The Case for Homeopathic Medicine: Consider the Historical and Scientific Evidence

(NaturalNews) A lot of people today are confused about what homeopathy is (and isn`t). This situation is not helped by the skeptics of homeopathy who go to incredible extents to exaggerate and misconstrue what homeopathic medicine is.

Det är möjligt att bota autism med homeopati

Se filmen ”Saving a Lost Generation” som visar barn som tillfrisknar från autism tack vare homeopatisk behandling, vitamintillskott och kostomläggning.

Another Point of View for the Homeopathic Trials and Meta-Analyses

Georg Vithoulkas,The already published research on homeopathy in the last ten years, in its majority, has followed wrong lines and therefore is causing and will continue to cause confusion and uncertainties within the medical profession

Kolesterolmedicin sänker inte dödsrisk

Kolesterolsänkande läkemedel, statiner, minskar inte hjärtattacker eller dödsfall som man tidigare har hävdat. Statinläkemedel sänker visserligen kolesterolhalterna men många forskare och läkare uppger att man inte har fått forskningsbelägg på minskade dödsfall

Klassisk Homeopati, en naturlig väg till bättre hälsa för djuren

Homeopati är en naturlig behandlingsmetod som stärker kroppens självläkande förmåga. Alla levande varelser har en självläkande förmåga, men stress och även behandling med t.ex. antibiotika sänker motståndet mot sjukdom.

Boken Salvekvick och kvacksalveri – Halloween Science

I boken Salvekvick och kvacksalveri påstår Simon Singh och Edzard Ernst att de har undersökt olika alternativbehandlingar på ett vetenskapligt och noggrant sätt. Det är inte sant menar kritiker som är insatta inom alternativvården.

Jacques Benveniste, mannen som upptäckte vattnets minne

Se filmen, där Jacques Benveniste berättar att han först var skeptisk till idén att späda ut lösningar och testa den på antikroppar.Men till sin förvåning upptäckte han att även de utspädda och skakade lösningarna hade effekt.

Jacques Benveniste, mannen som upptäckte vattnets minne

Den franske forskaren Jacques Benveniste hade med sin forskning på antikroppar, kommit fram till att vatten har ett minne. Det gick till så att han spädde och skakade ett allergiframkallande ämne, så mycket att inga ursprungsmolekyler fanns kvar. Trots detta reagerade antikropparna som om de blev ”allergiska”

Homeopati och graviditet

Indien. Forskning visar att gravida kvinnor som får homeopatisk behandling har kortare och mindre smärtsamma förlossningar. Även risken för komplikationer minskar.

Homeopati är 2,5 gånger bättre än placebo

En meta-analys från 1997 publicerad i The Lancet, där man har gått igenom 87 studier visar att homeopati är 2.5 gånger bättre än placebo. Resultatet är mycket tydligt, grundat på många studier, och är höggradigt statistiskt säkerställt.