Cease-metoden kan hjälpa barn med autism

10
1173

Holländsk behandlingsmetod rensar bort biverkningar av vacciner.

Upprepade vaccinationer kan påverka immunförsvaret så kraftigt att det kan utlösa allvarliga hälsoproblem, till exempel beteendestörningar. Men barnen svarar bra på en relativt ny holländsk homeopatisk behandlingsmetod, som rensar bort dåliga effekter av vacciner och antibiotika.

Bert Breuker, leg. sjukgymnast, homeopat och registrerad cease-terapeut

– Just nu arbetar jag med ungefär 25 barn, från Sverige, Finland, Estland och Bosnien, säger homeopaten Bert Breuker som bor i Vindeln, men är född i Holland. Han har anammat en särskild homeopatisk behandlingsmetod som kallas för cease-metoden, som ursprungligen togs fram för att behandla barn med autism.

Cease står för Complete Eradication of Autistic Spectrum Expression. Att patienterna kommer från olika länder beror på att Bert Breuker gått en holländsk utbildning i cease-metoden, och därför är internationellt registrerad som cease-behandlare.

– Faktum är att homeopati har en bättre position inom många andra länders hälsovårdssystem än i Sverige. Homeopati är med andra ord mera känt och accepterat utomlands, konstaterar Bert Breuker.

– Jag har jobbat som homeopat i 26 år och under åren sett många saker som jag inte trodde var möjliga. Men ju mer jag jobbar med cease-metoden, ju mer överraskad blir jag. Jag tycker det händer fantastiska saker med barnen som behandlas.

Det hela började egentligen med att Bert Breuker flyttade till Vindeln, där han inte fick in så många patienter att han kunde jobba heltid med sin praktik, utan parallellt arbetade som assistent hos ungdomar och vuxna med autism.

– Jag blev nyfiken och började leta efter hur homeopater arbetar med diagnoser som autism, asperger och adhd.

Det ledde till att Bert Breuker för tre år sedan gick en utbildning hos den holländske, numera bortgångne, läkaren Tinus Smits, som utvecklat cease-metoden.

Trots att ingen av Bert Breukers patienter ännu är färdigbehandlad är han mycket imponerad över framstegen hos sina patienter fram till idag.

– Jag har inte haft ett enda barn som inte fått någon reaktion alls. Men ännu vet jag inte om barnen kan bli helt återställda. Däremot ser jag redan enorma framsteg hos de barn med autism och adhd som jag behandlar. Vissa barn är redan 70-80 procent bättre, andra 20-30 procent bättre.

– Det kan handla om ett förbättrat språk, att barnet blir lugnare och att förmågan till social kontakt utvecklas. Ofta får föräldrar även höra från dagis och förskolan att barnet utvecklas positivt.

– En riktigt tydlig förbättring ser man hos barn som kunnat prata, men som tappat språket, som åter börjar prata. Det är en enormt rolig tid för föräldrar när dessa barn börjar kommunicera med ord!

– Jag har nu ett konkret fall där barnet börjar komma ikapp sina jämnåriga. Skolan har gett feed-back till föräldrarna om hur bra det går, och har också frågat föräldrarna: “Vad har ni gjort?”.

– Även hos patienter med autism och adhd, som har utbrott som kan vara mycket våldsamma, har jag sett stora förbättringar.

Bert Breuker har upptäckt att även vanliga åkommor, som astma, allergier, matsmältningsbevär som laktos- och glutenintolerans, inkontinens och upprepade öroninflammationer, har förbättrats under cease-behandlingen.

– Behandlingen går djupare än att bara rensa ut effekter av vaccinationsskador eller medicineringar, konstaterar han.

Om man ser den homeopatiska läkekonsten som ett träd, där grenarna representerar olika analystekniker och sätt att behandla, kan cease-metoden ses som en alldeles egen gren. Metoden bygger på läran om isopati, vilket innebär att de mediciner eller kemiska ämnen som en organism har utsatts för, och som har varit skadliga för den, kan återfå sin balans genom att samma kemiska sammansättning ges i en homeopatiskt potenserad form. Det innebär att den kemiska substansen har spätts ut med vatten eller alkohol i flera steg och skakats mycket kraftigt vid varje utspädning enligt en noggrant reglerad process.

Eftersom Bert Breuker bor i Vindeln och har patienter från flera länder sker behandlingen ibland via Skype, e-post eller telefon, ofta kompletterat med en inspelad video eller foton. Det inledande mötet handlar om att ta reda på allt som skett med patienten, framför allt när det gäller medicineringar, för att få en bild av vad behandlingen bör fokusera på.

– Inom vår internationella grupp av cease-utövare anser vi att det som har mest negativ påverkan på immunförsvaret och hälsotillståndet är vaccinerna. Definitivt.

– Vi möter också många föräldrar som säger att de märkte att barnet började förändras efter en vaccination. Men det är inte det enskilda vaccinet som gör det, utan man ska se det som att den sista sprutan var droppen som fick bägaren att rinna över. Till slut klarar barnets immunförsvar inte längre av alla de vacciner det utsätts för, utan kan svara med att utveckla olika slags sjukdomar och besvär.

