Kia Sigge – Det var jag som spelade in samtalet (i homeopatimontern på Stockholmsmässan)

10
742

Kia Sigge som spelade in samtal i vår monter på Stockholmsmässan har skickat in ett långt inlägg under artikeln ”Skeptikerbesök i homeopatimontern på Stockholmsmässan” Inlägget är långt och jag tycker hon är värd en egen artikel, där hon försöker ge en förklaring till sitt beteende:

Hej på er! Det var jag som spelade in samtalet, och det här är mitt riktiga namn. Även om jag inte hyser någon större förhoppning till någon form av välvillig tolkning, vill jag i ärlighetens namn presentera mig och ge er en chans att ösa eventuell galla direkt över den som avses.

Det blir dock i stort sett omöjligt att förklara min utgångspunkt eller alls tala om någon sakfråga, då det just utfärdats ett ”förbud” mot varje inlägg som kan tänkas ifrågasätta förekomsten av (övertygande och tillräckliga?) bevis för homeopatins positiva effekter. Det är något som står en sidägare lika fritt som det står den som deltar i ett samtal att spela in det, men som väl i precis lika stor utsträckning kan ses som en etisk fråga? Det vore hurusom som en märklig hållning från den som säger sig vilja föra en öppen och förutsättningslös dialog. Det är något de flesta säger sig vilja göra, men jag vet inte om det också gäller er. ”Eftersom jag nu har talat om att det visst finns vetenskapliga bevis, kommer jag inte godkänna några inlägg som påstår tvärtom på denna tråd” känns inte heller som ett sätt att ”prata med varandra som kloka och vuxna människor”. Jag ska dock försöka efterleva detta märkliga påbud.

Var det omoraliskt handlat att spela in samtalet i montern? Ja, jag ser att ni tveklöst tycker så, men helt självklart är det väl inte? Lagen tillåter det som sagt (därmed inte sagt att det inspelade får användas hur som helst). Men, även om det idealt bör finnas ett samspel mellan lag och moral, gör inte det faktum att lagen tillåter något det automatiskt till moraliskt riktigt. Det finns det många motexempel på. Många skulle mena att det är omoraliskt att marknadsföra alternativmedicinska produkter som saknar belagd evidens med hjälp av ”vetenskapliga” argument och påstådda effekter. Men det i sig innebär naturligtvis inte att det måste förbjudas. (Själv tycker jag, något förvånande kanske, inte alls att det är självklart).

Men det kan finnas andra argument. Det är inte tillåtet att spela in samtal som en själv inte deltar i. Det låter rimligt, eftersom det skulle kunna inkräkta på andras integritet, exempelvis i fall där den inspelade har valt att inte involvera dig i samtalet. För det fall någon valt att samtala med dig, blir dock läget ett annat. Du har ju nu full tillgång till vad den andra säger och den är fullt medveten om detta. Vad du säger i stunden är förhoppningsvis vad du står för i stunden. Din samtalspartner kan åberopa er konversation vid ett senare tillfälle. Önskar du då inte bli korrekt citerad, snarare än felaktigt? Låt säga att du har ett enastående minne och/eller är en upptränad etnograf som i efterhand förmår anteckna samtal och observationer på ett fullständigt korrekt vis. Skulle det inte vara i princip samma sak?

