På besök hos homeopater och homeopatiintresserade i Östersund

Den 13, 14 maj 2016 var jag, Marina Szöges och Barbro Nilsson bägge från ”Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati” på besök i Jämtland, för att hälsa på homeopatiapoteken i Östersund och vara med på mässa i Krokom. Östersund är staden där alla, möjligen med några få undantag, vet vad homeopati är.
 

Sammandrag vad homeopaterna sade och gjorde på hälsomässan 2013

I år som tidigare år blev vårt deltagande på mässan mycket lyckat. Vi fick besök av massor av intresserade människor som pratade med oss och ställde många kloka frågor. Vi delade ut information, gav snabbkonsultationer och varje dag hölls ett föredrag av olika homeopater.

Artikel på Newsmill – Homeopati hjälper sjuka människor att bli friska

I morse den 3 november fick jag min första och för hoppningsvis inte sista artikel publicerad på Newsmill.se. Den är en replik till Christer Sturmarks artikel med den märkliga rubriken ”Homeopati är trolldom som kan döda”

Information om homeopati

Homeopati är ett läkesystem vars främsta princip är likhetsprincipen, lika skall med lika botas. Vilket innebär att den sjuke får ett individuellt anpassat homeopatiskt läkemedel som väl stämmer överens med sjukdomsbilden.  Homeopati är en holistisk läkemetod som behandlar hela människan, både fysiskt emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret […]