Högskoleprovet driver med homeopatin

41
1043
m
Årets högskoleprov har en fråga om homeopati som stinker VoF lång väg.

Angreppen mot homeopati är inte bara simpla och rent löljliga, de avslöjar också en pinsam okunskap hos dem som kritiserar homeopati. Den som har gjort frågan till högskoleprovet skulle få fel på frågan om han/hon själv svarade på den, om det var sanningen som fick bestämma om svaret är rätt eller fel.

Det minsta man kan begära är att personer som kritiserar och misskrediterar homeopatin ska veta att homeopatiska läkemedel inte bara spädes i all oändlighet, utan också mellan varje spädning även skakas kraftigt tio gånger.

Det man kan undra är, vilken okunnig person har gjort denna fråga till högskoleprovet och varför tror sig personen vara skickad att ställa en fråga om ett ämne han uppenbarligen inte behärskar? År ut och år in ska okunniga personer få angripa homeopatin. Kritik kan vara ok, men innan man kritiserar ska man veta viktig fakta. Och den som skriver att man späder vätska många gånger, men samtidigt inte nämner att homeopatiska läkemedel samtidigt skakas har missat fundamental fakta om homeopati och bör helt enkelt hålla tyst, tills han/hon har läst på bättre.


PERSONLIGT MEDDELANDE TILL DAN LARHAMMAR!
Dan Larhammar, sluta förvräng homeopatin. Du lurar folk till att själv börja vilseleda andra människor, vilket den här frågan till högskoleprovet visar.

Du som självsvåldigt har gjort dig till auktoritet på homeopatins område, trots att du saknar adekvat utbildning, se till att ta reda på fakta bättre innan du håller föreläsningar om homeopati. Din prestation på Kulturhuset var under all kritik. Och det är ju inte konstigt att okunskapen om homeopati frodas, när grabbiga grabbar och en och annan tjej, tar dig som auktoritet. Jag undrar är du så här okunnig på riktigt, eller är du förblindad över egen omnipotens, eller är det möjligen ett spel du håller på med för egen vinnings skull? Och då tänker jag framförallt på företaget din fru har, Larhammar Consulting där du sitter i styrelsen. Företaget erbjuder tjänster till Läkemedelsindustrin. Kan det vara så enkelt att du har ekonomiska intressen att ta vara på och därför tillåter du dig själv att ägna dig åt osaklig kritik på homeopati och även lär ut en förvrängd felaktigt uppfattad homeopati till lättlurade människor?

Mvh
Marina Szöges

41 KOMMENTARER

 1. Bra skrivet Marina. Okunskapen i Sverige om homeopatins förträfflighet är så kompakt.. Många dör hellre av läkemedelsbiverkningar än provar homeopati som botar de flesta sjukdomar på ett samtidigt skonsamt o verksamt sätt till låg kostnad jämfört med läkemedelsintag.

 2. Mycket bra skrivet. Vad har Homeopati att göra med Högskoleprovet? Det man inte kan, ska man inte yttra sig om. Denna D. L har ingen kunskap om Alternativ medicin…..

 3. Är frågan i högskoleprovet ställd i relation till en viss text? Den verkar som den hänvisar till en text eftersom den har formuleringen ”enligt författarna” – vilka författare?

  • Jag vet inte vilka författarna till texten är, men att det var en läsförståelsetext gör inte saken bättre. Texten man har valt är inte korrekt eftersom den inte tar med att ett homeopatiskt läkemedel skakas och spädes. Om människor inte var så felinformerade om homeopati skulle detta inte ske. I och med att detta sker till och med på ett högskoleprov innebär att felinformationen kommer att fortsätta. Jag ser mycket allvarligt på detta att det får förekomma.

   • …och att tro att homeopati är overksamt och bara placebo, det är tillåtet, men informationen ska vara korrekt och det är den inte i det här fallet. En text i ett högskoleprov ska vara sann och inte en tro, därför bör det över huvudtaget inte stå att homeopati är overksamt och placebo i ett högskoleprov.

  • Umeå Universitet svarar såhär:
   Tack för ditt brev med synpunkter på MEK-uppgiften om homeopati i vårens högskoleprov.

   Texten är hämtad från en artikel i Dagens Nyheter från 2008, där journalisten Anna Bratt refererar en bok av två författare, en vetenskapsjournalist och en läkare, som har gått igenom ett stort antal studier om alternativmedicin och därefter ger sin syn på ett fyrtiotal olika typer av alternativa behandlingar. Det som sägs i uppgiften är författarnas åsikter efter att ha gjort denna studie, vilket framgår av formuleringen ”enligt författarna”.

