Har det medicinska monopolet vänt sig mot folket?

USA: En hälsokostfirma anfölls nyligen av ett SWAT-team med 80 beväpnade poliser; en mamma som vägrade ge sin dotter psykdroger belägrades i 12 timmar av ett SWAT-team med armerade bilar och helikoptrar; alternativmedicinare hotas med långvariga fängelsestraff.

Yvonne Andersson – Inför Botavdrag för bättre hälsa

Ett botavdrag är ett skatteavdrag som kan göras för kostnaden för valfri alternativterapi, och som skulle ha positiv effekt på vår hälsa.

Forskning visar att yoga har positiva hälsoeffekter

Forskning kring yogans hälsoeffekter visar att yoga sänker blodtrycket, nivån av stresshormoner och ökar känslan av välbefinnande

Homeopatins utbredning och spridning i världen

Homeopatin är stor ute i världen: Indien har 120 högskolor med homeopatiutbildning. I Tyskland har 10 % av läkarna specialiserat sig inom homeopatin. I Norge får patienten välja mellan homeopati och skolmedicin, även på sjukhusen. Frankrike…

Alternative treatment options for dealing with chronic pain

Chronic pain is said to be the most costly health problem in North America, with annual costs exceeding $100 billion including direct medical expenses, lost income, lost productivity, compensation payments and legal charges.