Bert Breuker understryker att cease-gruppen och föräldrarnas erfarenheter är kontroversiella inom den traditionella medicinska vetenskapen.

Andra saker som kan påverka hälsan negativt är antibiotika, hormonbehandlingar, narkos och droger. I behandlingen av barn är det även viktigt att ta reda på vad mamman har tagit för mediciner under graviditeten.

– Det är inte ovanligt att mamman åt mediciner när hon var gravid, för akuta åkommor eller trauman. Om mamman under graviditeten till exempel åt Levaxin för sköldkörtelbesvär har även fostret fått i sig det, och det kan ha påverkat barnet. Särskilt om man ser besvär hos barnet med ämnesomsättningen bör man misstänka en påverkan. Eller om mamman har astma och har använt kortison, så behöver det vägas in.

– I anamnesen försöker jag få med allt; vad hände under graviditeten, hur gick förlossningen, fick mamman exempelvis mediciner för att sätta igång förlossningen, drabbades barnet av syrebrist, och så vidare.

När Bert Breuker tagit en utförlig anamnes analyserar han vilka ämnen som kan ha bidragit till att barnet utvecklade något inom autismspektrumområdet. De ämnena ska sedan ”avstöras”.

Enligt Bert Breuker är människor mycket mer påverkade av konventionella mediciner än vad både homeopater och folk i allmänhet inser.

– Jag tror inte att vi till fullo ännu förstått hur destruktiva konventionella mediciner kan vara och hur mycket av de symtom som våra patienter uppvisar som kommer från just mediciner som de själva eller deras föräldrar har tagit.

Själva behandlingen går ut på att ge patienten homeopatiska läkemedel med de substanser som patienten fått i sig och som man tror har haft störst påverkan, enligt en viss teknik. Beroende på symtom och sjukdomshistorien kan en cease-behandling ta upp till tre år.

För homeopaten handlar det om att få patienten och anhöriga att stå ut med utrensningsreaktioner och eventuella inledande försämringar, så att inte behandlingen slås ut genom nya konventionella medicinkurer.

– Det är vanligt att barnen reagerar med förkylningar eller influensaliknande besvär. Några gånger har patienter fått tillbaka samma reaktion – enligt flera föräldrar en nästan helt identisk reaktion – som de fick efter vaccinationen. Det kan vara hög feber, skrikande, apati eller rastlöshet.

– Patienterna blir ofta känsligare för intryck, båda emotionella och fysiska, och kan bli ledsna, arga och irriterade, och även känsligare för ljud och ljus. Det krävs verkligen att föräldrarna förstår att en behandling kan vara krävande.

Bert Breukers förhoppning är att både homeopatkollegor, och fler patienter, och då inte enbart barn med beteendestörningar, upptäcker vinsterna med att bli behandlade med cease-metoden.

– Folk som tagit mycket mediciner, och kanske också blivit felbehandlade, skulle ha stora vinster med att bli ”avgiftade”. Och kollegor skulle troligen kunna få än bättre resultat om de kombinerar vanlig klassisk homeopatisk behandling med cease-metoden. Jag kan se tillbaka på gamla fall där behandlingen stannade upp och jag inte fick något att hända. Där var det förmodligen någon medicinering som stoppade upp.

Eftersom Bert Breuker är erfaren och rutinerad utbildare, omsätter han sin kunskap till andra. Just nu utbildar han en grupp homeopater och läkare i Bosnien. Till våren håller han sin första cease-utbildning i Sverige i samarbete med Arcanumskolan i Göteborg.

Fotnot: Cease står för Complete Eradication of Autistic Spectrum Expression

Av Margot Granvik

Läs mer om Cease:

www.cease-autism.com
www.cease-autism.se

10 KOMMENTARER

 1. Varför skall man se den homeopatiska läkekonsten som ett träd?

  Jag ser homeopati som praktisk vetenskap, där principen ”similia similibus curentur” samtidigt också är principen för det terapeutiska handlandet.

  Efter vad jag har läst här,så har enheten mellan den vetenskapliga läkekonstens princip och den praktiska tillämpningen gått förlorat. Kvar blev en huvudlös homeopati, som som inte längre har sin idé som central tankeledning.

  Jag anser att artikeln brister i kunskap om homeopatins grundvalar. Detta har naturligtvis ingenting med ”cease – metoden” att göra.

  • Marina, åter gör ni samma misstag. Ni tittar er blinda på sjukdoms agensen, det är inte det utan det är patientens reaktion på sjukdomen som är intressant för homeopaten. Det är den mänskliga (organismens) reaktion på sjukdomen som ju är störningen patienten upplever.
   Men jag lämnar en liten ”brask lapp” man bör ju också se till att man uppfyller paragraf 7 i Organon och då i synnerhet att avlägsna sådana saker som är sjukdoms framkallande. Detta kan resultera i behandling som INTE är homeopat.
   Till exempel Amalgamsanering, du kan inte räkna med att patienten blir frisk innan all Hg är borta
   Detta gäller för en del andra saker också.
   Sådana här saker kan vara svåra att sköta, och det blir inte lättare av spekulativa slutledningar.

