Medicinalstyrelsen: ”Alternativmedicinare ska sättas i upplysningshäkte och avprogrammeras”

4
1053

Socialstyrelsens mörka historia

Jag har tidigare på Dagens Homeopati berättat om Martin Ingvar och Mats Lekanders obefintliga forskning om alternativmedicin på Oshercentrum, Karolinska Institiutet.

Likaså har homeopat Gunnar Jansson berättat i en intressant artikel om Zetterlingska fonden, där Uppsala Universitet, under förevändningen att homeopati inte är en vetenskap, begärt och fått permutation av fonden.

I bägge fallen har representanter från ”vetenskapen” självsvåldigt på ett märkligt självklart sätt tagit åt sig pengar som inte tillhör dem. Dessa män har med självklar rätt, som bara de kan som tror att de har makten på sin sida, snott åt sig pengar som inte tillhör dem.

Hur kan det bara få gå till såhär?

En förklaring kan vara att vi i Sverige har en lång tradition av häxjakt, på alternativmedicinare.

Redan för snart 350 år sedan började problemen för de örtkunniga, då förlagan till Socialstyrelsen, Collegium Medicium startade med det uttalade syftet att övervaka alla läkare så de höll sig till vetenskapen samt få bort den tidens helare, kloka gummor och kloka gubbar.

Drottning Kristinas livläkare Grégoire Francois Du Rietz vars favoritmedicin var kvicksilver och opium startade Collegium Medicum 1663. Fem år efter starten började den stora häxbränningsprocessen i Sverige, där över 300 människor avrättades, varav många var örtkunniga och hade helandeförmåga.

I början på 1900 talet bytte Collegium Medicum namn till Medicinal-styrelsen (som sedan blev Socialstyrelsen 1968)

”Kvacksalvarna” skulle avprogrammeras

1937 höll Generaldirektör Axel Höjer på medicinalstyrelsen ett föredrag där han sade att ”kvacksalvarna” skulle sättas i upplysningshäkte och avprogrammeras  och omskolas. Om det inte hjälpte skulle de in på längre förvar och sinnesundersökas. Chiropraktiker och homeopater var särskilt utsatta.

Alternativmedicinarna kallades för ”kringresande handelsmän” och skulle skrämmas iväg.

Generaldirektör Höjer säger i sitt föredrag att i Gävle och Linköping tas ”kvacksalvarna” regelbundet in på polisförhör och han menar att ”metoden har varit ganska effektiv, för att från dessa orter skrämma en stor del av de kringresande handelsmännen. ”

Vidare säger Höjer att ”kvacksalveriet är en hälsofara. Det är först i många fall direkt skadligt – chiropraktik kommer i vissa fall nära misshandel. Vidare hindrar det den från att söka sakkunnig bot i tid…”

Men där högg generaldirektör Höjer i sten. Idag är kiropraktikerna legitimerade.

Generaldirektören på medicinalstyrelsen, nuvarande social-styrelsen, ansåg att alternativmedicinarna (kvacksalvarna) skall sättas i fängelse om de fortsätter att uppföra sig ”straffbart”.

”Hur skulle det vara, om kvacksalvare, som utsprida oriktiga uppgifter och yrkesmässigt utöva läkarverksamhet, efter en eller två varningar av polismyndigheteten tages i upplysningshäkte, d v s insättas i förvaring och där finge genom självstudium tillägna sig så mycket elementär biologisk bildning och medicinsk ABC att de förstod innebörden i sitt straffbara handlingssätt. Efter en sådan kurs borde vederbörande, om han fortsatte kunna anses falla under illojal konkurrens……där han haft eller borde ha vetskap om uppgiftens oriktighet….med böter från 5 till 2000 kronor eller där omständigheterna är synnerligen försvårande, med fängelse från och med en månad till ett år”

Det var inte bara homeopater och kiropraktiker medicinalstyrelsen fördömde, även läkare som dristade sig till att använda homeopati fick en skopa ovett av generaldirektören ”Även läkarkåren har sina svarta får och även en legitimerad läkare kan tänkas kvacksalva och bör då efterhållas”

Ingen skulle få använda homeopati, varken läkare eller homeopater. Socialstyrelsen, medicinalstyrelsen och den ännu äldre varianten, Collegium Medicum har i hundratals år bevakat alternativmedicinen, och gjort sitt allt för att hålla den borta från folket.

