SAKH beskriver klassisk homeopati i remissvar till regeringen

0
821
.
Margot_Granvik_03– Politiker bör få beslutsunderlag som bygger på kunskap om den homeopatiska medicinska behandlingsmetoden, säger Margot Granvik, ordförande för Svenska Akademin för klassisk homeopati, SAKH, som precis har lämnat in sitt remissvar till regeringen.

Förra året gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag utreda hur antroposofiska läkemedel ska kunna inkluderas i svensk lagstiftning. Järnakliniken och antroposoferna har beviljats en rad undantagstillstånd sedan år 1993 men nu har EU satt stopp.

Utredningen handlar om artikel 16:2, som handlar om antroposofernas mediciner, det vill säga homeopatiska läkemedel i höga koncentrationer och beredningsformer som skiljer sig från dem som används vid klassisk homeopatisk behandling.

Svenska Akademin för klassisk homeopati har, trots att homeopatiska läkemedel som används inom klassisk homeopatisk behandling regleras av artikel 14, ändå valt att skriva ett remissvar.

– Utredningen är otydlig. Den för resonemang som visar att grundläggande förståelse för den homeopatiska läkekonsten saknas. Dessvärre kan en del av alternativen, om de går igenom, påverka även oss som utövar klassisk homeopatisk behandling, förklarar Margot Granvik.

Ett av förslagen i Läkemedelsverkets utredning handlar om att läkemedlen förses med indikationer, det vill säga att det på läkemedlen står om det är bra mot huvudvärk eller hudutslag etcetera.

– Det vore förödande, varnar Margot Granvik.

– Den homeopatiska läkekonsten är kraftfull. Därför blir det helt fel att uppmana människor att själva experimentera med homeopatiska läkemedel!

– Homeopatiska läkemedel bör användas av utbildade homeopater som ger behandling utifrån de principer och regler som utvecklats sedan 200 år och som beskrivs av homeopatins grundare Samuel Hahnemann i Organon.

Margot Granvik ingår i en grupp klassiska homeopater som arbetar på Homeopatiakuten i centrala Stockholm.

– För någon månad sen kom det in en patient som hade tydliga prövningssymtom. Det visade sig att patienten ätit samma homeopatiska läkemedel i ganska hög potens varje dag under flera år.

– Jag har också hört kunder som kommit in för att handla sin ”magmedicin” på homeopatiska apotek och som köpt på sig stora mängder för dagliga intag.

En bärande princip i den homeopatiska läkekonsten är att bota patienten med lägsta möjliga dos!

Om regeringen väljer att besluta att homeopatiska läkemedel ska förses med indikationer är det samma sak som att tala om för folk att det är fritt fram. Det är inte bra.

– SAKH är av den bestämda uppfattningen att indikationer – och egenvård – bör undvikas mer än vid tillfälliga kortvariga intag vid akuta tillstånd, poängterar Margot Granvik.

Läkemedelsverket föreslår även att de homeopatiska produkterna ska ha använts ”under minst 30 år inom homeopatin/antroposofin, varav minst 15 år inom EU/EES”. Detta för att ge önskad patientsäkerhet.

SAKH konstaterar i sitt remissvar att homeopati är en över 200-årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod, där effekterna är oerhört väl belagda, genom såväl vetenskapliga studier som empiri.

– Fram till år 2011 fanns det 263 randomiserade, kontrollerade studier på homeopatisk behandling som uppfyllde kraven på att vara korrekt vetenskapligt utförda. De som påstår att det saknas vetenskap har antingen inte bemödat sig om att ta reda på fakta, eller försöker aktivt sprida desinformation, säger Margot Granvik.

– Vidare har vi välgjord forskning som visar att homeopatisk behandling har en effekt på 1,53 över placebo.

– Så påståenden om att det enbart handlar om placebo, eller saknas vetenskap, är bara nys! Den homeopatiska läkekonsten är välbeprövad. Den har utövats i över 200 år och används idag av miljoner människor i hela världen. Empirin är stark.

– Vi känner även sedan länge i detalj till effekterna av homeopatiska läkemedel. Våra läkemedel är säkra för patienter. Där svarar vi upp till utredningens krav på patientsäkerhet.

– Däremot kan vi inte acceptera kravet på att enbart läkemedel som använts 15 och 30 år ska få användas. Nyare homeopatiska läkemedel som tas fram via korrekt utförda prövningar på friska människor ska naturligtvis kunna användas.