   Att denna uppgift är med i provet beror framför allt på goda mätvärden. Vi prövar ut ett stort antal uppgifter med skiftande innehåll, och de som fungerar bäst mättekniskt hamnar i en uppgiftsbank. Denna uppgift kom sedan in i det reguljära provet p.g.a. att en uppgift behövde bytas ut när provet i övrigt var klart. Ersättningsuppgiften skulle vara en treordare med vårdtema och en viss svårhetsgrad, och det var bara denna uppgift som uppfyllde alla kriterier.

   Vi är medvetna om att det råder delade meningar om många saker som skrivs i tidningar och tidskrifter, och vår ambition är givetvis inte att trampa någon på tårna. Men vi ser inga skäl till att utesluta texter som denna. En annan gång kan det komma en text som förespråkar alternativmedicin.

   Vänliga hälsningar

   Maria Johansson

 4. Det står i texten att preparaten späds. Om spädningen sker med skakning eller omrörning eller på något annat sätt som ger fullständig blandning av lösningsmedlet och det lösta ämnet spelar ingen roll.

  • Fel. Det homeopatiska medlet MÅSTE skakas samtidigt som det spädes. Om man bara späder och späder blir det ingen potensiering och medlet blir bara utspätt, precis som ni skeptiker påstår och skrattar åt.

   Det är helt otroligt att du Dan Larhammar kommer hit på Dagens Homeopati och talar om för oss homeopater och påstår att homeopatiska medel kan röras ihop. Du verkar inte ha förstått ens det mest fundamentala inom homeopati. Här en lektion, vad som är viktigt att veta om homeopati:
   1. Likhetslagen.
   2. Prövningar av homeopatiska medel, där man tar reda på vilka symptom ett homeopatiskt medel kan skapa hos en frisk människa. Samma medel kan bota liknande symptom, enligt likhetslagen, hos en sjuk.
   3. Individualisering av fallen.
   4. Minsta möjliga dos, Där homeopatiska läkemedel dels skakas och dels spädes. För att få ut den läkande effekten hos ett medel krävs att medlet skakas kraftigt minst tio gånger mellan varje utspädning, som på homeopatispråk heter succussion, vilket innebär att medlet skakas kraftigt mot ett hårt elastiskt underlag, alternativt skakas i en potensieringsapparat.

   • Vad som kan betraktas som ”otroligt” i sammanhanget kan vi verkligen diskutera. Kan du ge referenser till vetenskapliga studier som visar skillnad mellan preparat som beretts genom olika typer av utspädning?

    • Homeopatiska medel har tillretts sedan Hahnemanns tid, alltså i drygt 200 år på detta sätt, genom spädning och skaka kraftigt 10 gånger. Det är Du som har bevisbördan, att komma med studier som bevisar din hypotes, att det inte är nödvändigt att skaka och späda ett homeopatiskt medel.

     I övrigt tycker jag att det är helt barockt att du ifrågasätter homeopatibranschens metod att tillreda homeopatiska läkemedel. Förresten du är ju apotekare, du vet väl att det finns homeopatisk farmakopé, där vartenda steg hur man bereder homeopatiska läkemedel står nedskrivet. Ta och läs där istället och sluta ifrågasätt den homeopatiska läkekonstens empiriska erfarenhet.

     • Att en metod är gammal är ingen garanti för att den fungerar. Hahnemann postulerade sin idé innan Amadeo Avogadro räknade ut hur många partiklar som finns i en viss mängd av något och innan massverkans lag var beskriven. Båda dessa slutsatser är vetenskapligt bevisade av miljontals omsorgsfulla experiment och observationer. Hahnemanns koncept har således visat sig vara bakvänt och fel. Därmed är det den som tror på Hahnemanns föråldrade och motbevisade idé som har bevisbördan. Och därtill att bevisa att blandning med skakning skulle skilja sig från blandning med omrörning.

     • Eftersom jag vet att homeopati fungerar plus hundratusentals övriga homeopater runt världen samt alla botade patienter, måste det finnas något mer kvar efter Avogadros tal. Det vet vi också inom homeopatin att så är det. Beviset är alla botade patienter. Det är bevis nog. Annars om du inte tror mig kan du läsa mer här om homeopatiska läkemedel: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0037-1617448.pdf

      Forskning pågår och snart är det bara för dig och övriga kritiskt lagda, varefter forskningen fortskrider, att inse att ni är överbevisade.