Och i ljuset av detta ovan, så är det inte alls konstigt att Zetterlingska fonden gick upp i rök och Martin Ingvar på Oshercentrum har forskat på allt möjligt, utom på alternativmedicin. Vetenskapens representanter gjorde på samma sätt som  de alltid gjort. Förnekade alternativmedicinarnas rätt att finnas till, och att få yttra sig.

Zetterlingska fondens syfte var att uppmuntra till föreläsning om homeopati.

Zetterling donerade 5000 kr 1872. Räntan skulle användas till föredrag om homeopatisk hälsolära, så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet.

Redan 1907 försökte Uppsala Universitet få loss pengarna för att använda dem till annat. Denna gången fick Univesitetet avslag.

Inga föredrag om den homeopatiska hälsoläran utfördes och ränta lades till ränta.

1926 ansökte några homeopatiska läkare att få använda fondpengarna, men fick avslag.

Ränta på ränta.

1946 ansökte Universitetet igen om permutation men fick avslag.

Räntan fortsatte att ticka in.

1996 tog man advokathjälp och från och med 1998 hölls föredrag om homeopati på Uppsala Universitet.

Efter alla år med  ränta på ränta var fonden nu uppe i 12 miljoner kronor.

Universitetet ansökte återigen om permutation och tyvärr tillstyrkte kammarkollegiet permutation 2008.

Socialstyrelsen, Svenska läkarsällskapet och Kungliga Vetenskapsakademin tillstyrkerkte permutationen.

Socialstyrelsen påstår felaktigt att det inte finns någon forskning som visar att homeopati fungerar och att det inte finns vetenskaplig och beprövad erfarenhet.

(Undrar om det var socialstyrelsen som hittade på detta märkliga mantra ”vetenskaplig och beprövad erfarenhet”?)

Sedan för övrigt VET vi att det finns mängder av forskning som stöder homeoptin.

En av många homeopater som reagerar mot maktens hantering mot homeopatin är Viveka Wilhelmssons, homeopat från Norrtälje,  på debatten under artikeln, Stölden av Zetterlingska fonden skriver hon:

”Villkoret för donationen är klar och tydlig. Det har hela tiden funnits professurer i Homeopati vid utländska universitet. Donatorn skriver inte – om man vetenskapligt kan bevisa Homeopati. Han skriver ”så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet”. Dessutom, hur kan de påstå att beslutet inte angår och därför inte kan överklagas av en praktiserande homeopat och en intresseförening för Homeopati !!? Uppsala universitet kände till villkoren för donationen och tog ”ödmjukeligen” emot gåvan. Det här är, inte bara ett stort svek, utan också, i mina ögon, en rent kriminell handling”

Sammanfattningsvis kan man säga att trenden som Du Rietz var fader till, alltså göra medicin av arsenik och opium samt jaga häxor finns kvar än idag, fast i ett mer förfinat skick. Idag har vi en läkemedelsindustri som fixar medicinerna. Och idag bränns inga häxor.

Men för att bli av med irriterande konkurrens, som riskerar minska industrins vinster, tar man istället och åderlåter alternativmedicinen på pengar. Ett effektivt vapen. Om homeopatin hade fått behålla pengarna i   Zetterlingska fonden hade många bra föredrag om homeopati kunnat hållas.

Men nu skall vi inte hänga läpp. Det finns lösningar, det gäller bara att hitta dem. Motgångar skall inte hindra oss homeopater och sanningen vinner i längden. Det var fel av Uppsala Universitet att ta pengarna. Det var så mycket som 12 miljoner kronor och ohederligt beteende straffar sig.

Text: Marina Szöges

 

Källa:

Medicinalstyrelsen 1915-67, Generaldirektörens arkiv, Generaldirektör Höjers handlingar, föredrag, 1937, F VII:I Kvacksalveri

Oshercentrum

Zetterlingska fonden

 

 

 

 


4 KOMMENTARER

  1. En tragisk och ledsam historia som visar att det begås brott mot mänskligheten i vetenskapens namn, vilket är ovärdigt en demokrati som Sverige.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.