Forskning visar att potentiering av homeopatisk medicin skapar nanostrukturer

34
999

Ny forskning, den här gången från Indien, har återigen visat att nanoteknik kan vara förklaringen till vad som händer med den homeopatiska medicinen vid potentiering, då medlet skakas och spädes.

Homeopater har haft problem att förklara vad som gör att den homeopatiska medicinen fungerar och eftersom den är utspädd (och skakad) så många gånger att inga molekyler av ursprungsmaterian finns kvar, menar homeopatins kritiker att den inte är verksam.

Men nu börjar sanningen komma fram. I somras förklarade nobelpristagaren Luc Montagnier att han hade kommit på vad det är i homeopatin som fungerar, hur informationen skapas och upprätthålls. Han visar på resultat från forskningen på DNA sekvenser tillhörande patogena bakterier och virus som kan ge upphov till särskilda nanostrukturer i vatten och att dessa kan avge lågfrekventa elektromagnetiska vågor.

Nu har forskare i Indien också lyckats hitta nanopartiklar i skakad och spädd lösning. De undersökte homeopatisk medicin gjord på guld, koppar och järn, som de spädde ut i vatten och tittade på, med kraftfulla elektronmikroskop, och fann nanopartiklar i lösningen.

IIT-B’s chemical engineering department bought homeopathic pills from neighbourhood shops, prepared highly diluted solutions and checked these under powerful electron microscopes to find nanoparticles of the original metal. ”Certain highly diluted homeopathic remedies made from metals still contain measurable amounts of the starting material, even at extreme dilutions of 1 part in 10 raised to 400 parts (200C),” said Dr Jayesh Bellare from the scientific team. Läs mer

Nanoteknik betecknar teknik med en storlek lämpligt mätbar i nanometer. Det kan användas inom elektronik och materialteknik, men även inom kemiska och biologiska tillämpningar. Nano- är ett prefix som betyder miljarddel och kommer från det grekiska ordet nanos som betyder dvärg. En nanometer, nm, är en miljondels millimeter, en tusendels mikrometer; att jämföra med en typisk atom som är drygt 0,1 nm i diameter. Wikipedia

Läs mer: Luc Montagnier, Nobel Prize Winner, Takes Homeopathy Seriously

34 KOMMENTARER

 1. Inlägget tar åter upp den alltid kokande tidsfrågan om homeopatins så kallade verksamhetsbevis.
  Dagens osakliga diskussion kring homeopatins ”effekt” är som vi ser till stor del homeopaternas eget fel. Att arrangera djurförsök där det inte botas homeopatiskt, försök med oprövade ämnens effekt på isolerade parametrar (t ex potentierad pollenallergen på abstraktdiagnosen hösnuva) eller den löjliga uppståndelsen kring Benveniste och Montagnier vars experiment är utan samband med homeopatiskt botande.
  Experimenten firas dock av vissa kretsar som nytt hopp fastän de missar principiellt bevisföremålet homeopati.
  Därmed är de kontraproduktiva för läkekonsten homeopati.

  Homeopaterna borde inse att all vetenskap inte är naturvetenskap.

  Tacksam för kommentar.

 2. @Hej Lucus
  Du vill ha en kommentar, ja.
  Men vad ska jag kommentera, du tog upp så mycket allmänt om homeopati.
  Vänligen precisera litet och kom gärna med en fråga om det är något särskilt du undrar över.

 3. Ja Marina,

  Du skriver att
  ”Homeopater har haft problem att förklara vad som gör att den homeopatiska medicinen fungerar och eftersom den är utspädd (och skakad) så många gånger att inga molekyler av ursprungsmaterian finns kvar, menar homeopatins kritiker att den inte är verksam.”
  Betyder detta att homeopatin än så länge saknar ett vetenskapligt fundament?

  Lite längre ned säger du att sanningen börjar komma fram. Vilken sanning?

  Hälsningar
  Lucus

 4. Homeopatin står på ett stadigt 200-årigt fundament som inte går av för hackor. Fler och fler människor använder sig av homeopatin runt i världen. Anledningen till att homeopatin växer hela tiden beror med stor säkerhet på att patienterna märker att de blir friska.

