Prins Charles använder homeopati för att minska antibiotikaanvändningen

Enbart homeopati på prinsens djur.

Homeopati istället för antibiotika vid kikhosta

– Homeopatiska medicinen hade en omedelbar effekt på hostan. Inom bara några dagar var hostan borta och min pojke var frisk och glad igen

Homeopati bättre än antibiotika vid akut öroninflammation

Sju av tio barn blev fria från smärta vid akut öroninflammation inom tolv timmar med homeopatisk behandling. Det är ett 2,4 gånger bättre resultat än placebo.

Homeopati ett alternativ till antibiotika

There are many viable strategies that offer more reasonable alternatives to antibiotics and forego the aggressive “chemical warfare” strategy that ultimately damages both our health and the health of our environment.