Homeopatisk cancerbehandling på Santa Croce-kliniken i Schweiz

0
865

 

Santa Croce-kliniken i Schweiz
Santa Croce-kliniken i Schweiz
Varför tilltar intresset för homeopatisk cancerbehandling?
jens wurster
Dr Jens Wurster

Dr Jens Wurster: Homeopatin har en otrolig kraft att påverka tumörer och kan även få vissa av dem att tillbakabildas. Med hjälp av homeopati kan t.o.m. en del patienter med tumörer som bildat metastaser tillfriskna [om detta föreläste Wurster på Liga*-kongressen i Berlin 2005].

Behandlar ni olika cancersjukdomar på olika sätt?

Det finns naturligtvis homeopatiska medel som är mer lämpade för den ena eller andra cancersjukdomen, men vägvisande för varje terapikoncept och varje cancer är de individuella symptom som patienten uppvisar. Men även tumören uppvisar individuella symptom. Behandlar vi exempelvis en patient med långt gången bröstcancer med Phosphorus förbättras sannolikt hennes allmäntillstånd. Men därmed är det inte sagt att tumören påverkas. En utvecklad tumör visar ofta upp tumörspecifika symptom, som pekar på ett passande homeopatiskt medel. Det kan röra sig om tumörens färg, eventuella utsöndringar från den eller arten av smärtor som uppträder.

Vad händer när en cancerpatient kommer till Santa Croce-kliniken?

Först tar vi en anamnes på några timmar för att utröna hur patienten haft det innan tumören utvecklades. Därefter följer en utvärdering och analys av symptomen, d.v.s. man försöker finna ett medel som passar just denna patient. Sedan letar man medel för eventuella miasmatiska blockeringar och kanske även tumörspecifika medel. Efter det tittar vi på alla av den konventionella sjukvården orsakade skador av cellgifter och strålning och funderar ut medel mot dessa. Då dessa förberedelser är avslutade utarbetar vi ett individuellt terapikoncept. Tillsammans med patienten gör vi upp en lista på belastande symptom såsom smärtor, sömnstörningar, tumörens utseende och omfattning, psykiska problem såsom ångest och bekymmer etc. Sedan ger vi ett homeopatiskt medel, för det mesta i LM-potens, och analyserar symptomen varje dag och granskar reaktionerna på medlet.

Hur många patienter behandlas på Santa Croce och vilka cancersjukdomar är de vanligaste?

Vi är ett team på sex läkare och vi försöker behandla så många patienter som är oss möjligt. Patienterna stannar ca 10-14 dagar på kliniken för att vi ska kunna utvärdera de homeopatiska medlen och reaktionerna. Själv behandlar jag ca 80-100 nya patienter årligen. De vanligaste cancersjukdomarna hos oss är bröst-, prostata- och tarmcancer, liksom kvinnliga underlivstumörer. Vidare har vi många patienter med cancer i bronkerna, melanom, hjärntumörer, leukemier, lymfom och sarkom.

Vari ligger skillnaden mellan homeopatisk och skolmedicinsk cancerbehandling?

Skolmedicinen betraktar tumören som en lokal företeelse som ska behandlas aggressivt, vilket leder till att immunförsvaret försvagas. När man analyserar studier över cancerpatienter som tillfrisknat, ser man att immunförsvaret spelar den helt avgörande rollen. Tidigare trodde man att cellgifter dödar cancerceller direkt, men det sker endast i få fall. I stället uppstår en skada på DNA:t i tumörcellen. Är immunförsvaret då intakt kan det uppfatta detta och via diverse celldödsmekanismer förstöra tumörceller. Men ju långvarigare och aggressivare en cellgiftsbehandling är desto mer försvagas immunförsvaret och dessa regleringsmekanismer sätts ur spel. Mycket snart bildas tumörceller som är både cellgiftsresistenta och väsentligt aggressivare. Detta är förklaringen till att många patienter kan uppleva en kortfristig återhämtning, varpå cancern får ett galopperande förlopp.

Hur ser en optimal cancerbehandling ut ur er synvinkel?

