Arcanumskolan – en utbildning inom klassisk homeopati, basmedicin, djurhomeopati och veterinärmedicin

En orsak till att forskningsförsök i homeopati har hindrats är den konventionella metoden “ en medicin till en sjukdom” mot den homeopatiska metoden som är en “individualiserad” patient behandling.

En meta-analys av placebokontrollerade studier

Meta analysen visar att homeopatisk medicin är verksam men ytterligare forskning behövs. INTERPRETATION: The results of our meta-analysis are not compatible with the hypothesis that the clinical effects of homeopathy are completely due to placebo. However, we found insufficient evidence from these studies that homeopathy is clearly efficacious for any single clinical condition. Further research […]

Vetenskaplig studie visar att homeopatisk medicin kan bota japansk encefalit

Forskare i Kolkata, Indien har kommit fram till att den homeopatiska medicinen Belladonna hämmar japansk encefalitvirus (hjärninflammation), i en djurexperimentell modell. Studien gick till  så att man infekterade fosterhinnor på hönsembryon och delade in dem i två grupper. Den ena gruppen fick homeopatisk medicin och den andra gruppen fick placebobehandling. Sedan räknade man koppor på fosterhinnorna och […]

Homeopati och vetenskapen

Från Svenskt Center För Klassisk Homeopati    I debatten om homeopati framhålls oftast att det saknas forskningsdokumentation. Detta påstående överensstämmer inte med verkligheten, utan det existerar ett stort antal forskningsrapporter och metaanalyser som visar att det finns en påtaglig effekt vid homeopatisk behandling. När forskningsresultaten jämförs med placebo blir slutsatsen att effekten vid homeopatisk behandling inte […]

Homeopati är bättre än placebo visar vetenskaplig dubbel-blindstudie

I de randomiserade placebokontrollerade dubbel-blindstudierna testades patienter med atopiska inhalationsallergier (säsongsbunden allergisk rinit och tidigare även astma bronchiale) antingen med placebo eller en homeopatisk beredning av de för patienterna starkaste allergenen i C 30-potens. Studierna visar en tydlig trend mot att homeopatisk behandling både subjektivt och objektivt skiljer sig från placebobehandling.  I en uppdaterad metaanalys […]

Fyra vetenskapliga studier visar att homeopati fungerar

1. Homoeopathy Could be an Answer to Prevent Japanese Encephalitis Virus Infection The results of the study showed a significant decrease in the pocks (discrete foci of cell proliferation and necrosis) count when the JE virus infection on CAM was challenged with homoeopathic medicine Belladonna in different potencies, in comparison to placebo. http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=63128 Forskningsrapporten  finns på: […]

Att vatten har ett minne kan vara förklaringen till varför homeopati fungerar

Homeopater har  i alla tider sagt att den homeopatiska medicinen innehåller energier, som har förmåga att bota sjuka människor.  Vetenskapen har lika länge förlöjligat homeopatin, och menar att homeopati bara är utspätt vatten, eftersom inga molekyler finns kvar, efter alla skakningar och spädningar. Men nu börjar vetenskapen ramla över bevis, som visar att vatten troligen har ett […]

Vetenskapliga bevis visar att homeopati kan förebygga diarré hos griskultingar

En forskningsrapport från Wageningen Universitet i Holland visar att homeopatisk medicinen Koli K 30 skulle kunna ersätta antibiotika vid behandlingen av  E-Koli diaré hos nyfödda grisar. E-Koli diaré leder till viktnedgång och ökad dödlighet. Detta är en randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad studie, som alltså inte kan bortförklaras av att ”det bara är en placebo effekt” […]