Homeopati istället för antibiotika vid kikhosta

– Homeopatiska medicinen hade en omedelbar effekt på hostan. Inom bara några dagar var hostan borta och min pojke var frisk och glad igen

Kikhosta sprids i USA trots vaccination

Dagens Medicin rapporterar att 18 000 personer hittills har insjuknat i kikhosta. Och det ser ut att bli den värsta epidemin på 50 år.