Artiklar om homeopatisk behandling av adhd

Dagens Homeopati har samlat referaten av forskningsartiklar där en schweizisk forsknings-grupp kring Heiner Frei beskriver två vetenskapliga kliniska studier, samt analyserar behandlings-metoder, erfarenheter och resultaten av studierna. Den schweiziske forskaren och barnläkaren Heiner Frei, och hans forskargrupp, har sedan 1990-talet utfört två omfattande kliniska studier av barn inom autismspektrumområdet.

Barn med adhd blev bättre av homeopati

Barn med adhd svarar bra på homeopatisk behandling. Det visar en studie av en schweizisk forskargrupp.
 

Valerie blev fri från sin asperger

Valerie, och runt 160 andra barn, som har ingått i en schweizisk forskargrupps studier om homeopatisk behandling av barn och ungdomar med adhd, asperger och autism började må avsevärt bättre.

Studier visar att barn med ADHD blir bättre av homeopati

Fyra studier med totalt 263 barn med diagnos ADHD fick homeopatisk behandling. Tre av studierna var dubbelblindade och randomiserade. Alltså varken barn, föräldrar, kliniker och forskare visste vilka av barnen som fick homeopatiska läkemedel och vilka som fick placebo. Positiva effekter av homeopatin stannade kvar långt efter behandlingen var avslutad. Studie (69) som pågick i […]