Artiklar om homeopatisk behandling av adhd

0
824

Dagens Homeopati har samlat referaten av forskningsartiklar där en schweizisk forskningsgrupp kring Heiner Frei beskriver två vetenskapliga kliniska studier, samt analyserar behandlingsmetoder, erfarenheter och resultaten av studierna.

Den schweiziske forskaren och barnläkaren Heiner Frei, och hans forskargrupp, har sedan 1990-talet utfört två omfattande kliniska studier av barn inom autismspektrumområdet.

Dessa två studier ligger till grund för de reflektioner, erfarenheter och den kunskap, samt det utvecklingsarbete, som Frei et al beskriver i flera senare artiklar.

Samtidigt med att forskarna genomförde de två kliniska studierna arbetade de hårt med att utveckla den homeopatiska behandlingens alla steg, från att kartlägga vilka symtom som är tillförlitliga, eller vilseledande, vid förskrivning, till hur man repertoriserar och medicinerar.

De har också formulerat hur studier som följer den konventionella medicinens krav på att vara randomiserade, dubbelblinda och kontrollerade bör designas för att även följa den homeopatiska läkekonstens principer om individuell behandling med ett medel åt gången utifrån likhetsprincipen.

Totalt ingick långt över hundra barn i de två studierna. I den ena studien följdes 62 barn upp efter fem år. 28 barn var fortfarande under homeopatisk behandling och mådde klart bättre, och 25 patienter som hade avslutat all behandling var också bättre och hade uppnått vad man definierar som en partiell läkning av adhd[1].

Vi har gått igenom de två vetenskapliga artiklar som redovisar forskningsstudierna och resultaten från dessa. Vi har även läst de rapporter och publicerade texter där Frei et al redovisar sina erfarenheter, reflektioner och slutsatser, samt framarbetade analysverktyg ­– och generöst bjuder på dem till behandlande homeopatkollegor.

Forskargruppen har utvecklat såväl generaliserade frågeformulär och även specifika checklistor för adhd. De har även modifierat en repertoriseringsmetod som de menar ger säkrare matchning av tillförlitliga karaktäristiska symtom hos det individuella barnet, mot rätt utvalt homeopatiskt läkemedel; simillimum. Tonvikten läggs på modaliteter, särskilt det som ger försämringar (aggravations).

Nedan är de studier vi refererar, listade i tidsordning, med en kort beskrivning av vad studien handlar om. Samtliga våra referat finns på Dagens Homeopati.

De originalartiklar som vi går igenom kan hämtas som pdf från Heiner Freis hemsida, www.heinerfrei.ch välj Publications English.

Av Margot Granvik och Chris Jörgenfelt

1. Frei H, Thurneysen A. Treatment for hyperactive children: homeopathy and methylphenidate compared in a family setting. British Homeopathic Journal. 2001. 90: 183-188.

Studien jämför behandling av adhd med homeopati jämfört med metylfenidat. Totalt 115 barn mellan 3 och 17 år ingick.

Artikeln är här: Forskare rekommenderar homeopati som förstahandsval vid adhd

2. Frei H, Everts R, von Ammon K, Kaufman F, Walther D, Hsu-Schmitz SF, Collenberg M, Fuhrer K, Hassink R, Steinlin M, Thurneysen A. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005. 164: 758-767.

Studien är en randomiserad dubbelblind placebo kontrollerad crossover-studie, med 62 patienter mellan 6-16 år med adhd-diagnos. Syftet var att se om homeopatisk behandling av hyperaktiva barn ger bättre resultat än placebo. Artikeln är här: Beteendet och kognitionen blev bättre hos barn med adhd

3. Frei H, Ammon K von, Thurneysen A. Treatment of hyperactive children: Increased efficiency through modifications of homeopathic diagnostic procedure. Homeopathy. 2006. 95: 163-70.

Under fem år arbetade forskargruppen med att förfina diagnostiska metoder för att hitta rätt homeopatiskt läkemedel till respektive barn med adhd. Modaliteter, perceptionssymtom och aggravations är viktiga.

Artikeln är här: Utvecklade metoder för att öka träffsäkerheten i förskrivning av medel

4. Frei H, Everts R, Ammon K von, Kaufmann F, Walther D, Hsu Schmitz S-F, Collenberg M, Steinlin M, Lim C, Thurneysen A. Randomised controlled trials of homeopathy in hyperactive children: treatment procedure leads to an unconventional study design. Homeopathy. 2007. 96: 35-41.

Frei et al går igenom hur en korrekt studie som väger in det specifika vid homeopatisk behandling bör vara designad.

Artikeln är här: Studier av homeopatisk behandling kräver rätt design

5. Frei H. Polarity analysis, a new approach to increase the precision of homeopathic prescriptions. Homeopathy. 2009. 98: 49-55.

Frågeformulär hjälper föräldrar att beskriva symtom som gör det lättare att hitta rätt matchande homeopatiskt läkemedel. Artikeln är här: Fokusera på försämringar i repertoriseringen av patienter med adhd

6. Frei H.  Asperger´s syndrome. A Case Study with Polarity Analysis. Homoepathic Links. 2011. 24: 1-

När Valerie var 1,5 år började hon behandlas med homeopati. När hon fick diagnosen Asperger förändrades behandlingsupplägget, som beskrivs utförligt i artikeln. Artikeln är här:  Kontraindikerade medel väljs bort

Samtliga studier och artiklar av Frei et al finns på www.heinerfrei.ch välj Publications English.

 


[1] Frei H. Polarity analysis, a new approach to increase the precision of homeopathic prescriptions. Homeopathy. 2009. 98: 49-55.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.