     • Både medicinhistorien och alternativmedicinhistorien är full av metoder som förkastats sedan de visat sig bestå av placeboeffekter. Det är de omsorgsfulla undersökningarna i jämförelse med relevanta kontroller som lett till sådana slutsatser. När utövare av en metod säger att de ”vet” och att ”så är det” vittnar det om ett förbluffande högmod och brist på ödmjukhet inför patienternas placeboeffekter.
      Med tanke på den låga kvaliteten på Cartwrights tidigare studier, och hans tro på shamanism, måste man även denna gång, med en artikel av honom som ensam författare i en tidskrift om homeopati, förhålla sig mycket tveksam till de sensationella slutsatser han försöker dra. I det sista textstycket räknar han upp en rad komplikationer och tvingas ta till krystade förklaringsmodeller som plasma och elektromagnetism. Dessa faller dock på grund av att han bortser från kvantitativa aspekter och från egenskaperna hos vatten.

 5. Dan Larhammar skriver ”När utövare av en metod säger att de ”vet” och att ”så är det” vittnar det om ett förbluffande högmod och brist på ödmjukhet inför patienternas placeboeffekter”
  Och jag säger: Ok, jag har brist på ödmjukhet för att jag ser att patienter blir friska av homeopati och du säger att det bara är en ”placeboeffekt”. Men om placeboeffekten är så stark inom homeoptin, så att sjuka blir friska, då är väl det jättebra. För det viktiga är ju att patienten blir frisk, eller hur? Sedan om du kallar det för placeboeffekt och jag kallar det för medicineffekt, det spelar ju ingen roll. Det viktiga är att den som är sjuk, kan få hjälp och det får man inom den homeopatiska läkekonsten.

  • Ok, vi säger att homeopati bara är, som du Dan Larhammar påstår, bara placeboeffekt. Men håll med om att placeboeffekten är fantastiskt bra inom homeopatin, när både Isabelle och hennes mamma är övertygade om att homeopati har hjälpt. Mamman säger det uttryckligen och Isabelle säger det genom att helt enkelt att bli frisk.

 6. Marina, jag kan bara inte låta bli att kommentera ett par saker i ovanstående diskussion:

  1. Jag var på samtalet på Kulturhuset som du refererar till ovan. Du påstår att Dan Larhammar uppvisar stor okunnighet avseende homeopati. Jag undrar verkligen vad du syftar på för det var verkligen inte några kontroversiella saker som Larhammar eller hans samtalspartners tog upp under den timme föredraget varade.

  2. Det jag främst hakar upp mig på här är dina kommentarer som handlar om skakning. Som fysiker kan jag inte låta bli att grunna på vad som menas med 10 skakningar. Menar du att det inte får vara varken fler eller färre än detta antal? Låt säga att det är 10 skakningar som gäller, hur kraftiga ska dessa då vara för att räknas som tillräckliga? Eller är det t.o.m. så att de inte får för kraftiga? Om 8 kraftiga skakningar motsvarar 10 något mindre kraftiga skakningar, säg rent energimässigt, ger de då samma slutresultat?

  Du måste hålla med om att detta är något en icke-frälst homeopat kan ha svårt att ta till sig. Om det måste vara precis 10 skakningar, varken fler eller färre, betyder det att det utspädda vätskan på något sätt är ”intelligent”? Jag får helt enkelt inte ihop det.

  Vi har diskuterat homeopatins verkningsmekanism tidigare och alltid hållit en god ton, det hoppas jag att vi kan göra även denna gång, trots att jag är aningen petig med detaljer 🙂

