Alternativt behandlad betalar gärna extra för att slippa allergi

2
804

Färre biverkningar får folk att föredra homeopati

Alternativa behandlingar är effektivare än konventionell behandling, uppger patienter med allergier i en tysk studie.

Allt fler människor söker sig till alternativa eller komplementära behandlingar. Särskilt i Tyskland är det vanligt. Uppemot 46 procent, det vill säga nästan varannan person, använde alternativ behandling enligt uppgifter i en tidigare studie (1) , vilket bekräftas av studien Alternative medicine in allergies – prevalence, patterns of use, and costs av T Schäfer et al.

Studiens syfte är att undersöka varför människor med allergier söker alternativ vård, vilken sorts vård de söker och vad det kostar. Den är upplagd som en befolkningsbaserad så kallad nested case-kontroll studie* och genomfördes under åren 2000-2001 genom dator-assisterade telefonintervjuer. 351 vuxna där konventionella läkare gett diagnosen allergi; som omfattade höfeber, astma, atopisk eksem eller självuppskattad överkänslighet mot mat, intervjuades av en medicinstuderande som var särskilt utbildad på att genomföra den här typen av intervjuer.

Av de 351 intervjuade använde 26,5 procent alternativa behandlingsmetoder för sin allergi. Jämfört med dem som inte alls använde alternativ var gruppen yngre och bättre utbildad. De viktigaste skälen som uppgavs var färre biverkningar (78,3 procent), en vilja att pröva allt (71,7 procent), otillfredsställande resultat från konventionell behandling (66,3 procent) och att det är mer naturligt (60,9 procent). 94,6 procent av gruppen som använde alternativ medicin hade använt konventionell medicinsk behandling, jämfört med 63,6 procent av övriga deltagare i studien.

Fyra alternativa behandlingsformer dominerade: homeopati var störst med 35,3 procent, autolog blodtransfusion (blodtransfusioner med patientens egna lagrade blod) 28,1 procent, akupunktur 16,6 procent och bioresonans 10 procent. Forskarna gör två noteringar om detta; dels att homeopati och akupunktur är så naturliga delar av konventionell vård att de inte längre uppfattas som alternativa behandlingsmetoder, dels att behandling med autolog blodtransfusion i omfattning avviker rejält mot vad som är vanligt i liknande studier, där förklaringen är att det verkar röra sig om ett lokalt fenomen.

Den alternativa behandlingen förordades i 40,2 procent, och utfördes i 60,9 procent av fallen, av konventionella läkare. I medeltal kostade behandlingen vid ett besök runt 41 euro, och en fullt genomförd behandling 205 euro. Över hälften av deltagarna, 55,4 procent, uppgav att de kunde tänka sig att betala mer för det resultat de uppnådde.

De alternativt behandlade klassade effektiviteten av konventionell vård signifikant lägre jämfört med dem som inte använde alternativ vård. 86,2 procent startade den alternativa behandlingen efter tio års användande av konventionella mediciner och använde i 40 procent av fallen båda behandlingsmetoderna samtidigt. Mer än var fjärde skattade resultaten från den alternativa vården som mycket god (28,6 procent) och över hälften av deltagarna som ganska god (53,8 procent). Majoriteten av de som behandlats uppgav att effekten 5-6 år senare fortfarande höll i sig.

* En nested case-control studie innebär att man plockar ut individer ur en annan kohort, man gör en sorts studie inuti en annan studie. Deltagarna i Schäfer et als studie valdes ut inom en större kohort: den tyska ”Monica-studien”, en hjärtkärlstudie som omfattar ett randomiserat utplock av människor mellan 25 och 74 år från Augsburg med omnejd, totalt 4 178 personer åren 1994-1995.

Av Margot Granvik och Chris Jörgenfelt

Referens: Schäfer T, Riehle A, Wichmann HE, Ring J. Alternative medicine in allergies – prevalence, patterns of use, and costs. Allergy 2002; 57: 694–700.

(1) FISHER P, WARD A. Complementary medicine in Europe. BMJ 1994;309:107–111.

Studien finns här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1034/j.1398-9995.2002.23469.x/pdf

2 KOMMENTARER

  1. And if we look at real numbers only about 10% of the interviewed used homoeopathy… Isn’t this reporting a continuation of your Mark-Twainian-statistics?

  2. Alternativa behandlingar är på frammarsch. Allt fler inser att psykofarmaka och dylikt inte löser problemet. Alternativmedicinen baseras på naturella metoder och kommer alltid att finnas kvar.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.