 2. Run4Life
  Jag har inte skrivit artikeln.
  Jag har publicerat artikeln på DH för att få fram till allmänheten att det finns en metod som kan hjälpa vaccinskadade barn. Det är det som är grejen.

 3. Jag håller med er alla 3, men Marina du kan inte helt undkomma kritik. Jag tycker att du sakll faktagranska artiklarna och ev. Komentera dem om det är något som är iklart. I detta fall kan du ju rådfråga andra homeopater. Men jag är lycklig över att äntiligen börjar homeopatin förstås och höras!
  Toppen bra artiklar och intressanta ämnen här!

 4. Artikelförfattaren är homeopat. Bert Breuker är förstås också homeopat. Jag ser ingen anledning att strängt peka på vad som är rätt och vad som är fel. För vad är rätt och vad är fel?

  Jag vet inte mycket om Ceasemetoden, men vad jag förstår så fungerar den. Många barn är skadade av vacciner idag och för barnens bästa, alla metoder som fungerar behöver få en chans.

  Homepati praktiseras efter likhetsprincipen. Ceasemtoden är isopati.

  Jag själv arbetar enligt likhetsprincipen och ger endast ett medel åt gången. En del tycker jag är gammalmodig och inte riktigt har hängt med. Jag vet att den metoden fungerar, det kan jag intyga. Övriga metoder vet jag mindre om och kan därför inte uttala mig.

  Före mässan i Alvsjö träffades tre homeopatiförbund, jag som redaktör för Dagens Homeopati samt intresseföreningen Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati och pratade om att homeopater måste sluta strida med varandra.

  Vi måste hålla sams även fast vi praktiserar olika. Vi har inte råd att strida mot varandra längre. Socialstyrelsen, kritiker inom skolmedicinen och övriga homeopatiförnekare och läkemedelsindustrin älskar att se när vi strider om den ”enda rätta läran inom homeopatin”. Kanske det finns en sådan. Men innan vi alla eventuellt lyckas ena oss under en sådan (om den finns) skall vi ändå hålla ihop och arbeta tillsammans mot vår gemensamma fiende – som jag utan att darra på manschetterna påstår är läkemedelsindustrin med makteliten i spetsen.

  Dettta gäller inte bara homeopater, utan det gäller alla, både homeopater och övriga alternativterapeuter. Vi behöver alla stå som en enad front mot medicindiktaturen som breder ut sig mer och mer i samhället.

  • @Marina,

   när jag skriver här, försöker jag reducera irrelevant kommunikation. Därför vill jag gå armgång längs Ditt inlägg och visa på problem enligt min syn på saken:

   1. Artikelförfattaren är homeopat, alltså borde hon vara väl förtrogen med homeopatins grundvalar. Av hennes artikel framgår tydligt att hon inte är det.
   2. Bert Breuker är homeopat, som sysslar med isopati. Det är inte fel, men inte heller homeopati.
   3. Homeopati praktiseras inte efter ”likhetsprincipen”. Som jag sa tidigare: homeopati är praktisk vetenskap, vars princip ”similia similibus curentur” är förutsättning för terapin. Med andra ord så betyder ”liknande sjukdom” inte ”samma sjukdom” och inte heller ”liknande” eller ”samma smitta”. Det homeopatiska sjukdomsbegreppet är helt olikt skolmedicinens och andra stilriktningarnas sjukdomsbegrepp.
   4. Jag upplever inte att homeopaterna strider med varandra. Däremot finns det terapeuter som gärna kallar sig för homeopater, fast de sysslar med någonting helt annat. Det faktum att de utan rätt ockuperar kvalitetsbegreppet ”homeopati” ökar risken att den drunknar i ett liknande kaos som i Amerika vid förra sekelskiftet.
   5. Man kan inte praktisera homeopati på olika sätt och det finns inte någon ”rätt eller fel lära inom homeopatin”. Det finns nämligen bara en homeopati (säger de som har insikt i denna läkekonsts väsentliga grundvalar).
   6. Din argumentationsstruktur tycks vara ideologisk, så egentligen borde jag sluta skriva här och använda min tid på ett mera meningsfullt sätt. Jag hoppas dock fortfarande på en vettig dialog.

 5. Tack Lucus,
  Dina punkter 3,4 och 5 skildrar klart problemet med den förvirring som tyvärr råder hos många terapeuter idag. Det hjälper ju inte heller våra patienter som skall hitta bland all detta.

 6. Hej! Är det möjligt att göra en uppföljning på denna intressanta artikel?
  Drygt 2 år har gått och det vore intressant att se om han har fler goda erfarenheter nu.

 7. Lucus har helt rätt . Det spelar ingen roll om det gäller utränsningar eller vad det nu är.
  Man fångar totaliteten . Strange rare and peculiar är vad vi söker sen har de ingen betydelse om det är amalgamförgiftningar eller mjölkallergier.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.