Jag hade inspelningsfunktionen på under hela mitt besök på mässan; främst för att göra egna anteckningar om vad jag såg, men också för att inte behöva förlita mig på mitt minne när jag sammanfattade olika samtal. För att det skulle bli så riktigt som möjligt alltså, eftersom mitt minne må vara skapligt, men långt ifrån enastående. Jag hade telefonen väl synlig, och svarade omgående med ett ”ja, visst gör jag det” på påståendet att jag spelade in. Jag hade ingen aning om att jag skulle ha någon användning av just det här samtalet. Men det känns inte så dumt nu att höra att min ton inte var det minsta aggressiv i samband med att jag sa detta. Snarare hörs det hur förvånad och rent av road jag blir. Jag trodde ju att den första personen (Viveka) gick för att hämta någon som skulle ge mig de referenser som jag hela tiden frågat efter. Något försök att lämna några sådana görs dock inte, utan anklagelsen om att jag spelar in kommer i stort sett omgående, följt av uppmaningen om att gå därifrån. Att det inte skulle ha funnits tid att ge mig uppgifter om exempelvis Hahn (som jag ju inte får kommentera, då) stämmer alltså inte. Det var ju den typen av information som jag efterfrågade hela tiden: ”skulle du kunna ge mig något att söka på..?”; ”jag kanske kunde få något att söka på eller en referens till något av det ni åberopar?” Jag kan inte heller i efterhand höra att tonen någonsin blev aggressiv. Det är genomgående en vanlig samtalsnivå och inga ”fula ord”. Däremot ska tillstås att jag kände mig irriterad vid ett par andra tillfällen, och att det hörs; när jag talade med Viveka som bara upprepade att det fanns massor av studier, men som inte kunde hänvisa till en enda, och när person nummer två (Marina) inte kom med referenser som lovat, utan bara upprepade vad Viveka hade sagt.

Med stöd av inspelningen kan jag också påstå att jag inte en enda gång nämnde något om dubbelblindstudier. Det hade inte varit konstigt om jag gjort så, eftersom det brukar ses som en del av god naturvetenskap, men nu gjorde jag faktiskt inte det. Däremot nämnde jag orden ”oberoende” och ”upprepad” ett par gånger. Nåväl, ni är välkomna att lyssna eller ta del av en transkription om ni vill. Kvaliteten är helt okej, med undantag för när Marina kommer in och någon eller ett par meningar som jag förmodar uttalas på viss distans fallit bort.

Av inlägget och kommentarerna här drar jag slutsatsen att jag antas vara något slags organiserad skeptiker. Jag sägs rabbla som om jag lärt mig vad jag ska säga utantill. Men jag är inte medlem av någon skeptikerorganisation eller av exempelvis Humanisterna. Jag representerade bara mig själv och jag har inte drillats i någon ”skeptikerskola”. Att ägna sig åt vetenskapsteori och vara allmänt intresserad av humanbiologi kan förvisso ses som en skola i skepsis i sig (det gäller nog all högre utbildning), men då menar jag inte skepsis som i ett automatiskt avståndstagande, utan som i en kritisk granskning av allt – inklusive de egna utgångspunkterna.

Denna attityd har jag för övrigt även till mycket inom skolmedicinen, för att inte tala om läkemedelsindustrin. Jag tycker förvisso att det finns en principiell skillnad, men inte att den ska ge något företräde per se. Och här skulle jag gärna säga en del, som jag tydligen inte får säga… Men det är mina åsikter, och inte hämtade ur någon självbekräftande åsiktsgemenskap; något som kanske inte bara skeptiker kan anklagas för, utan även många alternativmedicinare, new ageanhängare etc.?

Anledningen att jag alls besökte mässan var inte bara den att det fanns ett antal utställare som intresserade mig ”på riktigt” (rehabiliteringmetoder, träningsmodeller mm), utan också att jag ville göra en kartläggning av hur ett uppenbart utvidgat och förändrat hälsobegrepp kunde tänkas manifestera sig i praktiken. Därav mitt intresse också för de delar som inte representerar sådant som vi av tradition kommit att förknippa med ”hälsa”, och därav min inledande fråga om i vad mån det kändes helt oproblematiskt att se homeopati som en del av hälsa och som ett inslag på en hälsomässa.

