Hur kan homeopati vara till hjälp vid Corona epidemin?

0
2082
Text av Chris Jörgenfelt, MSc Integrative Healthcare

När rädslan sprider sig och sjukvården inte kan erbjuda andra behandlingsmöjligheter än omvårdnad och syrgas till de värst drabbade är det viktigt att både professionella homeopater och privatpersoner som vill lära sig mer får information om några av de möjligheter som homeopatin kan erbjuda

Homeopati skiljer sig från den svenska sjukvårdens medicinska behandlingsmetodik genom att följa patientens individuella symtombild istället för att enbart utgå från vilken diagnos som ställs. Fem personer med samma sjukdom kan indikera fem olika homeopatiska läkemedel. Det innebär att homeopatin är ett svårare medicinskt system att arbeta med, men har fördelen att potentierade preparat troligtvis fungerar även vid virusangrepp. Det krävs fortfarande mer forskning men försök med homeopatiska preparat tyder på att de kan påverka virus. 1,2,3

Enligt data som kommer fram i Europa finns det ett stort antal smittade som inte insjuknar även om de kan sprida smittan vidare. Det förvånar mig varför ingen frågar varför vissa personer som utsätts för smittan inte insjuknar. Svaret är vanligtvis att de har antikroppar sedan tidigare, men det här Coronaviruset, COVID-19, är nytt så ingen har antikroppar. Ändå rapporteras att så många som 50 – 75% inte blir sjuka. Vad är det som gör att de inte insjuknar? Det enda svaret jag kan finna är att de har en så god självläkande förmåga att deras immunförsvar klarar att hantera även detta nya virus. Det svaret ifrågasätter i sin tur hela tankegången om att det enbart är antikroppar som kan ge ett skydd mot akuta virussjukdomar, vilket troligtvis är orsaken till att frågan aldrig diskuteras inom den medicinska vetenskapen.

När det handlar om att förebygga eller påskynda läkningen av akuta infektionssjukdomar som influensa är min erfarenhet att det är bäst att behandla med varje persons individuella medel, det som inom homeopatin kallas för simillimum eller individens konstitutionella medel. En korrekt konstitutionell behandling bygger upp personens motståndskraft (resilience) genom att öka den självläkande förmågan. Dessvärre kräver en konstitutionell behandling en stor kunskap om de viktigaste djuparbetande homeopatiska medlen, så det är ingen information som kan ges via en artikel.

Istället skriver jag den här artikeln för att informera om några av homeopatins akutmedel som kan användas vid luftvägsinfektioner. Akutbehandling fungerar på ett annat sätt och kan läka eller förbättra både skador och vissa former av akuta sjukdomar trots att medlet inte påverkar personen generella motståndskraft. Det är praktiskt att ha kunskap om akuthomeopati för att på så sätt kunna hjälpa närstående när kriserna kommer. Homeopati fungerar på exakt samma sätt för människor som för djur, vilket är orsaken till att nedanstående information delvis är baserad på mitt långa samarbete med svenska lantbrukare och deras erfarenhet av vad som fungerar i akuta situationer.

Det tre viktigaste akutmedlen vid ett starkt nedsatt allmäntillstånd med lungproblem är Carbo-vegetabilis, Laurocerasus och Antemonium tartaricum. Sist beskrivs möjligheten till förebyggande behandling med Echinacea:

Carbo-vegetabilis är homeopatins främsta medel när det handlar om ”nära döden” situationer. Det har en makalös förmåga att få igång kroppens system igen så att cirkulation och värme återkommer. Ett faktum som har bekräftats av en rad lantbrukare som beskrivit hur medlet har räddat djur som har hittats till synes livlösa av olika orsaker. En genomläsning av Carbo-vegetabilis i Hering’s ”The guiding symptoms of our Materia Medica” visar att medlet även har kraftiga andningsproblem som en del av sin symtombild. Om andningsproblemen ökar uppstår en otillräcklig syresättning av blodet, cyanos, vilket är ett av medlets starka symtom. Som jag skriver i boken ”Akuhomeopati för hela familjen” är en hotande allmänkollaps på grund av svag puls, stark matthet och en mental likgiltighet mot omgivningen karakteristiska symtom för medlet. Carbo-vegetabilis är med andra ord ett tänkbart homeopatiskt läkemedel för individer som är så dåliga att de bara ligger passivt med en kraftigt försämrad syrecirkulation och som därför behöver syrgas för att överleva.