  • Hej Brynolf!
   Homeopati är inte lätt att förstå sig på, det visar Dan Larhammar med klar tydlighet och du verkar också passa in i samma skara. Jag gör ett försök och förklarar litet:
   1. Han påstår att det inte finns några vetenskapliga bevis, ”möjligtvis några små men de är inte replikerade och homeopati var en vacker tanke men höll inte för en vetenskaplig granskning”. Och där säger jag att eftersom jag och alla andra homeopater har en helt annan uppfattning än DL, vi märker ju att homeopati har effekt, så visar det DLs regiditet och ovetenskaplighet när han säger så. Det är mer vetenskapligt att lyssna på dem som har erfarenhet än att sitta och dissa, det man inte vet något om. Dessutom påstår han att homeopati är orimligt. Det är vad han tycker, för han har inte frågat oss. Vi som utövar homeopati vet att homeopati är rimligt och har förmåga att bota.
   2. Vad gäller den biten, ta kontakt med tillverkare av homeopatiska läkemedel, så får du bättre svar. Men för att få en bra effekt ska medlet skakas kraftigt, skakas det för hand så dunkas det emot ett underlag. Tio skakningar är det vanliga för annars blir det ingen potentiering. Kan ju också funka med fler, men jag skulle tro att erfarenhetsmässigt har man kommit fram till att det räcker med 10 skakningar. Men som sagt ta kontakt med en tillverkare istället, så kan du nog få bättre svar.

   Sedan övrigt är jag urtrött på att diskutera sådana här saker med folk som inte verkar vare sig vilja fatta eller ha förmåga att förstå sig på homeopati. Ni stänger igen och vill inte ta in kunskap och jag slösar bort viktig tid på att förklara saker för folk som ändå inte vill begripa någonting. Om du tänker skicka in ett till inlägg med följdfrågor så avråder jag dig för att göra det, för jag kommer inte att svara på det i alla fall. /Marina

 7. Hmm… Att kritisera och förlöjliga den i första hand oskadliga läkekonsten samtidigt som man lobbar för och tjänar enorma pengar på att sprida giftiga onaturliga substanser som inte har botat en enda person, men däremot skadat en hel del människor och även andra, främst vattenlevande, organismer – det är vad Dan L sysslar med. Det är ju klart, man kapar inte den hand som föder en, men samtidigt är det föga imponerande att ha en ”så hög kunskapsnivå” utan att ha någon ödmjukhet och insikt att det faktiskt finns saker och fenomen, förutom de allmänt kända fysikaliska och kemiska, som du ännu inte begriper och förmodligen aldrig kommer att begripa. Så det är fantastiskt att du upplever dig själv som expert på området, men det är djupt tragiskt att du, via de statligt finansierade medierna, matar en massa ännu mer okunniga människor med din trångsynta rappakalja utan att de ifrågasätter den.

  Talesättet ”Ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet” har du lyckats dribbla bort totalt i din strävan att smutskasta och förlöjliga det du inte ett dugg begriper dig på. Du anser dig vara så fullkomligt bildad att allt du inte anser vara värt att existera bokstavligen sopas bort i syfte att etablera ett fullständigt kemiskt monopol och att ingen vårdbehövande har annat val än att utsättas för den kemiska misshandel som har idag tagit gigantiska proportioner och suger människorna och staten på resurser utan att erbjuda några som helst äkta och hållbara resultat. Här snackar vi hög moral eller hur!!! Det är så att ingen blir frisk av era piller. Symtomen smusslas bort, men sedan du slutar med ”medicinerna” är symtomen tillbaka och dessutom har de några ytterligare kompisar med sig, de sk ”biverkningarna”, som i sin tur ska behandlas med några andra piller. Men hur vetenskapligt är det då? Hippokrates ed – den moraliska måttstocken, som traditionellt avläggs av bl a läkare, har blivit inget annat än en betydelselös formalitet och att ”i sin yrkesutövning undvika att skada sina patienter och förse dem med giftiga ämnen” gäller inte längre, då allt som skrivs ut av läkarna är giftigt i olika grad, slår ut olika system i kroppen och ger inga som helst hälsofördelar. Någon äkta, genuin läkekonst, som verkligen gräver fram och åtgärdar sjukdomens orsak, existerar inte idag tack vare sådana som du, Dan L.

 8. Olga, först och främst hoppas jag att du aldrig blir så sjuk att du skulle behöva använda evidensbaserade läkemedel. Du skrev ”ingen blir frisk av era piller” och ”allt som skrivs ut av läkarna…ger inga som helst hälsofördelar”. Det är obegripligt att du kan uttrycka dig så hånfullt mot alla männniskor som behöver använda läkemedel för sin överlevnad eller för nödvändig symptomlindring med exempelvis insulin för typ 1-diabetiker, kortisol vid CAH, narkosmedel vid kirurgi, smärtlindrande medel vid migrän eller antitrombotiska läkemedel mot blodpropp. Listan över läkemedel som angriper sjukdomars orsaker är mycket lång, exempelvis antibakteriella läkemedel, läkemedel mot HIV vid AIDS och malariamedlet artemisinin som utvecklades ur folkmedicinsk kunskap och belönades med Nobelpriset.

