Barnkonventionen och alternativmedicinen

2
817

 

Varje vecka får jag förfrågan från förtvivlade föräldrar som vill att jag skall hjälpa deras barn att bli friska. Så gott som alla har redan sökt vanlig vård utan att få hjälp. De vill ha hjälp med mycket skiftande besvär, ofta eksem, astma, allergier men de sista åren mer och mer svåra psykiska besvär hos barnen, allt från ADHD till Autism. Tacksam för svar!

Svensk författningssamling
Lag
Om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område;
I 4:e kap. § 3 står det: Den som utövar verksamhet, som avses i § 1 (alternativmedicin) får inte yrkesmässigt behandla barn under 8 år. Det innebär att jag, som homeopat, inte får hjälpa dessa barn yrkesmässigt, trots att den vård som står under Landstingens och Socialstyrelsens inflytande har misslyckats med att hjälpa barnen.

Vad som menas med yrkesmässigt är, mig veterligt, inte prövat i domstol. Vart tycker Socialstyrelsen att föräldrarna skall vända sig då den vanliga vården ej kan hjälpa?
Barnskonventionen
Vad gäller behandling av barn följer inte svensk lagstiftning barnkonventionen.
• Ett barn är varje människa under 18 år.
Här gör Sverige skillnad på små och stora barn. Varför?

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Detta stämmer inte alls. I och med att barnets föräldrar ej fritt kan välja terapeutiskt alternativ i Sverige, är det en klar diskriminering jämfört med hur situationen är i övriga Europa. Varför har inte ett barn under 8 år samma rättigheter som ett barn som är 9 år?

• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn
Varför har man en lag i Sverige som undanhåller barnet från att få den vård, som barnets föräldrar vill anlita?

• Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

Genom att Sverige ej tillåter behandling, av barn under 8 år, med alternativa metoder, anser jag att Sverige kränker barnets sociala och kulturella rättigheter. Hos många svenska familjer är det vanligt att man först söker alternativ vård, som en del av dess kultur och trosuppfattning. Även bland många invandrarfamiljer är alternativmedicinen en del av deras kultur. Denna kulturyttring kväses i Sverige vad gäller deras önskan att ge sina barn en alternativ behandling.

• Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter
Då det är föräldrarna som är vårdnadshavare anser jag att det är deras önskan, angående vilken behandling som de vill ge sitt barn, som skall gälla. Jag anser det helt fel att Sverige går emot vårdnadshavarens önskan och som enda land i EU förbjuder barn under 8 år att få den vård som föräldrarna vill ge barnet.

13-15 .Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras
Så mycket frihet, men inte frihet att välja önskad vård för sina barn.

Homeopati
Homeopatiska läkemedel finns registrerade i Sverige. Varför får inte barn under 8 år dra nytta av dessa läkemedel vid sjukdom? Varför får jag behandla föräldrarna men inte barnen? Då det är mycket frustrerande att avvisa hjälpsökande barn vill jag ha en förklaring till varför svensk lag inte är anpassad till barnkonventionen och givetvis önskar jag en snabb ändring av denna lag.

Norrköping i januari 2014
Gunnar Jansson
Homeopat
www.nakh.net

2 KOMMENTARER

  1. Det borde väl kunna gå att stämma Sverige i Europadomstolen eftersom de helt öppet bryter mot EU’s lagar!?

    Varför går Socialstyrelsen hand i hand med läkemedelsindustrin och skyddar deras vinstintressen när de istället borde ta parti för människors hälsa och väl istället?
    Detta förfaringssätt är tyvärr ingenting annat än ren och skär korruption – något som inte borde kunna i dagens Sverige!

    Först ska barnen fyllas med gifter från vacciner så de blir sjuka för att sedan kunna behandlas med läkemedel så inkomsterna fortlöper, och inte ens när de blivit sjuka ska de få en rimlig chans att kunna få bli friska av homeopati och övrig alternativmedicin utan då ska de tvingas till giftiga läkemedel som på sin höjd dämpar symtomet och samtidigt skapar ett antal nya…

    Nej skam går på torra land här i Sverige!!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.