Martin Ingvar ”Vår centrala hållning är inte att bedriva alternativ-medicinsk forskning”

Martin Ingvar och Mats Lekander på Oshercentret tänkte inte alls forska på alternativmedicin och hade över-huvudtaget inga planer på att samarbeta med alternativterapeuter, avslöjade SvD redan 2008.

Ekonom skall granska Osher Centrum

  Idag har inkommit 3333 underskrifter i protest mot Osher Centrums försnillning av 43 miljoner kr. Två externa redovisningskonsulter fick kalla fötter, men en tredje har antagit uppdraget att granska Osher Centrums ekonomi. Torbjörn Sassersson går vidare med Martin Ingvar och Mats Lekanders försnilllning av alternativmedicinens forskningspengar. Han har försökt få tag i en granskare […]

Stölden av Zetterlingska fonden

2008 fick Uppsala Universitet 12 miljoner kronor när de begärde och fick permutation av den Zetterlingska fonden.

Skriv på listan och protestera mot Martin Ingvars blufforskning på Oshercentret

Martin Ingvar, professor i integrativ medicin chefen för Osherinstitutet, fick 43 miljoner att forska på alternativ-medicin. Problemet är att han inte tror på alternativmedicin, så han försnillade pengarna och lade dem på annan för honom viktigare forskning.