PMS besvär minskar när homeopati läggs till den vanliga skolmedicinen

Nu är PMS-studien slutförd och resultaten publicerade i en vetenskaplig artikel.
Som så ofta är studien upplagd så att den inte visar homeopatins fulla potential.
 

 

Artikel i Aftonbladet homeopatistudie om PMS

Under våren startar en internationell studie där premenstruella besvär ska behandlas med homeopati. Kvinnor efterlyses till studien

Homeopati-studie på Mittuniversitetet

Internationell vetenskaplig studie om homeopati vid PMS kommer bedrivas vid Instutionen för hälsovetenskap på Mittuniversitetet.