Den optimala cancerbehandlingen börjar egentligen redan innan cancern utvecklats. Cancer är en systemisk sjukdom och patienten insjuknar ofta på ett ställe, där kroppen är genetiskt försvagad. Det gäller alltså att stärka immunförsvaret, att återställa kroppens avgiftningsfunktioner och att åstadkomma en psykisk jämvikt. Ger jag en patient ett homeopatiskt medel som visar sig ha en gynnsam effekt på cancern, då utgår jag ifrån att detta medel fem år tidigare hade förhindrat en tumörutveckling. Dr Spinedi [grundaren av Santa Croce-kliniken] berättade nyligen för mig att på hans lärares praktik, dr Künzlis, förekom praktiskt taget inga cancerfall. Och ändå drev Künzli praktiken i över 40 år. Att förebygga cancern är det första viktiga steget.

Kan homeopati och skolmedicin kombineras vid cancer?

Javisst. Man bör då inleda behandlingen med homeopati för att undersöka reaktionerna på medlen. Vid operabla tumörer kan en operation befria organismen från tumörbelastningen. Men mycket viktigt är då att ge homeopati samtidigt för att förhindra återfall, eftersom orsaken till tumören inte är avlägsnad i och med operationen. Vid snabbväxande tumörer kan en individuell tumörspecifik kemoterapi leda till att man får stopp på tillväxten. Men patientens immunförsvar måste samtidigt stärkas med hjälp av homeopati för att kunna bekämpa tumören och på så sätt kan man ibland nå förbluffande resultat. Vi testar alla metoder noga, såväl homeopatiska som skolmedicinska.

Om cancern inte kan besegras, vilka positiva effekter kan homeopatin då ha?

De flesta patienterna här får en förbättrad livskvalitet och en förmodad längre överlevnad. Ofta klingar smärtorna av. Många patienter har levt i åratal fulla av ångest och förtvivlan eller ilska och vrede. När de sedan får ett passande homeopatiskt medel upplever de djupgripande själsliga förändringar. Detta är en ovärderlig vinst. Det är också stor skillnad mellan att dö under ångest och förtvivlan och få morfin på slutet och att fridfullt somna in. Homeopati kan ofta underlätta övergången från liv till död. Det är för övrigt obegripligt hur läkarna kan ge en 20:e cellgiftsomgång till en patient på dödsbädden …

Det finns tusentals dokumenterade fall där folk blivit friska från cancer med homeopati. Varför finns det än så länge ingen studie som skolmedicinen godtar?

Tyvärr gäller fortfarande som utvärderingskriterium att det ska vara placebokontrollerade dubbelblindstudier och det strandar på att man inom homeopatin behandlar patienten helt individuellt och att en diagnos inte indikerar samma medel hos alla. Vi samarbetar med ”Zentrum für Tumorbiologie der Universitätsklinik in Freiburg” och där har man redan retrospektivt analyserat över 300 av våra cancerpatienter. Resultaten har varit så lovande att vi sedan början av 2004 genomför en framåtblickande studie, där varje ny patient införlivas. Kontrollgruppen utgörs av rent skolmedicinskt behandlade cancerpatienter på en onkologisk klinik i Freiburg. Det rör sig om en ”Matched-Pairs”-studie där huvudkriterierna är överlevnadstid och livskvalitet. Vi hoppas att denna studie, som är vetenskapligt oomtvistlig, ska bli ett genombrott i erkännandet av homeopatin vid cancerbehandling.

Vad önskar ni er inför framtiden?

Trots intensiv vetenskaplig forskning ökar cancern allt mer och min högsta önskan skulle vara att cancer förebyggs på så sätt att vi läkare börjar behandla barn och kommande generationer med homeopati. (Sammandrag av intervju med dr Wurster på nätet: Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte/Informationen.)
__________________________________________
* Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis. I en youtube-film på https://www.youtube.com/watch?v=uwwdpnh7Uq4 ingår ett avsnitt om Santa Croce-kliniken. Där nämns att över 100 patienter dittills botats från cancer med hjälp av homeopati på denna klinik.

Utdrag ur ”Tidskrift för Homeopati” Nr 2/2014
Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati

Facebooksida till Santa Croce kliniken

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.