Nytt förbund samlar klassiska homeopater

Sverige får ett nytt yrkesförbund för klassiska homeopater: Klassiska homeopaters yrkesförbund – KHY.
 
 

Homeopater demonstrerar för bättre villkor

Homeopater i Pakistan demonstrerar för rätten att arbeta på statliga sjukhus