– Den begränsning som utredningen föreslår utesluter alla nya preparat, hur väl de än har studerats! Det är inte rimligt. Det är helt fel att stoppa prövningar och införande av nya homeopatiska läkemedel, menar Margot Granvik.

SAKH har i sitt remissvar också reserverat sig mot att läkare ges möjlighet att förskriva homeopatiska läkemedel.

– Våra medlemmar har minst 600 timmar lärarledd undervisning i klassisk homeopati bakom sig. Det är utbildningar på 3-4 år. De flesta deltar i en eller flera årliga vidareutbildningar.

– Därför menar vi att läkare som saknar utbildning i den homeopatiska läkekonsten inte bör utöva homeopatisk behandling. Ska läkare använda sig av homeopatisk behandling bör läkare ha adekvat utbildning i homeopati.

– Konventionell medicin har ett angreppsätt och en syn när det gäller hälsa som är motsatt den homeopatiska medicinska läkekonstens sätt att se på människan som helhet. Vi vet att det är mycket svårt för en konventionell läkare att ändra sitt invanda tankesätt.

SAKHs ordförande menar att Läkemedelsverket gör ett intressant påpekade i sin utredning när verket konstaterar att frågan om antroposofernas mediciner snarare är politisk än regulatorisk.

– Därför är det angeläget att politiker har ett korrekt beslutsunderlag. Avgörande är förståelsen av att homeopatisk terapi är en självständig medicinsk behandlingsform med en egen logik och väletablerade principer. Den homeopatiska läkekonsten är inte jämförbar med örtmediciner eller konventionell medicin! Den är inte heller något alternativ, utan en egen självständig behandlingsform!

Gunnar 2Gunnar Jansson, som långt efter pensionen fortfarande arbetar med patientmottagning i Norrköping, har deltagit i SAKHs arbete med remissvaret

– Vi har framhållit att en av de mest angelägna frågorna för homeopatin i Sverige idag är tillgången till homeopatiska läkemedel i Sverige! Vi har i Sverige registreringsavgifter för homeopatika som är avsevärt högre än andra länders.

– Vår tillgång till homeopatiska läkemedel har sakta strypts. Det är ohållbart och bör åtgärdas! Vi botar människor från sjukdomar där vanliga läkare inte förmår något. Vi gör en stor samhällsnytta. Det är fullständigt självklart att vi måste få fortsatt tillgång till våra viktiga homeopatiska läkemedel. Det är något våra politiker bör ta tag i!

SAKH är ett yrkesförbund för utövare av den klassiska homeopatiska läkekonsten i Sverig, se mer på  HYPERLINK ”http://www.sakh.se” www.sakh.se
Medlemmar i SAKH har 600 timmar lärarledd utbildning i homeopati, samt basmedicin motsvarande 60 högskolepoäng.

För vetenskapliga studier, se vetenskapenomhomeopati.se. Här beskrivs studier på homeopatisk behandling.

KLASSISK HOMEOPATI

Den klassiska homeopatin utgår ifrån att det finns ett samspel mellan kropp och psyke. En organism ger ifrån sig symtom för att visa att något måste rättas till. Homeopaten bedömer totaliteten av symptom, vilket inkluderar patientens hela hälsotillstånd, såväl fysiska som emotionella och mentala symtom. Därför inkluderas information angående patientens sömn, matpreferenser, välbefinnande, hur smärtan yttrar sig, vad som lindrar eller förvärrar värken, när på dygnet det är bäst/värst, och så vidare.

Detta till skillnad från konventionell medicin som genom enskilda diagnoser enbart fokuserar på specifika symtom och ”symtombehandlar”.

Den homeopatiska utövaren väljer sedan det homeopatiska läkemedel, som när det prövats på friska människor gett den symtombild som den sjuka patienten uppvisar = ”liknande botar liknande” (likhetslagen).

Läkemedlet ges i den lägsta dos och potens som bedöms kunna stimulera patientens läkningsprocess.

Klassisk homeopatisk behandling är alltid individuell och det homeopatiska läkemedlet förskrivs utifrån den enskilda patientens symtom. Tio patienter som kommer med till exempel huvudvärk kan få tio olika homeopatiska läkemedel.

ANTROPOSOFISK MEDICIN

Antroposofisk medicin är en terapiform, som ofta sammanblandas med homeopatin. Antroposofisk medicin utgår från Rudolf Steiners filosofi och kan inte betraktas som homeopati eftersom antroposofisk medicin, även om man ofta använder samma substanser som homeopatin, ordinerar efter andra principer än likhetslagen. Oftast använder sig antroposofisk medicin även av lägre potenser än homeopatin.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.