  Det är bara homeopatins kritiker som inte förstår homeopatins effekt. Homeopater och deras patienter vet att det fungerar.

 5. Jag trodde att det var ”symtomlikhet” som gällde. Det är ju en kvalitativ jämförelse.
  Det du Marina talar om är molekyler, de hör ju mera till det mät-fysiska (kvantitativa)
  och jag förstår inte hur man kan förena och jämföra Kvalitativa storheter med Kvantitativa. Det blir fel varje gång.

 6. Hej Marina,

  Vänligen precisera litet, vad homeopatins 200 åriga fundament, ”som inte går av för hackor”, innebär. Om Du har svårt att förklara i korta drag, ge mig gärna några literaturhänvisningar.

  Vad stöder Ditt påstående att ”det är bara homeopatins kritiker som inte förstår homeopatins effekt”?

  Är effekt och verkan samma sak?

  Nu till en sista fråga för den här gången:
  Similia similibus curentur översätts av somliga ”liknande botar liknande”, av andra ”lika botar lika” och även ”lika skall bota lika”. Vad stämmer?

  En frågande Lucus

 7. @Run4life.
  Man ger en medicin som hos en frisk kan skapa samma symptom, som den ska bota hos den sjuke. Denna medicin som alltså ges enligt likhetsprincipen innehåller nanostrukturer.

  Att tekniken börjar närma sig homeoptin och man nu är nära att faktiskt kunna se den verksamma strukturen i den homeopatiska medicin, innebär att vetenskapen snart inte längre kan förneka att homeopatin har en vetenskaplig grund att stå på.

 8. @Lucus
  Jag rekomenderar att du läser Repertoriet Synthesis från pärm till pärm och sedan när du är klar med det kan du läsa Organon 6-e upplagan av Hahnemann.

  Du frågar också ”Är effekt och verkan samma sak?”
  Svar: Effekt betyder; verkan, intryck, energiomsättning per tidsenhet
  Verkan betyder; inverkan, påverkan, effekt, resultat.
  Med andra ord enligt Bonniers svenska ”standard ordbok” betyder det ungefär samma sak. Det finns också en skillnad på orden det ena är mer verkan och det andra är mer åt resultat hållet.
  Frågan är bara vad sådant ordvrängeri har med homeopati att göra?

  Sedan slutligen din sista fråga; ”Similia similibus curentur översätts av somliga ”liknande botar liknande”, av andra ”lika botar lika” och även ”lika skall bota lika”. Vad stämmer?”
  Svar: Alla tre har en ganska så lik betydelse.

 9. Marina,

  Hur vet du att det är nanostrukturer som är liknande, det är ju ren speckulation. Även om så vore fallet, bevisar det ingenting mera än att de finns där, det säger inget om patientens eventuella reaktion.

  Det finns inte i medlets nanostruktur att belladonna patienten vill böja sig bakåt när han har ont i buken.
  Homeopatin har en verklig grund att stå på.
  Patienten blir frisk. Om symtomlikheten uppfylls. Det är verkligt.

 10. Min första fråga svarar Du inte på.

  Jag har svårt att inse, på vilket sätt ett i mångt och mycket bristfälligt repertorium skall bidra till förståelsen av homeopatins vetenskapliga fundament. Började homeopatin med Schroyens eller ändå med Hahnemann? Organon däremot är mycket givande läsning. Redan första paragrafen säger att man inte skall ”äregirigt hopsmida sk system av tomma hypoteser”. Detta borde Du läsa om och om igen.

  Min andra fråga, om homeopatins kritiker, lämnar Du obesvarat.

 11. Skillnaden mellan effekt och verkan har stor betydelse för homeopatin.

  Effekt, som är naturvetenskapens kriterium, definieras som ”varje godtycklig reaktion (av kemisk, fysikalisk eller biologisk natur) på en stimulus”. Som fysikalisk enhet mäts effekten i Watt.

