Ny bok: Den inre evolutionen – vägen till hälsa av Chris Jörgenfelt

2
Homeopaten Chris Jörgenfelt har nyligen kommit ut med en ny bok, där hon går ner på djupet och förklarar bakomliggande orsaker till sjukdom och hur hon genom att ge rätt anpassat homeopatiskt läkemedel inte bara botar sjukdomar, utan också hjälper sina klienter att växa som människor

Diagnosen var cancer men Herr B dog av något värre

5
Herr B blev skadad av vårdens systemfel "upplösningen av ansvar" och Fru B har förlorat tilliten och hon tror att hennes man hade fått leva om det funnits någon enda läkare på sjukhuset som sett honom som sin patient. Men han var ingens, knappt ens en patient, bara en samling åkommor som skulle åtgärdas var och en för sig.

Utmaningen i att skapa ett paradigmskifte

0
Målsättningen att försöka skifta från skeptikernas positivistiska paradigm, som enbart accepterar den materiella verkligheten på cellnivå, till ett mer avancerat paradigm som täcker både vetenskapens utveckling sedan 1920-talet och en ökad helhetssyn på människan är viktig.

Seminarium i Norge: Homeopati vid psykiska sjukdomar

8
- Alla har vi upplevt Aconitums magiska effekt på en patient med panikångest, eller Stramoniums effekt på patienter med djupa och intensiva rädslor. På det här seminariet kommer du garanterat utveckla och radikalt förbättra din homeopatiska kompetens i förhållande till dessa patienter.  

Homeopati till barnen

1
Tack vare säkerheten och frihet från biverkningar anses homeopati vara den idealistiska behandlingsmetoden för spädbarn och även för äldre barn. Miljontals människor över hela världen har upptäckt homeopatins effektivitet och anser att homeopati är det bästa valet. I vissa länder betraktas homeopati inte längre som "alternativmedicin" och håller där på att bli den mest anlitade medicinska behandlingsmetoden.

Försöker man döda homeopatin i Belgien?

4
Belgiska Hälsodepartementet har utfärdat ett dekret som syftar till att stoppa homeopatin i Belgien.
Lagstiftningen förhindrar alla utövare av homeopati att fortsätta med sin yrkesverksamhet. Endast den som är läkare, tandläkare eller barnmorska samt har en examen i homeopati från godkänt universitet eller högskola, har i framtiden rätt att praktisera homeopati Belgien.   Och det som gör detta riktigt, riktigt, allvarligt är att samtidigt som reglerna stramas upp vem som får praktisera homeopati, går belgiska rektorer ut med att de inte kommer att tillåta att homeopati undervisas på belgiska universitet. Detta innebär att homeopati som behandlingsmetod kommer att bli mycket sällsynt i Belgien. Alla privatpraktiserande homeopater förhindras att fortsätta sin verksamhet. Även i stort sett alla belgiska läkare måste sluta. Endast de få som har en akademisk utbildning i homeopati kan fortsätta praktisera homeopati.   Det som Belgien nu försöker göra står i skarp kontrast till Portugals mer framåtsträvande lagstiftning från 2013 där man reglerar 7 KAM-terapier däribland homeopati, med höga krav på utbildning och terapeuter.   Sverige har ingen högskole- och universitetsutbildning i homeopati, men i Sverige får homeopater praktisera homeopati, än så länge i alla fall.   Enligt SAKHs ECCH-representant finns risk för att andra regeringar kan ta efter och införa samma lagstiftning. Uppgift finns som tyder på att "många regeringar har blickarna riktade mot Belgien för att se om deras lagstiftning är hållbar och eventuellt går att genomföra"   Helt uppenbart är att det finns krafter i världen som vill förhindra människor att få tillgång till homeopati. Med tanke på att så många vittnar om att de blivit friska samt att det även finns studier som visar att homeopati fungerar, är det märkligt det finns människor som vill bromsa homeopatins utveckling. Men som alltid, när man ser ologiska saker hända, ska man fråga sig; vem/vilka tjänar på detta? I det här fallet, vem tjänar på att sjuka förlorar sitt fria val att uppsöka en homeopat?   Marina Szögs   ------------------------------------------------------------>   För att hjälpa belgiska homeopater (och i förlängningen kanske alla homeopaters rätt i Europa) och patienters rätt att få ha sitt fria val, donera gärna pengar: Liga Homeopathica Classica i Belgien IBAN: BE75 777 59279 3651 BIC: GKCCBEBB Märk försändelsen med “Help for classical homeopathy”.

Skeptikers 10 vanligaste frågor om homeopati

8
Robert Hahns skriver i sitt senaste blogginlägg att skeptiker älskar att komma med påståenden som vilar på "pseduvetenskaplig grund" och ger svar på 10 pseudovetenskapliga påståenden.  

Senaste nytt från HomeopatiAkuten

0
Numera går det att boka tid på HomeopatiAkuten

“Viagra” för kvinnor godkänd i USA efter envis lobbyverksamhet

0
Allvarliga biverkningar överväger nyttan.    

Homeopatisk behandling av autism – Olivias historia

7
Olivia fick autism efter MPR vaccin vid 18 månaders ålder - Nu frisk tack vara homeopatisk behandling