Veterinarians increasingly turn to alternative treatment methods to help heal pets

0
In 1998, when holistic veterinarian Dr. Lauren Chattigré first began practicing in Oregon, holistic medicine was “still considered very fringe.” At a previous clinic, she says, a co-worker playfully labeled her homeopathy kit a “witch...

EU har beslutat att ge 1.8 miljoner Euro till forskning om homeopati

1
Europoaparlamentets jordbruksutskott har beslutat att lägga 1.8 miljoner Euro för att undersöka om nötkreatur, får och grisar kan dra nytta av alternativbehandling.

Ekologiska djur skall i första hand behandlas med Homeopati eller örter

6
Enligt EU skall djur inom det ekologiska jordbruket behandlas i första hand med homeopati och örtläkemedel och i andra hand med veterinärmedicin.

Katarina Ahlström hjälper djur på naturlig väg

0
Katarina "Kicki" Ahlström använder sig av homeopati som behandlingsmetod när hon hemma i Hårtorp tar emot djur på sin mottagning. De homeopatiska medicinerna, eller medlen som hon kallar dem, är gjorda av växter och mineraler och ska hjälpa kroppen att självläka.

Veterinärmedicin och homeopati – intervju med dr Anne Hermans

1
Anne Hermans berättar hur hon kombinerar homeopati och veterinärmedicin och får mycket bra resultat.

Nature’s cure for animals

0
Gone are the days when homeopathy was a last resort for the treatment of sick animals, says North Taranaki animal homeopath Jillian Cooper

Hundar och homeopati

1
Film: Homeopati för hundar samt en liten beskrivning vad homeoapti är.

Homeopati för hundar

0
Många är vi hundägare som känt oss handfallna när vi av veterinären hört att det inte är något fel på vår hund, trots att den uppvisar symtom som t ex hälta eller att den kliar sig väldigt mycket. Eller så har vi en hund som är rädd, aggressiv eller kanske inte går att lämna ensam hemma. Saker som en veterinär inte kan göra något åt. Här ska jag försöka förklara och göra er intresserade av homeopati, en holistisk behandlingsmetod som kan hjälpa där allopatisk medicin går bet.

Studie visar att homeopati är effektiv vid behandling av sjuka hundar och kattor

1
Data från 1500 hundar och 400 kattor visade att 68% av hundarna och 63% av kattorna blev friskare av homeopatisk medicin

Homeopathic veterinary medicine is a safe and effective alternative to conventional veterinary practice.

0
Earlier this year, the FDA gave approval for Prozac, a powerful mind-altering drug, to be prescribed to dogs, and many of the most common drugs for people are now routinely used in pets (including chemotherapy drugs for cancer treatment).