Laurocerasus är ett annat medel vars främsta område är otillräcklig syresättning av blodet. Det är framförallt känt för att hjälpa barn som föds med syrebrist, men kan enligt den homeopatiska facklitteraturen även vara indikerat vid hotande kollapser p.g.a. hjärtproblem med syrebrist och blåfärgade slemhinnor. Men en genomläsning av Herings Materia Medica visar att medlet även är indikerat vid andra former av andningsproblem ”Respiration: Dyspnoea (andnöd), with sensation as if lungs would not be sufficiently expanded” samt att medlet är indikerat vid ”Threatening paralysis of lungs”. Det innebär att även Laurocerasus kan vara ett användbart homeopatiskt läkemedel för personer som har blivit så sjuka att de har problem med andningen.

Det tredje medlet är Antemonium tartaricum. Om rapporterna stämmer att ett av de första symtomen på att vara drabbad av Coronaviruset är en ihållande torrhosta är inte medlet aktuellt eftersom det har rosslande slem i luftvägarna som sitt främsta symtom. Men ifall personen ifråga istället har en kraftig slembildning i lungorna så att det går att höra hur slemmet rosslar under andningen då är det här rätt akutmedel. Lantbrukarna använde det till kalvar som insjuknat i lunginflammation. Deras erfarenhet var att Antemonium tartaricum fungerade bäst när sjukdomen utvecklades långsamt och aldrig blev riktigt intensiv. Det innebär att det här medlet kan vara aktuellt för personer som utvecklar en luftvägsinfektion med kraftig slembildning.

När det handlar om förebyggande behandling är medlet Echinacea det bästa alternativet. Det finns vetenskapliga studier som visar att örten Echinacea kan både förkorta läkningstiden för förkylningar samt minska risken för bakteriella infektioner vid influensa. Från djursidan är homeopatisk Echinacea testad med positivt resultat. En lantbrukare använde medlet för att förhindra spridning av ett virus efter att en ko insjuknat och rapporterar att inga fler kor i besättningen blev sjuka. Det innebär att när en konstitutionell behandling inte är möjlig är troligtvis Echinacea det bästa alternativet för att skapa en ökad motståndskraft.

När det handlar om vilka potenser (styrkor) som ska användas gäller ”man tager vad man haver” i akuta situationer, men generellt gäller att ju allvarligare situationen är desto högre potens krävs vanligtvis. Dock ska tilläggas att vissa akuta medel fungerar bäst i låga potenser. Vid förebyggande behandling används också lägre potenser. En mer utförlig beskrivning finns i ”Akuthomeopati för hela familjen”. Antalet doser som ska ges beror på vilken potens som används och hur allvarligt läget är.

Det är viktigt att anlita sjukvården och inte försöka behandla allvarliga problem själv. Meningen är att den här informationen ska vara till hjälp för att komplettera sjukvårdens behandlingar när så behövs. Det är enligt min erfarenhet inget problem att använda homeopati som ett tillägg till sjukvårdens behandling.

Chris Jörgenfelt, MSc Integrative Healthcare

Chris Jörgenfelt, MSc Integrative Healthcare

Läs mer om hälsa på www.chrisjorgenfelt.one

Referenser

1 Betti, L., Lazzarato, L., Trebbi, G., Brizzi, M., Calzoni, G., Borghini, F., & Nani, D. (2003). Effects of homeopathic arsenic on tobacco plant resistance to tobacco mosaic virus. Homeopathy, 92(4), 195–202. doi: 10.1016/j.homp.2003.08.014

2 Moreno, R., (2008) Homeopathy and Collective Health: The Case of Dengue Epidemics. Int J High Dilution Res; 7(25):179-185 .

3 Siqueira, C. M., Costa, B., Amorim, A. M., Gonçalves, M., Veiga, V. F. D., Castelo-Branco, M., … Holandino, C. (2013). H3N2 homeopathic influenza virus solution modifies cellular and biochemical aspects of MDCK and J774G8 cell lines. Homeopathy, 102(1), 31–40. doi: 10.1016/j.homp.2012.10.003

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.