens ledamöter – Riksdagen ska ”informeras” om homeopati den 9 juni

Pia Hellertz undrar varför Riksdagen väljer att bli informerad av personer som har koppling till läkemedelsindustrin.

VoF bluffar om homeopati

I sin senaste bloggartikel granskar Robert Hahn, Föreningen Vetenskap och Folkbildnings bluff om homeopati

VoF behöver tre ”experter” i sin fruktlösa kamp att sänka en homeopat

Idag 24/7 har Ludvika Nya Tidning två artiklar om homeopati ”Ludvikaföretagare ifrågasätts” och ”Homeopatins resultat mörkas” bägge artiklarna vinklas till homeopatins nackdel.

Chris Jörgenfelt ger slutreplik till VoF och Dan Larhammar

Naturen är mer komplex än skeptikergruppens förståelse. Sjukdom och hälsa är ett lika komplext område som naturen för övrigt. En förståelse för mekanismerna kräver en helhetssyn och täcks därmed inte tillräckligt väl av den kvantitativa forskningsmetodik som används inom medicinsk vetenskap.

Att arbeta för en ökad förståelse för bakomliggande orsaker till kroniska sjukdomar hade varit ett bättre sätt att använda all er samlade kompetens, istället för att bekämpa människor med en annan uppfattning än er egen.

Dan Larhammar har åsikter om autistisk pojke som blev bättre av kostomläggning

Familjen Mauritson har lagt om sin livsstil, slutat med socker äter hälsosam mat och har börjat löpträna. Hela familjen blev friskare och äldste sonens autism förbättrades.

Homeopati fungerar

Nu är Föreningen Vetenskap och Folkbildning på krigsstigen igen och försöker inbilla vanligt hyggligt folk att alternativmedicin inte fungerar.