  • Dan, ursäkta att jag blandar mig i det du säger till Olga, men jag vill påtala att Olga inte har fel när hon skriver ”ingen blir frisk av era piller” Detta stämmer med ytterst få undantag. De allra flesta skolmedicinska läkemedel botar inte. De läkemedel du nämner botar inte någonting. Insulin botar inte, korttisol botar inte, smärtlindrande läkemedel botar inte heller och blodförtunnande läkemedel botar inte heller. Dessa läkemedel ersätter ämnen som saknas eller tillför en effekt som tillexempel förhindrar olidlig smärta eller proppbildningar.

   Vad gäller antibakteriella läkemedel, läkemedel mot HIV och AIDS samt mot malaria. Där kan man ju säga att antibiotika har förmåga att bota, dock ej vid antibiotikaresistens. Vad gäller HIV och AIDS där finns inga medel som botar, utan håller bara virusnivån nere. Slutar patienten ta läkemedlet stiger virusnivåerna igen. Vad gäller malariamedlet vet jag inget om, men om det också måste tas livet ut, så botar det inte heller, men om man tar det en kortare period och sedan är patienten frisk, då har malariamedlet botat.

   Det är med andra ord skillnad på att bota och att ge ett s.k. evidensbaserat läkemedel som bara håller symptomen i schack och som ofta måste tas livet ut.

   Med andra ord, att bli frisk av ett läkemedel innebär att patienten efter en tid inte behöver ta mer medicin = medicinfri. Att stå på livslång medicinering är inte detsamma som att, vara frisk.

   Du använder själv ordet ”symptomlindring” vilket vi vet betyder att symptomen lindras men innebär att ingen bot sker eller kommer att ske. Alltså man blir inte frisk av era piller utan det som blir är en s.k. symptomlindring (i bästa fall) och medföljande kommer också ofta en sidoeffekt som kan vara allt från lindriga biverkningar till tragiska dödsfall.

   • Det är förstås alldeles riktigt att vissa sjukdomar inte går att bota med nuvarande kunskaper och metoder. Det gäller exempelvis genetiska sjukdomar som CAH, hemofili och cystisk fibros, likaså AIDS där HIV-viruset inkorporerats på många ställen i arvsmassan. Då är symptomlindring ofta en fantastisk möjlighet och gör att människor tack vare läkemedelsbehandling i stället för att dö kan leva ett förhållandevis normalt liv. Fråga dessa patienter om de skulle vilja vara utan sina läkemedel även om de i strikt bemärkelse inte botar så att patienten kan vara helt utan läkemedelsbehandling.

    • Det handlar inte om att dessa patienter skall vara utan läkemedelsbehandling, det är ingen som har skrivit det. Så varför tar du upp det som en kommentar?

     Min kommentar var en bekräftelse på Olgas att ”ingen blir frisk av era läkemedel”, vilket jag håller med om. Det är ytterst få skolmedicinska preparat som botar, utan det enda de kan göra är att hålla symptom i schack genom att trycka ned symptomen. Sedan kan man diskutera ”hälsofördelar”. Det är klart att det blir en hälsofördel för den som får insulin eller bromsmedicin mot HIV, men för att få denna hälsofördel måste patienten ta sin medicin regelbundet och dessutom livet ut, vilket visar att patienten inte är botad och skulle få en väldig hälso”nackdel” om han/hon slutar ta läkemedlet.

     • Det som du cyniskt kallar ”det enda” räddar många liv. Man kan undra varför Olga och du förringar läkemedel som lindrar symptom på ett så dramatiskt sätt att de räddar liv, och varför ni tar upp detta på en homeopatisida när homeopati inte ens ger symptomlindring utöver placebo för dessa allvarliga sjukdomar.

     • Homeopati kan bota sjuka människor och gör det också i hög utsträckning. Men inte alltid. Till exempel vid diabetes typ 1, är det svårt att få till en bot så att insulinproduktionen kommer igång igen. Därför är även vi inom homeopatin positiv till att ge diabetiker insulin. Det är livsviktigt och det vet både du och jag. Däremot så kan homeopati hjälpa en diabetiker att bli friskare, till exempel kan man hjälpa denne så att det blir mindre komplikationer på grund av diabetessjukdomen. Vad gäller HIV och AIDS finns rapporter från Tanzania att homeopati har hjälpt patienter där.