  Verkan däremot beskriver en förändring i riktning mot ett förutbestämt mål, tex läkning av sjukdom. Därför talar man inom medicinen om ett medels verkan och eventuella oönskade biverkningar. Effekten är alltid given men medlets verkan är individuellt avvikande.

  En lampa, som lyser med effekten 25W har en minimal verkan i solljus, men en mycket upplysande verkan på natten.

  Ser Du sambandet?

 12. @Run4life

  Det du skriver är helt korrekt.
  Men jag har inte sagt att nanostrukturer är liknande utan det jag menade är att den homeopatiska medicinen innehåller nanostrukturer.

  Sedan varför ett specifikt medel ger den effekt den gör återstår för vetenskapen att ta reda på. Troligen ser de olika ut på nanonivå och ger därför olika effekt.

  • Marina,

   Jag håller med om att man kanske kan finna nanostrukturer i en del potenser, men det säger inget om varför något händer i patienten om likhetsprincipen uppfylls.
   vad som händer i
   ännu högre potenser skall vi nog inte beröra.

 13. @Lucus
  Du skriver ”Organon däremot är mycket givande läsning. Redan första paragrafen säger att man inte skall ”äregirigt hopsmida sk system av tomma hypoteser”
  Och du Lucus tillrättavisar mig genom att skriva att detta borde jag läsa om och om igen.

  Du vänder Organon emot mig och det är humor. § 1 i Organeon ägnade Hahnemann åt den tidens läkare. Här nedan hela paragrefen i sin helhet:

  ”Läkarens högsta och enda kallelse är att göra sjuka människor friska, vilket man benämner att bota” icke äregirigt hopsmida s.k. system genom sammansättning av tomma hypoteser beträffande livsprocessernas egentliga väsen och sjukdomens uppkomst i organismens inre. Läkarna måste äntligen börja agera dvs verkligen hjälpa och bota.

  Hahnemann kritiserade alltså läkarna. Vidare kan man läsa i fotnoten till § 1: ”Att uppställa otaliga förklaringsförsök över sjukdomars yttringar och egentliga orsaker vilka alltid förblir okända i obegripliga ord och höljda groteska abstrakta uttryckssätt, vilket skall klinga lärt och imponerande på vanligt folk – medan alla världens sjuka förgäves suckar efter hjälp”

  Hahnemann skulle troligen vara mycket intresserad av molekkyler, atomer och nanostrukturer om han levat idag. Med andra ord, § 1 passar inte in på mig. Men däremot läser jag den med stor behållning

  En fråga: På vilka grunder anser du att repertoriet är bristfälligt?

 14. Dr K S Srinivasan från Madras gjorde en utförlig studie, som uppdagar Synthesis bristfälligheter. Du kan läsa efter i ”Zeitschrift fuer Klassische Homöopatie” 3/1997 under ”Die Wahnideen (Delusions)”. Även i ZKH 1/1999 avhandlar han bristerna.

  Att Hahnemann hade varit intresserad av molekyler och nanostrukturer, om han hade levt idag är Din spekulation. Kanske hade han även skrivit ut antibiotika. Vad vet vi?

  En sak är säker. Han visste ingenting om Dina partiklar och han visste inte heller någonting om Avogadros tal, som bestämdes först 1865. Så kan jag vara säker på att han inte utvecklade sina högpotenser med tanke på en närvaro eller frånvaro av molekyler och atomer.

  I Dina inbitna försök att ”bevisa” homeopatin har Du blivit offer för en otillåten analogislutledning: verkan av konventionella kemiska läkemedel beror på koncentrationen av de veksama molekylerna, alltså måste det även vara fallet, när det gäller homeopatiska läkemedel. Ingenting säger, att det nödvändigtvis måste vara så. Slutledningen gäller de facto empiriskt för kemiska medikament, men inte a priori för läkemedel i allmänhet. Här talar jag om fundamental logik och inte om homeopatins pro och contra.

