Barn med adhd blev bättre av homeopati

Barn med adhd svarar bra på homeopatisk behandling. Det visar en studie av en schweizisk forskargrupp.
 

Svensk studie visar att akupunktur hjälper kolikbarn

– I akupunkturgruppen minskade gnället och kolikskriket märkbart. De skrek mindre och intensiteten var lägre, säger dr Kajsa Landgren.

Studier visar att barn med ADHD blir bättre av homeopati

Fyra studier med totalt 263 barn med diagnos ADHD fick homeopatisk behandling. Tre av studierna var dubbelblindade och randomiserade. Alltså varken barn, föräldrar, kliniker och forskare visste vilka av barnen som fick homeopatiska läkemedel och vilka som fick placebo. Positiva effekter av homeopatin stannade kvar långt efter behandlingen var avslutad. Studie (69) som pågick i […]

Alzheimerpatienter får bättre minne av homeopati

Uppdatera 19/12 2011: In-vitro och in-vivo studier visar att homeopatiska medel kan ha positiv verkan på Alzheimers sjukdom.