Det finns 263 RCT-studier på homeopatisk behandling

En internationell forskargrupp har efter grundligt sökande funnit att det finns 263 randomiserade och kontrollerade homeopatiska studier.

Patienter uppgav att homeopatin förbättrar hälsan medan vanlig skolmedicin gör dem sämre

Nio av tio patienter i en belgisk observationsstudie uppgav att homeopatin hjälpte dem. Samtidigt sa 55 procent av de tillfrågade att deras hälsa försämrats under konventionell behandling. Belgien som nation skulle kunna spara in två tredjedelar av sin läkemedelsbudget med homeopati

Michael Zazzio – Bevis om jäv mellan anmälaren, Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Bevis om jäv mellan anmälaren Christer Carenfelt och Socialstyrelsens Vetenskapliga råd samt HSAN.s föredragande ”Expert” i HSAN:S ärende 2964/03:A3

Det som följer är ett brev leg. ssk. och medicinsk forskare inom audiologi/otologi Michael Zazzio, skickade till Socialstyrelsen 29 oktober 2012, där Zazzio skriver att han har bevis för att Carenfelt, Socialstyrelsen och HSAN befinner sig i en jävsituation:

Homeopathy Proven Better Than Conventional Medicine for Eczema

The children treated with homeopathy had equal or better results than those treated with corticosteroids. More intriguing is that those children whose conditions were worse at the beginning of the study had greater degrees of improvement with the homeopathic treatment.

Forskning visar att homeopati är nanoteknik

Homeopatisk medicin gjord på metaller som till exempel guld, silver, koppar och järn behåller sin kraft även efter när lösningen är så spädd att inga molekyler finns kvar av ursprungsmaterien, visar forskning från Bombay.

Ca 200 studier som visar att homeopati fungerar

Robert Medhurst BNat DHom: ”I’m constantly amazed at the ease with which critics of homeopathy confidently declare that there’s no evidence for homeopathy, and even more amazed at the lack of scrutiny that’s given to this statement by the media”

Homeopathy works

Homeopathy really does work and doctors should recognise its healing effects, say researchers.

A study found that allergy sufferers who were given homeopathic treatment were ten times more likely to be cured than those given a dummy pill instead.

Homeopati fungerar och det kan bevisas

Homeopati fungerar och det vet homeopater och miljontals botade patienter runt världen. Det är inget konstigt med det, eftersom homeopatins effekt bevisas genom att sjuka människor blir friska.