    • Vilken kvalitet har rapporterna från Tanzania om att homeopati skulle hjälpa mot HIV och AIDS? Om de är vetenskapligt vederhäftiga så skulle de vara världssensationer. Olga strategi att kritisera evidensbaserade läkemedel för att inte bota i strikt formell mening är bara ett sätt att försöka ursäkta att homeopati inte har någon väldokumenterad effekt utöver placebo.

     • Hmm… hur menar du? Om ett s k läkemedel INTE botar en sjukdom i strikt formell mening, varför kallas detta för läkemedel och prackas på desperata människor överhuvudtaget? De flesta sjukdomarna/åkommorna har en orsak och det är väl det som behöver åtgärdas för att patienten ska ha en rimlig chans att bli frisk. Här bör också nämnas att inte ett enda skolmedicinskt preparat är biverkningsfritt, så när något behandlas skadas samtidigt något annat i kroppen. Homeopatiska preparat kan däremot inte skada. Även om vi antar att dessa preparat enbart har placeboeffekt, som du påstår här ovan, så är det ljusår före skolmedicinska dito, för inget av dem kan skryta med någon sådan effekt alls.

      Vill också säga att jag har inget intresse i eller någon koppling till vare sig homeopater eller alternativa läkemedelsindustrin, men ett sunt förnuft samt en djup besvikelse över läkarprofessionens oförmåga att se människan ur ett helhetsperspektiv (alltså inte som en hög reservdelar som alla ska behandlas för sig) och inom ramarna för sitt yrke sträva mot och systematiskt arbeta för en friskare (ej enbart symtomfriare) befolkning.

 9. Marina, angående din kommentar (från 180428?) med rubriken ”Personlig meddelande till Dan Larhammar” där du tar upp min hustrus enmansföretag: hennes expertis är inom det område som kallas regulatory och hennes uppgift är därvid att hjälpa företag, vanligtvis små företag som saknar sådan expertis, att förstå och följa regelverket för ansökan om godkännande av läkemedel. Att regelverket följs är förstås av avgörande betydelse för alla, både patienter, myndigheter och tillverkare. Flera av de läkemedel som min fru har arbetat och arbetar med är läkemedel mot sällsynta och allvarliga sjukdomar där det idag inte finns någon terapi eller bristfällig sådan. Dessa företag är avsevärt mindre än de stora företag som tillverkar homeopatiska preparat som Boiron, Weleda och Wala. Jag har ingen roll alls i hennes enmansföretag, jag står endast som styrelsesuppleant av adminstrativa formella skäl i enlighet med Bolagsverkets krav.

  • Dan, spelar ingen roll vad du har för slags förklaring angående din medverkan i Larhammar Consulting AB. Du och din fru delar väl hushåll? Ni har gemensam bostad och även om ni mot förmodan inte skulle ha gemensam ekonomi, så brukar ändå gifta par/sambos få fördel eller drabbas av partnerns ekonomiska styrka eller svaghet. Detta innebär att ju bättre det går för din frus företag, ju bättre är det också för dig. Hur mycket du än försöker bortförklara faktum, så sitter du i en JÄV-situation.

   • Marina, då är förstås alla homeopater och deras partners jäviga när det gäller homeopatiföretag eftersom homeopaterna är beroende av dessa företags produkter för sin verksamhet och sina inkomster.

    • Dan, hur tänkte du här?
     Jag sitter inte med i någon styrelse som vare sig säljer homeopatiska läkemedel eller skolmedicinska läkemedel. Min man har heller inga sådana kontakter. Han arbetar som sotare och är i övrigt djupt grundad i den svenska myllan. Och i övrigt finns vad jag vet inga sådana jävsituationer för övriga homeopater.

     • Jag sitter inte heller med i någon styrelse för företag som säljer läkemedel.

     • Det är bra att du inte gör det, men däremot så har du suttit i styrelsen och numera är suppleant i din frus företag Larhaamar Consulting AB, vars affärsidé är att få ut läkemedel på marknaden. Det handlar alltså om marknadsföring och är lika illa det.

     • Marina, jag är formell suppleant utan någon aktiv roll i min hustrus enmansföretag som hjälper små företag att tolka och följa myndigheternas regelverk för ansökan om godkännande av läkemedel. Om du är praktiserande homeopat som rekommenderar eller till och med säljer homeopatiska produkter har du i din verksamhet en direkt ideologisk och ekonomisk relation till de företag som tillverkar eller säljer homeopatika.

