Utmaningen i att skapa ett paradigmskifte

Målsättningen att försöka skifta från skeptikernas positivistiska paradigm, som enbart accepterar den materiella verkligheten på cellnivå, till ett mer avancerat paradigm som täcker både vetenskapens utveckling sedan 1920-talet och en ökad helhetssyn på människan är viktig.

Rapport från Vetenskaps-konferensen Barcelona 2013

Det pågår mycket homeopati-forskning runt världen och här berättar homeopat Chris Jörgenfelt vad som sades på Forsknings-konferensen i Barcelona 2013.