Min förhandsinformation sa mig att jag skulle finna en hel del rena skönhetsprodukter, mycket kringutrustning, samt åtskilliga kostregimer och rehabiliteringspraktiker som faller utanför de mer konventionella. Jag väntade mig också en del mindfulness, meditation och liknande, där vissa delar skulle tangera (får jag inte säga). Men den stora mängden av det sistnämnda och ren alternativmedicin gjorde mig ändå förvånad och litet förskrämd (eftersom jag nu är en sådan där som jag är). Men att studera eller konfrontera just den var inte mitt huvudsyfte. Och har inte blivit.

Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tycker det är ett oskick att tvunget behöva köns- och åldersbestämma den en pratar om. Ses kritiken som mer galen eller oförskämd om de parametrarna sammanfaller med er typiska intressent, än om den kommer från en ung man, en åldrig dam eller vem som?

10 KOMMENTARER

 1. Jag gillar att du konfronterade homeopaterna på mässan. Bra jobbat! Jag håller också med dig om att sådana pseudobehandlingar inte har på en hälsomässa att göra. Dock kan jag tycka att det varit snyggare att från början klargöra att du spelade in samtalet. Det hör liksom till god sed kan jag tycka.

 2. Jag tycker hon ger en förklaring till sitt beteende, inte att hon försöker göra det. Förminskning är ju en välkänd härskarteknik

 3. Hej Kia, angående studier, så kan du ju börja här: https://dagenshomeopati.se/2011/12/23/studier-visar-att-barn-med-adhd-blev-battre-av-homeopati/

  eller så…
  https://dagenshomeopati.se/2011/11/21/homeopati-bra-for-infektionsdrabbade-barn/

  Också, gör inte misstaget att tro att ”vanlig” medicinsk forskning är mycket bättre än forskning kring alternativa metoder. Ekonomiska motiv styr och det har visat sig att många helt enkelt fuskar:

  http://www.redicecreations.com/article.php?id=22052

 4. Ärligt talat förstår jag inte idén med att ”söka” vetenskapligt bevis för homeopati i en hälsomässa. Det finns ju internet! Man kan hitta både vetenskapliga för och emot argument som man kan läsa och bilda sin egen uppfattning om homeopati eller annat för den delen hemma i LUGN OCH RO istället på stående fot på en, kanske full packad, mässa.. Var det första gången Kia Sigge fick veta av homeopatins existens? Om det inte så känns det som att man är ute efter en konfrantation och då kan man undra varför. Självklart folk som jobbar med homeopati (eller annan behandlings form) kommer att försvara den och lägga fram bevis om de kan.

  Väl underbyggda vetenskapliga forskning om homeopati i all ära men man glömmer något viktigt: de som har positiva erfaranheter av (klassisk) homeopatin. Det finns ju hur många som helst positiva erfaranheter som privata personer haft av (klassisk) homeopati. Det vore både respektslös och dumförklarande att förneka och förklara alla dessa positiva erfarenheter med placebo effekt. Om placebo fungerade så bra då borde all medicin, inklusive skolmedicin borde ha positiv verkan. Det finns ju hur många människor som helst som äter skolmedicin och har positiva förväntningar att de ska tillfriskna men resultatet blir många gånger det motsatta (har hur mycket som helst personlig erfarenhet). Varför försöker man tillskriva varje tillfrisknande som skolmedicinens triumf/stryka (i de fall det hjälper) men när det gäller homeopati skall plöstligt all tillfrisknande tillskrivas på placebo effekten? Jag och mina nära har fantastisk goda erfarenheter av både Ayurveda och (klassisk) homeopati som definitivt inte kan förklaras med placebo. OCH jag vägrar deifnitivt acceptera att någon idiot förklarar mig eller mina erfarenheter! Jag har akademisk naturvetenskaplig utbildning i fysik och matematik och intresserad av bl a vetenskapernas idéhistoria, vetenskapsteori, human biologi etc. Jag måste också tillägga att jag är av naturen en väldigt kritisk inställd och skeptisk perrson OCH jag är inte en ”förnekare” av skolmedicin;det finns omständigheter då ingen annan medicin kan hjälpa bättre.