  Det kavrstår några frågor, tänker Du svara på dem, ellr är de obekväma, undrar
  Lucus

 15. @Lucus
  Hur nanopartiklar och den homeopatiska medicinen hänger ihop eller inte hänger ihop kan jag inte förklara. Det Luc Montagnier har upptäckt är lovande och han forskar vidare på det.

  Du har missförstått mig litet, antagligen har jag varit oklar. Jag tror inte att homeopatin är grovfysisk. När medicinen skakas och spädes och den är spädd bortom avogadros tal, finns inte ursprungsmaterien kvar, utan det som har blivit istället är en finare materia, (nanomateria finns och det är möjligt att det finns ännu mindre materia än nanomateria som forskare inte har upptäckt än). Denna materia är osynlig för blotta ögat och man kan kalla den för energi.

  Den homeopatiska medicinen är eterisk och när man intar den går den på människans energifällt, och arbetar där. Lagar och rättar till så människan i slutänden mår bättre både fysiskt och psykiskt.

  Samma sak här, jag vet inte hur det går till men jag väntar med spänning på forskningsrön som borde komma i framtiden.

  Du svarade inte på min fråga varför repertoriet är bristfälligt. Det duger inte att komma dragande med två böcker, dessutom på tyska, för att förklara ditt påstående. Jag vill höra att du har tänkt själv och kan säga det med egna ord.

  Och jag kan säga direkt, du ska bara tro på dessa böcker om Dr K S Srinivasan är Klassisk Homeopat. Det är nämligen bara en sådan som förstår sig på ett repertorium.

 16. Marina,

  Jag förstår inte ditt sätt att resonera,du säger till Lucus att det homeopatiska medlet ”Lagar och rättar till så människan i slutänden mår bättre både fysiskt och psykiskt”. Hur kan du veta det?, Det är ju en ren spekulation som är lika substanslös som en högpotens.
  Du resonerar som motståndarna till homeopati, att det bara är molekyler och orsak-verkan som kan fungera.
  Du ger med ditt uttalande bara mera ved till den brasa som kommer att förstöra homeopatin.
  Jag rekommenderar di också att grundligt läsa Organon igen, och denna gång kanske du kan tillgodogöra dig något av vad Hahnemann faktiskt säger.

  Att det är SYMTOMLIKHET och inte nanostrukturer som är det viktiga.
  Detta kommer du att upptäcka efter några års arbete med ritiga egna patienter.

 17. Run4life, du blandar ihop begreppen. Som Lucus så älskvärt har poängterat;

  Det ena är effekt och det andra är verkan.

  Att det är symptomlikheten som är grunden i homeopatin är basen, det trodde jag du redan förstod att jag menade. Men vi tar om det en gång till för att vara på den säkra sidan:

  De symptom som ett ämne (i potensierad form) kan orsaka hos en frisk, kan det bota hos en sjuk människa = Lika botar lika. Paragraf 24, 26, 27 i organon.

  Alltså patienten blir botad enligt likhetsprincipen.Detta är verkan. Att patienter blir friska av ett medel som stämmer överens med sjukdomssymptom vet alla homeopater inklusive undertecknad.

  Detta ovan alltså att patienter blir friska av homeopati enligt likhetsprincipen är helt klarlagt av människor som förstår sig på homeopati.

  Men hur det går till är en anna historia, ingen vet. Men det börjar komma intressanta teorier om den saken. Att grundmaterien efter att ha blivit skakad och spädd i ca 23 gånger är borta, men någonting finns kvar. Vad detta någonting är som finns, återstår att upptäcka för vetenskapen. Luc Montagnier med sina nanostrukturer är i det sammanhanget mycket intressant.

  Du skriver att ”SYMTOMLIKHET och inte nanostrukturer som är det viktiga”
  Där har du alltså helt rätt men för att få rätt symptomlikhet måste det vara någonting i den homeopatiska medicinen som skapar just den reaktion som just den kroppen behöver. Varje människa är unik och hon behöver den homeopatiska medicinen som är specifik för just henne, och då pratar vi alltså om klassisk homeopati, där bara enkelmedel används.