 10. Dan, skolmedicinska preparat du nämner kan tänkas rädda och förlänga livet på människor med sällsynta sjukdomar. Att peta in var och varannan sjukdom in i skaran av ”genetiska” sjukdomar är ett vanligt trick för att rättfärdiga förskrivning av kemikalier till människor…

  Förresten, varför har människan utvecklat såhär många konstiga sjukdomar? Jag kan tänka mig att orsaken ligger i att vi människor avlar på våra egna svagheter och har, med hjälp av allehanda preparat, ställt oss själva utanför evolutionsprocessen. Du vet, processen där den mest anpassade överlever och för sina starka anlag vidare. Hos oss människor är det långt ifrån så. Av humanitetsskäl är vi beredda att lindra och symtombehandla i all oändlighet. Jag säger inte om det är rätt eller fel… Människan är ju skapelsens krona… Däremot en sjuk människa eller den som får symtombehandla hela sitt liv och aldrig bli frisk… Ett sådant liv skulle iaf jag inte vilja leva. Der måste finnas en annan utväg och att vetenskapen inte kan/vill/bryr sig om att erbjuda den är allt annat än etiskt eller humant.

  Men om vi bortser från alla sällsynta sjukdomar och vänder våra blickar mot dem som rutinbehandlas mot diabetes II, blodfetter, blodtryck, depressioner, astma/allergier mm. På vilket sätt hjälps dessa människor till ett friskare liv? Det är en livslång behandling till ett gigantiskt pris – både hälsan, livskvaliteten och ekonomin stryker på foten för dessa människor och de fortsätter existera, helt övertygade om att deras sjukdomar är obotliga och måste medicineras. Alla dessa ”sjukdomar” (eller snarare symtom) är orsakade av felaktig livsstil och kan även botas med livsstilsförändring. Hur ofta kräver läkarna en total livsstilsförändring hos sina patienter och coachar dem till ett friskt liv? Nä, enklare att skriva ut ett piller och detta, tycker jag, är också helt oetiskt, oprofessionellt och vidrigt…

 11. Att tro att den moderna medicinen är det som har utrotat många sjukdomar är helt fel. Skolmedicinens effektivitet har överskattats. En effektiv renhållning, en bättre näringssituation, ett fungerande avloppssystem och en bättre hygien har haft den största betydelsen i modern tid jämfört med skolmedicinen. Allvarliga sjukdomar ökar snabbt i framför allt västvärlden där skolmedicinen har sitt säte. Skulle skolmedicinen vara så effektiv som man vill få den att framstå som skulle framför allt de allvarliga sjukdomarna sjunka i antal inte stiga. Den vetenskapliga medicinen sätter sig själv över alla alternativa former av behandling som finns och som inte ställer upp på det ortodoxa synsättet. Den medicinska professionen har fått mycket stor makt när det gäller att definiera vad som är och vad som inte är en sjukdom. Den medicinska professionen fungerar som domare när det gäller vad som ska räknas som vetenskaplig sanning och använder sin position och makt för att ”invadera” allt fler områden av människornas liv och lägga dem under medicinsk kontroll. Under de senaste decennierna har den biomedicinska modellen för sjukdom blivit föremål för en växande kritik.

  • Precis! Så är det! Vad som är hälsa och sjukdom har blivit upp till vissa invigda att avgöra. Att vara symtomfri är dock inte lika med att vara frisk, och fler och fler har börjat inse hur mycket skada och hur lite nytta den moderna allmänmedicinska professionen egentligen åstadkommer.

 12. Dan Larhammar, jag fick mail från Gunnar som tycker att eftersom du så flitigt diskuterar här på DH och uppenbarligen har gott om tid, så borde du även ha tid att diskutera saker som vi har pratat om att du skulle svara på. Och då tänker jag framförallt på brevet till KVA som sex homeopatiförbun och olika sammanslutningar skrivit under samt även också det som du och jag många gånger har pratat om, nämligen den australienska studien. När ska du svara på mina frågor där?

  (Först hade du inte tid för att du skulle ta hand om din mamma, sedan hade du inte tid för att du skulle undervisa hela veckan och sedan sade du att du inte hade haft tid för att du hade varit på Nya Zealand, men nu borde du väl ändå ha tid, eller?)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.