Rösta fram Årets Förvillare 2014

Debattpriset Årets Förvillare lanserades 1987 av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) med syftet att motverka pseudovetenskap, men det är bara en liten skara personer inom VoF som odemokratiskt väljer ut Årets Förvillare varje år och VoF kritiserar i princip aldrig storindustrier eller myndigheter inom etablissemanget, inte ens om de beter sig ovetenskapligt.

Åretsförvillare.nu vill istället låta folket både nominera och rösta fram Årets Förvillare. Tanken är att ge medborgarna en kanal för att motverka ovetenskaplighet oavsett avsändare som tex pseudovetenskap och falsk statistik inom Landstingsvården, pseudovetenskap inom industriforskningen, ”ovetenskapliga myndigheter”, ovetenskaplig journalistik, falsk folkbildning i medierna och vilseledande public service. För att se kandidaterna klicka här >>>

Skeptic group ”Sense about science” received 258,000 pounds from Big Pharma

  At most, the English Foundation ”Sense About Sience” received nearly 70 percent of its revenues from pharmaceutical companies. The largest donations come from Astra Zeneca, which gave 96,000 pounds during the years 2004 to 2009. Also, Glaxo SmithKline and Pfizer has donated a lot of money. Sense about science financial statements proof: Year 2005, 2006, 2007, 2008, 2009    

Lyckopillerskandal – och VoF ägnar sig åt att misskreditera homeopatin

Vad som ser ut som en trolig vetenskaplig skandal med enorma ekonomiska vinster och missledda politiker håller på att bli känd. Lyckopiller, SSRI och liknande antidepressiva mediciner, är enligt två nya forskningsstudier bara marginellt bättre än placebo i snitt. Det fann man när man gick igenom alla tillgängliga data.

VoF behöver tre ”experter” i sin fruktlösa kamp att sänka en homeopat

Idag 24/7 har Ludvika Nya Tidning två artiklar om homeopati ”Ludvikaföretagare ifrågasätts” och ”Homeopatins resultat mörkas” bägge artiklarna vinklas till homeopatins nackdel.