 18. Marina

  Du säger det själv, det måste finnas något som får organismen att reagera, men vad är det? Det vet vi inte, det kanske är något helt annat än molekyler då vi ju oftast passerat Avogadros tal.
  Den möjligheten ser faktiskt större ut än att hänvisa till nanopartiklar. Det är ju inte säkert att det finns sådana i en potens över D9. Och även om det gör detta så säger det inget om patientens reaktion.
  Ditt resonemang är mycket bristfälligt, och jag tror inte du haft särskilt många patienter.
  Du säger vidare att du inte förstår bristerna i repertoriet, det vittnar också om bristande praktiskt patientarbete.
  Förstår du inte att om ett visst symtom kan ha 100 medel så måste man ha gjort stora generaliseringar för att få in dem under en rubrik.
  Följden blir då om man inte ser efter i Materia Medica på vilket sätt just det medlet passar i reprtorierubriken så missar man kanske patientfallet.
  Det du skriver är upprörande och motståndarna för homeopati skrattar och säger, med så dumma kommentarer är segern snart vår.

 19. Oj då Marina,

  Nu fick Du på moppen av run4life. Tydligen är han homeopat, men kanske inte av samma trosriktning.

  ”Zeitschrift fuer Klassische Homöopathie” är ingen bok utan en tidskrift, som kommer ut sex gånger om året. Jag har alltid trott, att Homeopatins språk är Tyska och att det mesta om Homeopati är skriven på Tyska. Men jag kanske har fel.

  Srinivasan är korresponderande redaktionsmedlem och naturligtvis homeopat med en mycket stor praktik. Huruvida han kallar sig ”Klassisk Homeopat” vet jag inte.

  Hans bidrag är dock alltid resultat av akribiskt arbete och mycket sakliga. Hans fallbeskrivningar avspeglar stor praktisk erfarenhet.

  Dessutom har jag fortfarande svårt att inse hur en homeopatisk telefonkatalog som Syntesis skall hjälpa mig att förstå Homeopatins vetenskapliga fundament.

  Du får absolut inte ta det personligt, men Dina utläggningar är en grumlig cocktail av lösa påståenden och egna föreställningar, blandad med grava felaktigheter. Vad värre är, så är dina anföranden ibland till och med sekteristiska (”det är bara homeopatins kritiker som inte förstår homeopatins effekt”). Ja ja vi och dom….

  Jag får intrycket att homeopatin, såsom den har bedrivits hittills räcker inte till. Till och med Vithoulkas resonansteori som alltid har försatt mig i behagliga svängningar är out och en ny teori om nanopartiklar gör att världsbilden passar ihop igen. Någon utländsk guru talar om, vad som är rätt och vad som är fel och ni kritiserar inte varandra. Och när världen inte förstår er längre, så snickrar ni ihop en egen värld.

  Tack för ordet, säger
  Lucus

 20. Lucus, jag tror inte att Run4life är homeopat. Han är hyggligt påläst, men inte mer.

  Run4life säger han läser organon men han måste ha missat § 123 -145 som handlar om läkemedelsprövning. Läser man där och förstår vad man läser fattar man varför repertoriet ser ut som det gör.

  Tittar man till exempel i repertoriet på ”ont i magen” under rubriken (abdomen, pain) hittar man ca 300 medel. Och det är av den enkla anledningen att ont i magen är ett mycket vanligt symptom, många medel har det symptomet i sin läkemedelsbild. Det är för generellt med ont i magen man måste inkludera andra symptom, som till exempel hur smärtan känns, var det gör ont, någon speciell tidpunkt på dygnet? samt andra viktiga bitar som medföljande symptom, favoritmat, rädslor. Har det hänt något innan magvärken? osv..osv…allt är individuellt och symptomuppteckningen blir också individuell.

  Sedan utifrån vad för slags svar jag får hittar jag en lämplig medicin, enligt likhetsprincipen. Ibland är den solklar men ofta brukar jag ha fler att välja mellan och då blir det till att läsa materiamedicia, för att kunna göra ett bra val. (Även om jag är säker på medel brukar jag ta en snabbtitt i MM för att kolla litet) Det är så man använder repertoriet – först söka symptom, hitta medicin och sedan läsa MM.

