Nytt förbund samlar klassiska homeopater

Sverige får ett nytt yrkesförbund för klassiska homeopater: Klassiska homeopaters yrkesförbund – KHY.