Massåtal för bedrägeri mot sjukförsäkring

Det ena tillslaget efter det andra sker nu inom den privata sjukvårdssektorn i USA, där psykiatrin är överrepresenterad bland bedrägerierna. I veckan åtalade Medicare Fraud Strike Force inom Justitiedepartementet 91 läkare och annan….

Kikhosta sprids i USA trots vaccination

Dagens Medicin rapporterar att 18 000 personer hittills har insjuknat i kikhosta. Och det ser ut att bli den värsta epidemin på 50 år.

En av 54 pojkar har autism/autismliknande sjukdom i USA

Autism hos pojkar och flickor: År 2000/2004 en av 150, År 2004 en av 125, år 2006 en av 110, år 2008 en av 88
Uppdaterad 30/3 2012

Allt fler Amerikanska sjukhus erbjuder alternativterapier

Uppdaterad 12/9 2011.
Allt fler Amerikanska sjukhus svarar på patienternas efterfrågan visar en nationell undersökning. 42% av sjukhusen i undersökningen, erbjuder en eller flera alternataiva terapier såsom homeopati, avslappning, kiropraktik och meditation.

Det är en ökning med 5% sedan 2007. Rapporten bygger på svar från 714 sjukhus.

En kort sammanfattning över homeopatins historia i USA

Homeopatin kom till USA 1825. Som mest fanns det 22 medicinska skolor med homeopatisk inriktning och mer än 100 homeopatiska sjukhus.

Ny studie visar ett direkt samband mellan vaccin och spädbarnsdöd

Ny studie publicerad i den ansedda tidskriften ”Human and Experimental Toxicology journal” visar ett direkt samband mellan antal vaccindoser och spädbarnsdöd i världen. USA som har högsta antalet vaccin i sitt barnvaccinationsprogram har också den högsta spädbarnsdöden i västvärlden.