Mer än hälften av sjukvårdens metoder saknar vetenskapliga bevis

Homeopatins kritiker påstår, om homeopatin ska bli en erkänd behandlingsmetod fodras det dubbelblinda randomiserade kontrollerade studier, RCT i stora mängder. Vidare påstår skeptiker att inga sådana studier finns och samtidigt låter de underförstått påskina att inom sjukvården har alla behandlingsmetoder vetenskapliga bevis. Läsare av DH vet att studier finns som visar att homeopati fungerar. Men […]

Behöver homeopatin meta-analysen?

Konventionell sjukvård bör vara evidensbaserad! Meta-analyser används för att jämföra olika behandlingar för att ta fram evidens, bevis, för vilka behandlingar som har bäst effekt. Men behöver homeopatin meta-analysen?

Domslut klargör att homeopati får användas inom svensk sjukvård

Sedan september 2011 får legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal använda alternativmedicin i sitt yrkesutövande.

Diktaturstaten Sverige

Text: Janne, Diplomerad zonterapeut

Vi som jobbar med alternativmedicinska behandlingar får med nu gällande lagstiftning inte behandla vissa sjukdomstillstånd som skolmedicinen anser sig ha patent på samt att endast de anser sig ha medicinsk kompetens för att kunna klara av dem. Varför ska vi som arbetar med alternativmedicinska behandlingar med över 5000 år på nacken vara fråntagna rätten att behandla olika sjukdomstillstånd som bara skolmedicinen med sina knappt 100 års erfarenhet av farmakologi får behandla?

Skolmedicinen bör tänka om

”Det mest absurda i sammanhanget är emellertid att skolmedicinen med sin relativt korta historia dömer ut all beprövad kunskap, om hur exempelvis naturen utan kostsamma kemiska processer kan erbjuda läkedom till lidande människor” skriver Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap.