Forskning visar att medicinsk qigong har hälsofrämjande effekter inom stresshantering, livskvalitet och motståndskraft mot...

0
Qigong har utövats i årtusenden för dess hälsofrämjande effekter. En avhandling vid Örebro universitet visar att människor har en positiv känslostämning både under och efter träning, vilket gör att det är lättare att träna regelbundet.

Eftersom sockerpiller innehåller socker är placebo inte alltid placebo

0
Placebobedrägeri skakar hela grundvalen för den moderna vetenskapen.Tusentals kliniska studier, är ogiltiga skriver, Mike Adams, the health Ranger, Natural News.

Ninka och Morten, familjen kärnfrisk, botade sin autistiska son med livsstilsförändring och nyttig mat

0
De hade ett barn med beteendestörning som de inte kunde hantera, hela situationen var desperat - men den enda hjälp de kunde få var läkemedelsbehandling med Ritalina och erbjudande om specialskola. Det livet ville de inte ge sin son så de började att söka på nätet. De hittade ett bättre alternativ.

Placeboeffekten inom homeopatin är inte större än skolmedicinens placeboeffekt

3
Homeopatins positiva effekt brukar av kritikerna avfärdas, som att bara vara en placeboeffekt. Men nu har det gjorts jämförande studier mellan homeopati och skolmedicin och man har kommit fram till att placeboeffekten inom homeopatin inte är större än vad den är för den vanliga sjukvården.

Pressmeddelande: Dagens Homeopati – en ny svensk nättidning

0
Den nya nättidningen "Dagens Homeopati" vänder sig till praktiserande homeopater och intresserande personer. Tidningen tar upp ämnen som rör homeopati och dess utveckling i Sverige.

Information om homeopati

0
Homeopati är ett läkesystem vars främsta princip är likhetsprincipen, lika skall med lika botas. Vilket innebär att den sjuke får ett individuellt anpassat homeopatiskt läkemedel som väl stämmer överens med sjukdomsbilden.  Homeopati är en holistisk...

Professor Edzard Ernst bluffar om sin utbildning och kompetens som homeopat

0
Professor Edzard Ernst, en av författarna till boken Salvekvick och Kvacksalveri och den mest framstående "experten" på homeopati har blivit ertappad med att ha ljugit om sin homeopatiutbildning.

Födoämnesallergi botades med homeopati efter att den vanliga sjukvården hade misslyckats

0
Homeopath Fran Sheffield (right) with Kieran and mum Monique Sprigett FAILURE to thrive – words that would frighten any parent and Monique Sprigett, of Point Clare, was no exception. When her son Kieran was born...

Homeopati kan hjälpa sjuka djur

0
Jessica Fjällström får kalla sig djurhomeopat.   Säg homeopat och någon fnyser: Humbug. Säg djurhomeopat och det är möjligt att skepticismen djupnar. Jessica Fjällström har genomgått en två och ett halvt år lång utbildning till djurhomeopat...