Skriv på och stöd Vidarkliniken

Antroposofiska medicinen i Sverige behöver ditt stöd och din namnteckning.

 

Jävig professor kritiserar antroposofisk medicin

SVT-nyheter tillåter den jävige professorn Dan Larhammar, styrelseledamot i VoF-riksstyrelse och styrelsemedlem i konsultbolaget Larhammar Consulting AB, att prata strunt.

Alternativmedicin är bra både för folkhälsan och samhällsekonomin

Patienter som får alternativmedicinsk behandling av sin läkare lever längre och har dessutom billigare sjukvårdsräkning