  Sedan finns det ett stor antal i grunden västerländsk utbidade läkare som inte varit nöjd med sin utbildning och kompetens och utbildat sig vidare inom t ex homeopati. De här läkarna riskerar förlora sina läkarlegitimationer och bli åtskrattat  av sina kollegor. Varför skulle de ta dessa konsekvenser, lämna dessutom ett yrke med en krävande och kostsam utbildning  och en välbetald, respekterad yrke? Man talar om fusk i olika, både skolmedicinska och alternativmedicinska, sammanhang men det här är ett faktum.

  Alla som är intresserad av vetenskapens arbetsmetoder borde veta att vetanskapens ramar är ganska snäva och dessutom saknar man i vissa fall möjligheter för att kunna mäta vissa fenomen. Glöm inte heller att vetenskapliga kretsar är många gånger väldigt konservativa och inte öppna för radikala ideér eller ifrågasättande av dagens ”heliga ko”. Vetenskaperna har flera gånger behövt redigera sin teorier. Att höja vetenskapen till en religion och utesluta suntförnuft är inte sund tycker jag.

  När det gäller i allternativmedicinsk sammanhang ska man, enligt mig, vara uppmärksam på nedanstående saker (jag rekommenderar er även ifrågasätta kompetensen/kunskapen hos den den läkare som ni vänder er i vårdcentral/sjukhus för många gånger har jag behövt besöka flera läkare för samma besvär men har fått olika diagnos. Det har hänt flera gånger att experten som jag kände mig tvungen att vända mig till sist dum eller skadlig förklarat den medicin jag fick från tidigare läkare! Så det gäller och lönar det sig att vara ifrågasättande när det gäller hälsa oavsett vem man söker hjälp hos):

  1) CHARLATANER! Det finns både som ”medicin” och utövare/terapeuter.

  2) Utövare/terapaeuter med bristande utbildning och engagemang för sitt yrke och sina patienter.

  3) Vissa s k ”terapier”. Jag anser att en del vackra medicinska teorier är verkningslösa, även om de låter bra, för att de är så subtila att det inte går att göra någon behandlingform av dem åtminstone med dagens teknik och erfarenhet nivå. Jag tycker att man bör skilja på teorin av en alternativ behandling och i vilken grad är behandligen i våra dagar utvecklat utifrån den teorin.

  Nihal

  • Något viktigt jag har glömt: det finns ju mängder med frågor som vetenskapen inte kan besvara idag och så har det varit i historien men med tiden har vissa frågor fått vetenskaplig förklaring. Vi vet och inte kan veta hur långt vetenskapen kommer att komma under närmaste decennier och ge svar till dagens frågor. Bara för att det inte finns vetenskapligt bevis (om vi antar att det är det för homeopati men så mycket jag vet de teorierna som försöker ge en föklaring till homeopatin är minst sagt ”svindlande” och radikala ur vetenskaplig perspektiv) idag innebär inte att det kommer förbli så. Vetenskaperna utvecklas ju hela tiden. Människan löser ju mer och mer av världens gåtor.
   Nihal

 5. Hej Kia, bra att du presenterat dig här. det blir alltid en bättre diskussion då man vet vem man pratar med. Under ”Robert Hahns blogg” finns en sammanställning av studier om Homeopati. Läs den och återkom gärna med synpunkter. mvh Viveca

 6. ”I believe that ignorance is the cause of not accepting the principles of homeopathy; but ignorance, is a crime when human lives are jeopardized. No honest man, when sees the achievements of homeopathy, can deny them. He has no other choice”

  Sir John Weir
  Sir John Weir royal Homeopathic Physician serving George V. Edward VIII, George VI and the queen Elizabeth II

  • Så klok som du verkar vara, brukar man inte uttala sig så klart om det man inte lärt sig. Menar de som av erfarenhet lärt sig att det finns mer i världen än man vet…

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.