  @Run4life du kritiserar repertoriet, och menar att det generaliserar. Förstår du inte att repertoriet är uppbyggt så, men det vet man som homeopat, så det är inget problem.

 21. Ja du Marina,
  Du vet kanske att den stora paradoxen med att lära sig något, gör att man ödmjukt inser att man egentligen inte vet så mycket.
  Så jag tackar för ditt smicker att ”jag är hyggligt påläst” 16 år tycks ha gjort märke i alla fall.
  Dessutom håller jag nog med Lucus då han tror att den bästa homeopatiska litteraturen är på Tyska, det var ju trots allt Hahnemanns språk och de tidiga läkarna runt honom som förde homeopatin framåt.
  Först senare kom det engelskspråkiga homeopater, vissa som ju är maskiningenjörer och har tydliga problem med att lämna den Newtonska mekaniken.
  Jag är bekant med läkemedelsprövingen du nämner, men att dra in nanopartikel spekulationer i det? Jag vet ej om jag skall skratta eller gråta. Men korkat låter det.
  Men det är inte första gången någon Guru har ändrat världen så den passar till sin teori.
  Jag hade en föreställning att homeopater var kritiska och inte tog saker för givet
  men jag antar det var fel.
  Tydligen så är många nya homeopater av idag väldigt okritiska och lite ifrågasättande. Bara man kommer in i vetenskapens finrum, så är det ovesäntligt på vilken/vems bekostnad det görs.

 22. God kväll Marina,

  Nu har jag läst paragraferna 123 till 145 i Organon, men jag fattar ändå inte, vad de har med ett repertorium att göra. Däremot talas det om Materia Medica, läkemedelslära. Paragraf 144 är anmärkningsvärt, där står det nämligen att: ”från en sådan( )måste helt och hållet uteslutas allt som grundar sig på blotta antaganden, påståenden eller uppdiktade förhållanden”. Ser Du, det borde Du ta till Dig. Tydligen var till och med självaste Hahnemann väldigt emot allt teoribildande.

  Finns det någon bra Materia Medica på Svenska?
  Undrar Lucus

 23. God förmiddag
  Lucus,

  Paragraf 144 betyder att vid prövning, alltså när man låter ”försökskaniner” ta ett medel för att ta reda på vilka symptom medlet kan skapa, ska bara fakta antecknas. Exakt bara det personerna i prövningen känner och inga antaganden eller teorier utöver det, ska noteras och skrivas in i materiamedica.

  Hahnemann kan knappast ha haft något emot teorier. För skulle han ha haft det hade han förhindrat sig själv att tänka, i vidare banor än bara vad som ansågs ”vetenskapligt tillåtet och bevisat” på den tiden.

  Däremot var han mycket noga med att bara skriva ner det, han med sin forskning hade fått bevis för.

  Teorier är alltid tillåtet, bara man vet att det är teorier och inte en bevisad sanning.

  Sedan för övrigt och det gäller både Lucus och Run4life, hädanefter ska vi skilja på SAK och PERSON. Vi ska bara diskuterai fakta och intressanta teorier och hoppa över diskussionen om vad jag ska tänka på eller inte, mitt kunskapsläge och andra osakliga argument.

  Alternativt att ni går ut med era egna namn, utbildning och yrke så jag vet vilka jag diskuterar med. Och sedan kan vi ta och analysera varandras eventuella kunskapsbrister och peka på vad den andre behöver lära sig.

  En svensk Materia Medica: S:H Ramme – V Aurell.
  Jag köpte en sådan för 10-11 år sedan, jag vet inte om den finns att köpa idag. Själv använder jag den inte så ofta, eftersom den saknar en hel del mind-symptom.

 24. Marina,
  Du säger att du är homeopat och menar att likhetsprincipen främst. Detta är ju en fenomenologisk storhet och kan inte jämföras med eventuella nanopartiklar.
  Det är ju precis den spekulation som Hahnemann anser att vi inte skall syssla med.
  Vilka konsekvenser det skulle bli, om man i kväll kom på att homeopati är världens bästa medicinska terapi.

  Obs! Jag har i detta debattinlägg strukit det som lutar allt för mycket åt personangrepp. Håll dig till saken och bry dig inte så mycket om min person. Så jag framledes slipper sudda i kommentarerna. Hälsningar Marina Szöges

 25. Intressant Run4life!

  Vilka konsekvenser tror du det skulle bli om man i kväll kom på att homeopati är världens bästa terapi?

 26. Marina,

  Jag börjar tycka synd om stackars Hahnemann. Här skriver han klart och tydligt: ”från en sådan LÄKEMEDELSLÄRA måste helt och hållet uteslutas allt som grundar sig på blotta antaganden……..Den skall i stället utgöra den noggrant och ärligt undersökta naturens rena språk”.

  Här står det väl tydligt att han hade någonting emot teorier. En teori är väl ett antagande, eller hur? I samma mening talar Du om ”försökskaniner”. Kör man med djurförsök inom homeopatin?

  Jag försöker att skilja mellan sak och person, men gör Du det alltid? Så fort tex run4life opponerar sig mot Dina utlägg kommer Du med pekfingret och talar om för honom hur han i stället borde ha gjort; är det inte personangrepp?

  Du vill att homeopaterna skall ena sig och denna strävan förtjänar beröm. Jag frågar mig dock hur detta skall vara möjligt när ni inte ens är eniga om den korrekta översättningen av ”similia similibus curentur”. Du har en ”tolkning” på Din hemsida och svenska Akademien för klassisk Homeopati har en annan ”tolkning” på sin hemsida. Men det kanske inte är så viktigt. De ”invigda” vet ändå vad som menas.

  När Du beskriver Din arbetsmetod (26 februari), skriver Du: ….”samt andra viktiga bitar, som medföljande symptom, favoritmat, rädsla.
  Min favoritmat är pannkakor, fyllda med aprikossylt och med nötter och chokladsås. Är detta ett symptom?

  Undrar Lucus

  • Jag kommenterar inte de fyra första styckena, eftersom de består mest av tomma frågor och undringar. Tillför debattten ingenting.

   Om du sitter hos en homeopat och säger att du tycker om pannkakor, fyllda med apriikossylt och nötter och chokladsås, vet homeopaten att du är en gottegris.

 27. Tack jag önskar behålla min anonymitet.
  Så jag avstår att skriva på kontakten.

  Vem gillar inte pannkakor med aprikossylt chokladsås och nötter. Är det sjukligt? Något som skall botas? Är också jag en gottgris då? Hur kan du göra ett sådant antagande? Var finns det kritiska tänkandet?

  Detta blir mitt sista inlägg

 28. Marina,
  För det första: Du, om någon borde vara mot censur. Ditt eget lands historia borde ha lärt Dig detta. Jag tänker nu med vördnad på Imre Nagy, som gav sitt liv för demokratin och det fria ordet. Jag hoppas att Du vet vem han var.

  För det andra: Ditt sista inlägg bekräftar den gamla sanningen, att det inte finns några dumma frågor, utan bara dumma svar.

  Därför avslutar jag våra skriverier om Homeopati, de har blivit bottenlösa. Jag har haft den ärliga avsikten att tillägna mig själva saken Homeopati, men måste dra följande slutsats: med hjälp av Dina kommentarer kunde jag aldrig avgöra, vad Du mödosamt har hämtat fram från ursprungliga källor och vad som bara är skvaller. Du brydde Dig inte om att göra sådana åtskillnader, Du behövde det inte heller, eftersom Du ändå förstår allting.

  Våra skriverier har räckt till för att öppenheten skall vändas till slutenhet. Din förmenta förståelse av ämnet Homeopati hämmar nu varje ny fråga och alla klargörande uppgörelser på ett egenartat sätt. Det är
  God natt
  Säger Lucus

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.